Swedish Contemporary Bible

Genesis 39

Josef kastas i fängelse

1Josef hade nu förts ner till Egypten. Potifar, faraos hovman och befälhavare för livgardet, en egypter, köpte honom av ismaeliterna som hade fört honom dit. 2Herren var med Josef, allt han gjorde lyckades väl. Han var i sin egyptiske husbondes hus, 3och denne förstod att Herren var med Josef och gav honom framgång i allt han företog sig. 4Han såg med välvilja på Josef och gjorde honom till sin närmaste man. Josef fick ansvar för hela hushållet och över allt som Potifar ägde. 5Från den dagen han gav Josef ansvaret för sitt hus och sin egendom, välsignade Herren egypterns hus på grund av Josef. Herren välsignade allt Potifar hade, såväl hemma som ute på markerna. 6Josef fick ansvaret för allt hans husbonde ägde. Det enda Potifar själv behövde bry sig om var vad han skulle äta.

Josef var välbyggd och såg bra ut. 7Efter en tid började Potifars hustru göra närmanden mot honom och föreslog att han skulle ligga med henne.

8Josef vägrade och svarade: ”Min husbonde bekymrar sig inte för någonting i sitt hus utan har lämnat allt han äger i min vård. 9Själv har han inte mer makt här än vad jag har. Han har inte undanhållit mig annat än dig, eftersom du är hans hustru. Hur skulle jag kunna göra något så ont som detta och synda mot Gud?”

10Men hon fortsatte med sina förslag dag efter dag. Josef vägrade dock att lyssna till henne och ville varken ligga med henne eller ens vara nära henne.

11En dag när han gick in i huset för att sköta sina sysslor, var ingen annan inne. 12Då kom hon och grep tag i hans kläder och krävde att han skulle ligga med henne. Men han lämnade sin mantel i hennes hand och flydde ut. 13När hon såg att han lämnade sin mantel och flydde, 14ropade hon på husfolket och sa till dem:

”Se här! Han har tagit hit den där hebreiske slaven som bara vill roa sig med oss. Han kom och ville ligga med mig, men jag skrek högt, 15och när han hörde mitt skrik, lämnade han sin mantel och sprang ut.”

16Hon behöll hans mantel och när hans husbonde kom hem på kvällen, 17berättade hon samma sak också för honom: ”Den där hebreiske slaven, som du har tagit hit, kom och ville roa sig med mig, 18men jag ropade och skrek. Då lämnade han sin mantel och flydde.”

19När husbonden hörde hustruns berättelse om hur hans slav hade uppfört sig mot henne, blev han rasande. 20Husbonden grep Josef och spärrade in honom i det fängelse där kungen hade sina fångar. Så satt alltså Josef nu i fängelse. 21Men Herren var med Josef också där och var god emot honom. Han gjorde fängelsechefen så välvilligt inställd mot Josef 22att han gav Josef ansvaret för alla de andra fångarna liksom ansvaret för allt som gjordes där.

23Fängelsechefen behövde inte bekymra sig över något av det som Josef tog hand om, för Herren var med honom och allt han gjorde lyckades väl.

New Living Translation

Genesis 39

Joseph in Potiphar’s House

1When Joseph was taken to Egypt by the Ishmaelite traders, he was purchased by Potiphar, an Egyptian officer. Potiphar was captain of the guard for Pharaoh, the king of Egypt.

The Lord was with Joseph, so he succeeded in everything he did as he served in the home of his Egyptian master. Potiphar noticed this and realized that the Lord was with Joseph, giving him success in everything he did. This pleased Potiphar, so he soon made Joseph his personal attendant. He put him in charge of his entire household and everything he owned. From the day Joseph was put in charge of his master’s household and property, the Lord began to bless Potiphar’s household for Joseph’s sake. All his household affairs ran smoothly, and his crops and livestock flourished. So Potiphar gave Joseph complete administrative responsibility over everything he owned. With Joseph there, he didn’t worry about a thing—except what kind of food to eat!

Joseph was a very handsome and well-built young man, and Potiphar’s wife soon began to look at him lustfully. “Come and sleep with me,” she demanded.

But Joseph refused. “Look,” he told her, “my master trusts me with everything in his entire household. No one here has more authority than I do. He has held back nothing from me except you, because you are his wife. How could I do such a wicked thing? It would be a great sin against God.”

10 She kept putting pressure on Joseph day after day, but he refused to sleep with her, and he kept out of her way as much as possible. 11 One day, however, no one else was around when he went in to do his work. 12 She came and grabbed him by his cloak, demanding, “Come on, sleep with me!” Joseph tore himself away, but he left his cloak in her hand as he ran from the house.

13 When she saw that she was holding his cloak and he had fled, 14 she called out to her servants. Soon all the men came running. “Look!” she said. “My husband has brought this Hebrew slave here to make fools of us! He came into my room to rape me, but I screamed. 15 When he heard me scream, he ran outside and got away, but he left his cloak behind with me.”

16 She kept the cloak with her until her husband came home. 17 Then she told him her story. “That Hebrew slave you’ve brought into our house tried to come in and fool around with me,” she said. 18 “But when I screamed, he ran outside, leaving his cloak with me!”

Joseph Put in Prison

19 Potiphar was furious when he heard his wife’s story about how Joseph had treated her. 20 So he took Joseph and threw him into the prison where the king’s prisoners were held, and there he remained. 21 But the Lord was with Joseph in the prison and showed him his faithful love. And the Lord made Joseph a favorite with the prison warden. 22 Before long, the warden put Joseph in charge of all the other prisoners and over everything that happened in the prison. 23 The warden had no more worries, because Joseph took care of everything. The Lord was with him and caused everything he did to succeed.