Swedish Contemporary Bible

Genesis 35

Jakob återvänder till Betel

1”Flytta nu till Betel och bosätt dig där”, sa Gud till Jakob. ”Bygg där ett altare åt den Gud som visade sig för dig när du flydde från din bror Esau.”

2Då befallde Jakob hela sin familj och alla han hade med sig: ”Gör er av med avgudarna som ni har med er, rena er och ta på er rena kläder! 3Vi ska nämligen gå till Betel, där jag ska bygga ett altare åt den Gud, som besvarade mina böner när jag var i nöd och som var med mig på min resa.” 4Då gav de Jakob alla sina avgudar och sina örhängen[a], och han grävde ner alltsammans under terebinten[b] nära Shekem. 5Sedan började de sin vandring igen. Gud satte skräck i människorna i städerna runt omkring, så att ingen förföljde Jakobs söner.

6Slutligen kom Jakob och alla han hade med sig fram till Lus, det nuvarande Betel, i Kanaans land. 7Där reste Jakob ett altare som han kallade El Betel[c]. Det var ju i Betel som Gud hade visat sig för honom när han flydde från sin bror.

8Strax därefter dog Rebeckas barnsköterska Debora. Hon begravdes under eken i dalen nedanför Betel och den kom att heta Gråteken.

9När Jakob återvände från Paddan Aram, visade sig Gud för honom igen och välsignade honom. 10Och Gud sa till honom: ”Du ska inte längre heta Jakob utan Israel[d].” Så gav han honom namnet Israel. 11Gud talade vidare till honom: ”Jag är Gud den Väldige. Var fruktsam och föröka dig! Av dig ska det bli ett stort folk, ja, många folk. Många kungar ska finnas bland dina ättlingar, 12och jag ska ge dig det land som jag gav till Abraham och Isak. Jag ska också ge det till dina ättlingar.”

13Så lämnade Gud honom och steg upp igen från den plats där han talat med Jakob. 14Jakob reste en sten på platsen där Gud hade visat sig för honom. Han hällde ett dryckesoffer och olja på den. 15Jakob kallade platsen Betel, eftersom Gud hade talat till honom där.

Rakel och Isak dör

16De lämnade Betel och reste mot Efrata. Medan de fortfarande hade en bit kvar till Efrata, blev det dags för Rakel att föda. Förlossningen blev mycket svår. 17Under den svåra förlossningen sa barnmorskan till henne: ”Var inte rädd! Du får en son till.” 18Men Rakel var döende, och i sin sista stund gav hon honom namnet Ben-Oni[e], men hans far kallade honom Benjamin[f].

19Rakel dog alltså och begravdes nära vägen till Efrata som numera kallas Betlehem. 20Jakob reste en minnessten vid hennes grav och den står där än i dag.

21Sedan reste Israel vidare och slog läger bortom Migdal-Eder. 22Medan han bodde där i landet, låg Ruben med Bilha, sin fars bihustru, och Israel fick veta det.

Jakobs söner

(1 Krön 2:1-2)

Jakob hade tolv söner:

23Leas söner: Ruben, Jakobs förstfödde, Simon, Levi, Juda, Isaskar och Sebulon.

24Rakels söner: Josef och Benjamin.

25Rakels slavinna Bilhas söner: Dan och Naftali.

26Leas slavinna Silpas söner: Gad och Asher.

Dessa var Jakobs söner, som föddes i Paddan Aram.

27Slutligen kom Jakob fram till sin far Isak vid Mamre i Kirjat-Arba, som nu kallas Hebron, där Abraham och Isak hade bott. 28Isak blev 180 år, 29sedan dog han och förenades med sina förfäder, gammal och mätt på livet. Hans söner Esau och Jakob begravde honom.

Notas al pie

  1. 35:4 Örhängen förknippades med hedniska kulter och användes ofta som amuletter.
  2. 35:4 Antagligen densamma som omnämns i 12:6.
  3. 35:7 Betyder Betels Gud, och Betel i sin tur betyder ”Guds hus”.
  4. 35:10 Se noter till 27:36 och 32:28.
  5. 35:18 Ben-Oni betyder min smärtas son eller min sorgs son.
  6. 35:18 Benjamin betyder lyckans son eller min högra hands son. Höger hand kan också stå för södern, och i så fall blir betydelsen söderns son, vilket möjligen kan tänkas som en förutsägelse om att Benjamin skulle komma att bli en av de sydliga stammarna.

