Swedish Contemporary Bible

Genesis 6

Den stora floden

(6:1—8:22)

1Befolkningen började föröka sig nu på jorden, och döttrar föddes åt människorna. 2Då såg Guds söner[a] att människors döttrar var vackra och gifte sig med dem de ville ha. 3Då sa Herren: ”Min Ande ska inte förbli hos människan för alltid, eftersom hon är kött. Hennes tid ska vara 120 år.”[b]

4På den tiden, och även senare,[c] fanns det jättar[d] på jorden. När Guds söner låg med människornas döttrar, fick de barn. De var de gamla tidernas kända hjältar. 5Herren Gud såg vidden av den mänskliga ondskan på jorden, och att människornas liv och tankar ständigt var alltigenom inriktade på det onda. 6Herren sörjde[e] att han hade skapat dem, och han var bedrövad i sitt hjärta.

7Herren sa: ”Människorna som jag har skapat ska jag utplåna från jorden, och tillsammans med dem alla fyrfotadjur och kräldjur och fåglar, för jag ångrar att jag skapade dem.”

8Men på Noa såg Herren med välvilja.

Noa och hans familj räddas från floden

9Detta är berättelsen om Noas släkt:

Noa var en rättfärdig och oklanderlig man bland sina samtida. Han levde i gemenskap med Gud. 10Han hade tre söner: Sem, Ham och Jafet.

11I Guds ögon blev världen mer och mer fördärvad och full av våld. 12Gud såg hur fördärvad jorden var: hela människosläktet[f] levde ett fördärvat liv. 13Och Gud sa till Noa: ”Jag har beslutat mig för att utplåna hela människosläktet, för på grund av människan är jorden fylld av våld. Jag ska utplåna både henne och jorden. 14Bygg en ark[g] av goferträ, gör olika rum i arken och täta den med jordbeck både invändigt och utvändigt. 15Gör den 150 meter lång, 25 meter bred och 15 meter hög. 16Gör också ett tak med en halv meters resning[h], sätt en dörr på sidan och gör ett nedre däck, ett mellandäck och ett övre däck.

17Jag ska låta en översvämning täcka jorden och förgöra varje levande varelse, alla som det finns livsande i. Allting på jorden kommer att gå under.

18Men med dig vill jag upprätta ett förbund. Du ska gå in i arken tillsammans med din hustru, dina söner och deras hustrur. 19Ta ett par av varje djurart, en hane och en hona, med dig i arken för att hålla dem vid liv med dig. 20Ett par av varje art av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur ska komma till dig för att överleva. 21Samla också ihop all slags mat som ni och dessa kan äta.”

22Noa gjorde allt precis som Gud hade befallt.

Notas al pie

 1. 6:2 Det hebreiska uttrycket bene elohim betyder ordagrant Guds/gudars söner och tolkas antingen som någon form av himmelska väsen (änglar) eller som människor i betydelsen Guds barn.
 2. 6:3 120 år syftar troligen på människans livslängd eller möjligen också på tiden fram till floden.
 3. 6:4 Se 4 Mos 13:34
 4. 6:4 Hebreiskans nefilim översätts med jättar i likhet med Septuaginta, men den bokstavliga betydelsen är de fallna.
 5. 6:6 Eller: ångrade.
 6. 6:12 Ordagrant: Allt kött
 7. 6:14 Arken var till sin konstruktion rektangulär, som en enorm stor låda.
 8. 6:16 Grundtexten är svårtolkad.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Начало 6

Замысел об уничтожении человечества

1Люди начали умножаться на земле, и у них стали рождаться дочери. Сыны Всевышнего увидели, что человеческие дочери прекрасны, и стали брать их себе в жёны, каждый по своему выбору.[a]

Вечный сказал:

– Не будет Дух Мой в противоборстве с человеком вечно, потому что человек смертен[b]; все они будут уничтожены через сто двадцать лет[c].

В те дни, после того как сыны Всевышнего стали входить к человеческим дочерям, и те рожали им детей, – были на земле исполины[d]. Это были герои, знаменитые с древних времён.

Вечный увидел, что люди на земле развратились, и все их мысли постоянно склоняются к злу. Вечный пожалел, что сотворил человека на земле, и сердце Его наполнилось болью.

И сказал Вечный:

– Я сотру с лица земли человеческий род, который Я сотворил. Я уничтожу и людей, и животных, и пресмыкающихся, и птиц небесных, потому что Я сожалею, что создал их.

Построение ковчега для спасения Нуха

Но Нух нашёл милость в глазах Вечного.

Вот рассказ о Нухе.

Среди людей того времени лишь только Нух был праведен и безупречен; он пребывал в общении со Всевышним. 10 У Нуха было трое сыновей: Сим, Хам и Иафет.

11 В глазах Всевышнего земля преисполнилась разврата и насилия. 12 Всевышний увидел, как испорчена земля из-за того, что все люди на земле извратили свои пути.

13 Тогда Всевышний сказал Нуху:

– Я положу конец всему человеческому роду, потому что из-за него земля преисполнилась насилия. Я погублю его вместе со всей землёй. 14 Сделай себе ковчег из кипарисового дерева, и сделай в нём комнаты, и осмоли его изнутри и снаружи. 15 Вот как тебе нужно его построить: ковчег должен быть сто тридцать пять метров в длину, двадцать два с половиной метра в ширину и тринадцать с половиной метров[e] в высоту. 16 Сделай для него крышу[f] и в верху сведи ковчег к сорока пяти сантиметрам[g]. Поставь сбоку дверь и сделай нижнюю, среднюю и верхнюю палубы. 17 Я наведу на землю воды потопа, чтобы погубить всё, что живёт под небом, всякое существо, в котором дышит жизнь. Всё, что есть на земле, погибнет. 18 Но с тобой Я заключу священное соглашение, и ты войдёшь в ковчег – ты, и твои сыновья, и твоя жена, и жёны твоих сыновей. 19 Введи в ковчег всех живых существ по паре, самца и самку, чтобы они остались в живых вместе с тобой. 20 К тебе придут, чтобы тоже остаться в живых, по паре от каждого вида птиц, зверей и каждого вида пресмыкающихся. 21 Возьми в запас самой разной еды, чтобы кормиться и тебе, и им.

22 Нух сделал всё точно так, как велел ему Всевышний.

Notas al pie

 1. 6:2 Сыны Всевышнего   – имеются несколько различных толкований: 1) злые цари или правители, которые насильно брали себе в жёны женщин, каких они желали, и устраивали себе гаремы; 2) потомки Сифа, которые женились на безбожных девушках из рода Каина; 3) ангелы (или демоны), которые вступали в половой контакт с людьми.
 2. 6:3 Или: «развращён».
 3. 6:3 Или: «Их жизнь не будет превышать ста двадцати лет».
 4. 6:4 Исполины   – на языке оригинала это название звучит как слово, означающее: «падшие люди». Позднее они стали знаменитым родом воинственных гигантов (см. Чис. 13:34).
 5. 6:15 Букв.: «триста… пятьдесят… тридцать локтей».
 6. 6:16 Или: «отверстие для света».
 7. 6:16 Букв.: «одному локтю».