Swedish Contemporary Bible

Genesis 7

1Sedan sa Herren till Noa: ”Gå in i arken med hela din familj, för i denna tid är det bara dig som jag funnit vara rättfärdig. 2Av de rena fyrfotadjuren ska du ta sju par av varje art, hane och hona. Av alla orena djur ska du ta ett par, hane och hona. 3Också av himlens alla fåglar ska du ta sju par, hane och hona, av varje slag, för att de ska överleva på jorden. 4Om en vecka ska jag sända ett regn som kommer att vara i fyrtio dagar och fyrtio nätter, och jag ska utplåna från jorden alla levande varelser som jag har skapat.”

5Noa gjorde i allt som Herren hade befallt honom. 6Han var 600 år när översvämningen kom över jorden. 7Han gick in i arken med sin hustru, sina söner och sina svärdöttrar, för att fly undan översvämningen. 8Hanar och honor av alla fyrfotadjur, både rena och orena, och av fåglar och alla markens kräldjur 9kom in i arken till Noa parvis, precis som Gud hade befallt Noa.

10En vecka senare kom flodvattnen över jorden. 11Noa var 600 år gammal när floden kom den sjuttonde dagen i andra månaden. Då bröt det stora djupets källor fram, och himlens luckor öppnades. 12Regnet föll över jorden under fyrtio dygn. 13Men Noa hade samma dag gått in i arken med sin hustru och sina söner Sem, Ham och Jafet och deras hustrur. 14Med dem fanns de olika sorterna av vilda djur och boskap, alla slags kräldjur, fåglar och andra bevingade djur. 15De kom alla till Noa, ett par av varje levande varelse, de som har livsande i sig. 16Hanar och honor av alla slags djur kom, precis som Gud hade befallt Noa. Och Herren stängde dörren efter honom.

17Under fyrtio dagar kom floden över jorden. Det kom så mycket vatten att arken lyftes och flöt högt ovanför jorden. 18Vattnet steg högre och högre, och arken flöt på vattnet. 19Vattnet steg allt mer och täckte slutligen alla berg under himlen. 20Vattnet steg mer än sju meter över de högsta topparna.

21Hela myllret av jordens levande varelser gick under: fåglar, boskap, vilda djur, hela jordens vimmel av smådjur och alla människor. 22Allt som andades och levde på torra land dog, 23ja, allt liv på jorden utplånades. Allt levande på jorden utplånades: människor och djur, kräldjur och himlens fåglar. Bara Noa och de som var med honom i arken blev kvar. 24Vattnet täckte jorden i 150 dagar.

New Living Translation

Genesis 7

The Flood Covers the Earth

1When everything was ready, the Lord said to Noah, “Go into the boat with all your family, for among all the people of the earth, I can see that you alone are righteous. Take with you seven pairs—male and female—of each animal I have approved for eating and for sacrifice,[a] and take one pair of each of the others. Also take seven pairs of every kind of bird. There must be a male and a female in each pair to ensure that all life will survive on the earth after the flood. Seven days from now I will make the rains pour down on the earth. And it will rain for forty days and forty nights, until I have wiped from the earth all the living things I have created.”

So Noah did everything as the Lord commanded him.

Noah was 600 years old when the flood covered the earth. He went on board the boat to escape the flood—he and his wife and his sons and their wives. With them were all the various kinds of animals—those approved for eating and for sacrifice and those that were not—along with all the birds and the small animals that scurry along the ground. They entered the boat in pairs, male and female, just as God had commanded Noah. 10 After seven days, the waters of the flood came and covered the earth.

11 When Noah was 600 years old, on the seventeenth day of the second month, all the underground waters erupted from the earth, and the rain fell in mighty torrents from the sky. 12 The rain continued to fall for forty days and forty nights.

13 That very day Noah had gone into the boat with his wife and his sons—Shem, Ham, and Japheth—and their wives. 14 With them in the boat were pairs of every kind of animal—domestic and wild, large and small—along with birds of every kind. 15 Two by two they came into the boat, representing every living thing that breathes. 16 A male and female of each kind entered, just as God had commanded Noah. Then the Lord closed the door behind them.

17 For forty days the floodwaters grew deeper, covering the ground and lifting the boat high above the earth. 18 As the waters rose higher and higher above the ground, the boat floated safely on the surface. 19 Finally, the water covered even the highest mountains on the earth, 20 rising more than twenty-two feet[b] above the highest peaks. 21 All the living things on earth died—birds, domestic animals, wild animals, small animals that scurry along the ground, and all the people. 22 Everything that breathed and lived on dry land died. 23 God wiped out every living thing on the earth—people, livestock, small animals that scurry along the ground, and the birds of the sky. All were destroyed. The only people who survived were Noah and those with him in the boat. 24 And the floodwaters covered the earth for 150 days.

Notas al pie

  1. 7:2 Hebrew of each clean animal; similarly in 7:8.
  2. 7:20 Hebrew 15 cubits [6.9 meters].