New Living Translation

Genesis 35

Jacob’s Return to Bethel

1Then God said to Jacob, “Get ready and move to Bethel and settle there. Build an altar there to the God who appeared to you when you fled from your brother, Esau.”

So Jacob told everyone in his household, “Get rid of all your pagan idols, purify yourselves, and put on clean clothing. We are now going to Bethel, where I will build an altar to the God who answered my prayers when I was in distress. He has been with me wherever I have gone.”

So they gave Jacob all their pagan idols and earrings, and he buried them under the great tree near Shechem. As they set out, a terror from God spread over the people in all the towns of that area, so no one attacked Jacob’s family.

Eventually, Jacob and his household arrived at Luz (also called Bethel) in Canaan. Jacob built an altar there and named the place El-bethel (which means “God of Bethel”), because God had appeared to him there when he was fleeing from his brother, Esau.

Soon after this, Rebekah’s old nurse, Deborah, died. She was buried beneath the oak tree in the valley below Bethel. Ever since, the tree has been called Allon-bacuth (which means “oak of weeping”).

Now that Jacob had returned from Paddan-aram, God appeared to him again at Bethel. God blessed him, 10 saying, “Your name is Jacob, but you will not be called Jacob any longer. From now on your name will be Israel.”[a] So God renamed him Israel.

11 Then God said, “I am El-Shaddai—‘God Almighty.’ Be fruitful and multiply. You will become a great nation, even many nations. Kings will be among your descendants! 12 And I will give you the land I once gave to Abraham and Isaac. Yes, I will give it to you and your descendants after you.” 13 Then God went up from the place where he had spoken to Jacob.

14 Jacob set up a stone pillar to mark the place where God had spoken to him. Then he poured wine over it as an offering to God and anointed the pillar with olive oil. 15 And Jacob named the place Bethel (which means “house of God”), because God had spoken to him there.

The Deaths of Rachel and Isaac

16 Leaving Bethel, Jacob and his clan moved on toward Ephrath. But Rachel went into labor while they were still some distance away. Her labor pains were intense. 17 After a very hard delivery, the midwife finally exclaimed, “Don’t be afraid—you have another son!” 18 Rachel was about to die, but with her last breath she named the baby Ben-oni (which means “son of my sorrow”). The baby’s father, however, called him Benjamin (which means “son of my right hand”). 19 So Rachel died and was buried on the way to Ephrath (that is, Bethlehem). 20 Jacob set up a stone monument over Rachel’s grave, and it can be seen there to this day.

21 Then Jacob[b] traveled on and camped beyond Migdal-eder. 22 While he was living there, Reuben had intercourse with Bilhah, his father’s concubine, and Jacob soon heard about it.

These are the names of the twelve sons of Jacob:

23 The sons of Leah were Reuben (Jacob’s oldest son), Simeon, Levi, Judah, Issachar, and Zebulun.

24 The sons of Rachel were Joseph and Benjamin.

25 The sons of Bilhah, Rachel’s servant, were Dan and Naphtali.

26 The sons of Zilpah, Leah’s servant, were Gad and Asher.

These are the names of the sons who were born to Jacob at Paddan-aram.

27 So Jacob returned to his father, Isaac, in Mamre, which is near Kiriath-arba (now called Hebron), where Abraham and Isaac had both lived as foreigners. 28 Isaac lived for 180 years. 29 Then he breathed his last and died at a ripe old age, joining his ancestors in death. And his sons, Esau and Jacob, buried him.

Notas al pie

  1. 35:10 Jacob sounds like the Hebrew words for “heel” and “deceiver.” Israel means “God fights.”
  2. 35:21 Hebrew Israel; also in 35:22a. The names “Jacob” and “Israel” are often interchanged throughout the Old Testament, referring sometimes to the individual patriarch and sometimes to the nation.