Swedish Contemporary Bible

Genesis 9

Guds förbund med Noa

1Gud välsignade Noa och hans söner och sa till dem: ”Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden!

2Alla vilda djur och fåglar, allt som rör sig på marken, och fiskar i haven kommer att vara rädda och känna skräck för er, för jag har ställt dem under er makt. 3Allt levande som rör sig ska vara er föda, liksom jag gett de gröna växterna. 4Men ät aldrig kött som har blod, dess liv,[a] i sig. 5Ert eget blod[b] ska jag utkräva vedergällning för. Jag ska utkräva den av varje djur, och av människor ska jag utkräva en annan människas liv om någon dödar en annan.

6Den som utgjuter en annan människas blod,

hans blod ska utgjutas av en människa,

för Gud gjorde människan till sin avbild.

7Var fruktsamma, föröka er och bli en stor mängd på jorden!”

Regnbågen

8Sedan sa Gud till Noa och hans söner: 9”Jag upprättar nu ett förbund med er och era ättlingar 10och med alla levande varelser med er, alla fåglar och boskapsdjur och vilda djur, alla som kom ut ur arken. 11Jag ska upprätthålla mitt förbund med er och aldrig mer låta flodvattnen utplåna allt liv och fördärva jorden.”

12Gud sa: ”Jag ska sätta ett tecken på förbundet mellan mig och er och alla levande varelser som är med er för alla kommande generationer: 13min regnbåge sätter jag bland molnen. Den ska vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden. 14När jag sänder moln över jorden, kommer regnbågen att synas bland molnen, 15och jag ska komma ihåg mitt förbund med er och med varje levande varelse och aldrig mer låta vattnet övertäcka jorden och utplåna allt liv. 16När regnbågen är i skyn, ska jag komma ihåg det eviga förbundet mellan Gud och alla slags levande varelser på jorden.” 17Och Gud sa till Noa: ”Detta är tecknet på det förbund jag instiftat mellan mig och allt levande på jorden.”

Förbannelse över Kanaan

18Noas tre söner som kom ut ur arken hette Sem, Ham och Jafet. (Ham var Kanaans far.) 19Alla folken på jorden härstammar från dessa Noas tre söner.

20Noa blev lantbrukare och planterade en vingård. 21En dag när han var drucken och låg naken i sitt tält, 22såg Ham, Kanaans far, sin far ligga där naken och gick ut och berättade det för sina två bröder. 23Då tog Sem och Jafet en mantel, höll den över sina axlar och gick in baklänges i tältet och täckte sin fars nakenhet, medan de tittade åt ett annat håll för att inte se sin far naken. 24När Noa vaknade ur sitt rus och fick reda på vad hans yngste son hade gjort honom, 25sa han:

”Kanaan ska vara förbannad

och vara den lägste av sina bröders slavar.”

26Sedan sa han:

”Välsignad är Herren, Sems Gud.

Må Kanaan vara deras slav.

27Må Gud låta Jafet växa och leva tillsammans med Sem

och Kanaan vara deras slav.”

28Noa levde ytterligare 350 år efter floden 29och var 950 år gammal när han dog.

Notas al pie

  1. 9:4 Hebreiskans nefesh, som ordagrant betyder själ, betecknar ofta liv.
  2. 9:5 Se not till 9:4.

New Living Translation

Genesis 9

God Confirms His Covenant

1Then God blessed Noah and his sons and told them, “Be fruitful and multiply. Fill the earth. All the animals of the earth, all the birds of the sky, all the small animals that scurry along the ground, and all the fish in the sea will look on you with fear and terror. I have placed them in your power. I have given them to you for food, just as I have given you grain and vegetables. But you must never eat any meat that still has the lifeblood in it.

“And I will require the blood of anyone who takes another person’s life. If a wild animal kills a person, it must die. And anyone who murders a fellow human must die. If anyone takes a human life, that person’s life will also be taken by human hands. For God made human beings[a] in his own image. Now be fruitful and multiply, and repopulate the earth.”

Then God told Noah and his sons, “I hereby confirm my covenant with you and your descendants, 10 and with all the animals that were on the boat with you—the birds, the livestock, and all the wild animals—every living creature on earth. 11 Yes, I am confirming my covenant with you. Never again will floodwaters kill all living creatures; never again will a flood destroy the earth.”

12 Then God said, “I am giving you a sign of my covenant with you and with all living creatures, for all generations to come. 13 I have placed my rainbow in the clouds. It is the sign of my covenant with you and with all the earth. 14 When I send clouds over the earth, the rainbow will appear in the clouds, 15 and I will remember my covenant with you and with all living creatures. Never again will the floodwaters destroy all life. 16 When I see the rainbow in the clouds, I will remember the eternal covenant between God and every living creature on earth.” 17 Then God said to Noah, “Yes, this rainbow is the sign of the covenant I am confirming with all the creatures on earth.”

Noah’s Sons

18 The sons of Noah who came out of the boat with their father were Shem, Ham, and Japheth. (Ham is the father of Canaan.) 19 From these three sons of Noah came all the people who now populate the earth.

20 After the flood, Noah began to cultivate the ground, and he planted a vineyard. 21 One day he drank some wine he had made, and he became drunk and lay naked inside his tent. 22 Ham, the father of Canaan, saw that his father was naked and went outside and told his brothers. 23 Then Shem and Japheth took a robe, held it over their shoulders, and backed into the tent to cover their father. As they did this, they looked the other way so they would not see him naked.

24 When Noah woke up from his stupor, he learned what Ham, his youngest son, had done. 25 Then he cursed Canaan, the son of Ham:

“May Canaan be cursed!
    May he be the lowest of servants to his relatives.”

26 Then Noah said,

“May the Lord, the God of Shem, be blessed,
    and may Canaan be his servant!
27 May God expand the territory of Japheth!
May Japheth share the prosperity of Shem,[b]
    and may Canaan be his servant.”

28 Noah lived another 350 years after the great flood. 29 He lived 950 years, and then he died.

Notas al pie

  1. 9:6 Or man; Hebrew reads ha-adam.
  2. 9:27 Hebrew May he live in the tents of Shem.