Swedish Contemporary Bible

Genesis 6

Den stora floden

(6:1—8:22)

1Befolkningen började föröka sig nu på jorden, och döttrar föddes åt människorna. 2Då såg Guds söner[a] att människors döttrar var vackra och gifte sig med dem de ville ha. 3Då sa Herren: ”Min Ande ska inte förbli hos människan för alltid, eftersom hon är kött. Hennes tid ska vara 120 år.”[b]

4På den tiden, och även senare,[c] fanns det jättar[d] på jorden. När Guds söner låg med människornas döttrar, fick de barn. De var de gamla tidernas kända hjältar. 5Herren Gud såg vidden av den mänskliga ondskan på jorden, och att människornas liv och tankar ständigt var alltigenom inriktade på det onda. 6Herren sörjde[e] att han hade skapat dem, och han var bedrövad i sitt hjärta.

7Herren sa: ”Människorna som jag har skapat ska jag utplåna från jorden, och tillsammans med dem alla fyrfotadjur och kräldjur och fåglar, för jag ångrar att jag skapade dem.”

8Men på Noa såg Herren med välvilja.

Noa och hans familj räddas från floden

9Detta är berättelsen om Noas släkt:

Noa var en rättfärdig och oklanderlig man bland sina samtida. Han levde i gemenskap med Gud. 10Han hade tre söner: Sem, Ham och Jafet.

11I Guds ögon blev världen mer och mer fördärvad och full av våld. 12Gud såg hur fördärvad jorden var: hela människosläktet[f] levde ett fördärvat liv. 13Och Gud sa till Noa: ”Jag har beslutat mig för att utplåna hela människosläktet, för på grund av människan är jorden fylld av våld. Jag ska utplåna både henne och jorden. 14Bygg en ark[g] av goferträ, gör olika rum i arken och täta den med jordbeck både invändigt och utvändigt. 15Gör den 150 meter lång, 25 meter bred och 15 meter hög. 16Gör också ett tak med en halv meters resning[h], sätt en dörr på sidan och gör ett nedre däck, ett mellandäck och ett övre däck.

17Jag ska låta en översvämning täcka jorden och förgöra varje levande varelse, alla som det finns livsande i. Allting på jorden kommer att gå under.

18Men med dig vill jag upprätta ett förbund. Du ska gå in i arken tillsammans med din hustru, dina söner och deras hustrur. 19Ta ett par av varje djurart, en hane och en hona, med dig i arken för att hålla dem vid liv med dig. 20Ett par av varje art av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur ska komma till dig för att överleva. 21Samla också ihop all slags mat som ni och dessa kan äta.”

22Noa gjorde allt precis som Gud hade befallt.

Notas al pie

 1. 6:2 Det hebreiska uttrycket bene elohim betyder ordagrant Guds/gudars söner och tolkas antingen som någon form av himmelska väsen (änglar) eller som människor i betydelsen Guds barn.
 2. 6:3 120 år syftar troligen på människans livslängd eller möjligen också på tiden fram till floden.
 3. 6:4 Se 4 Mos 13:34
 4. 6:4 Hebreiskans nefilim översätts med jättar i likhet med Septuaginta, men den bokstavliga betydelsen är de fallna.
 5. 6:6 Eller: ångrade.
 6. 6:12 Ordagrant: Allt kött
 7. 6:14 Arken var till sin konstruktion rektangulär, som en enorm stor låda.
 8. 6:16 Grundtexten är svårtolkad.

New Living Translation

Genesis 6

A World Gone Wrong

1Then the people began to multiply on the earth, and daughters were born to them. The sons of God saw the beautiful women[a] and took any they wanted as their wives. Then the Lord said, “My Spirit will not put up with[b] humans for such a long time, for they are only mortal flesh. In the future, their normal lifespan will be no more than 120 years.”

In those days, and for some time after, giant Nephilites lived on the earth, for whenever the sons of God had intercourse with women, they gave birth to children who became the heroes and famous warriors of ancient times.

The Lord observed the extent of human wickedness on the earth, and he saw that everything they thought or imagined was consistently and totally evil. So the Lord was sorry he had ever made them and put them on the earth. It broke his heart. And the Lord said, “I will wipe this human race I have created from the face of the earth. Yes, and I will destroy every living thing—all the people, the large animals, the small animals that scurry along the ground, and even the birds of the sky. I am sorry I ever made them.” But Noah found favor with the Lord.

The Story of Noah

This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, the only blameless person living on earth at the time, and he walked in close fellowship with God. 10 Noah was the father of three sons: Shem, Ham, and Japheth.

11 Now God saw that the earth had become corrupt and was filled with violence. 12 God observed all this corruption in the world, for everyone on earth was corrupt. 13 So God said to Noah, “I have decided to destroy all living creatures, for they have filled the earth with violence. Yes, I will wipe them all out along with the earth!

14 “Build a large boat[c] from cypress wood[d] and waterproof it with tar, inside and out. Then construct decks and stalls throughout its interior. 15 Make the boat 450 feet long, 75 feet wide, and 45 feet high.[e] 16 Leave an 18-inch opening[f] below the roof all the way around the boat. Put the door on the side, and build three decks inside the boat—lower, middle, and upper.

17 “Look! I am about to cover the earth with a flood that will destroy every living thing that breathes. Everything on earth will die. 18 But I will confirm my covenant with you. So enter the boat—you and your wife and your sons and their wives. 19 Bring a pair of every kind of animal—a male and a female—into the boat with you to keep them alive during the flood. 20 Pairs of every kind of bird, and every kind of animal, and every kind of small animal that scurries along the ground, will come to you to be kept alive. 21 And be sure to take on board enough food for your family and for all the animals.”

22 So Noah did everything exactly as God had commanded him.

Notas al pie

 1. 6:2 Hebrew daughters of men; also in 6:4.
 2. 6:3 Greek version reads will not remain in.
 3. 6:14a Traditionally rendered an ark.
 4. 6:14b Or gopher wood.
 5. 6:15 Hebrew 300 cubits [138 meters] long, 50 cubits [23 meters] wide, and 30 cubits [13.8 meters] high.
 6. 6:16 Hebrew an opening of 1 cubit [46 centimeters].