Swedish Contemporary Bible

Genesis 35

Jakob återvänder till Betel

1”Flytta nu till Betel och bosätt dig där”, sa Gud till Jakob. ”Bygg där ett altare åt den Gud som visade sig för dig när du flydde från din bror Esau.”

2Då befallde Jakob hela sin familj och alla han hade med sig: ”Gör er av med avgudarna som ni har med er, rena er och ta på er rena kläder! 3Vi ska nämligen gå till Betel, där jag ska bygga ett altare åt den Gud, som besvarade mina böner när jag var i nöd och som var med mig på min resa.” 4Då gav de Jakob alla sina avgudar och sina örhängen[a], och han grävde ner alltsammans under terebinten[b] nära Shekem. 5Sedan började de sin vandring igen. Gud satte skräck i människorna i städerna runt omkring, så att ingen förföljde Jakobs söner.

6Slutligen kom Jakob och alla han hade med sig fram till Lus, det nuvarande Betel, i Kanaans land. 7Där reste Jakob ett altare som han kallade El Betel[c]. Det var ju i Betel som Gud hade visat sig för honom när han flydde från sin bror.

8Strax därefter dog Rebeckas barnsköterska Debora. Hon begravdes under eken i dalen nedanför Betel och den kom att heta Gråteken.

9När Jakob återvände från Paddan Aram, visade sig Gud för honom igen och välsignade honom. 10Och Gud sa till honom: ”Du ska inte längre heta Jakob utan Israel[d].” Så gav han honom namnet Israel. 11Gud talade vidare till honom: ”Jag är Gud den Väldige. Var fruktsam och föröka dig! Av dig ska det bli ett stort folk, ja, många folk. Många kungar ska finnas bland dina ättlingar, 12och jag ska ge dig det land som jag gav till Abraham och Isak. Jag ska också ge det till dina ättlingar.”

13Så lämnade Gud honom och steg upp igen från den plats där han talat med Jakob. 14Jakob reste en sten på platsen där Gud hade visat sig för honom. Han hällde ett dryckesoffer och olja på den. 15Jakob kallade platsen Betel, eftersom Gud hade talat till honom där.

Rakel och Isak dör

16De lämnade Betel och reste mot Efrata. Medan de fortfarande hade en bit kvar till Efrata, blev det dags för Rakel att föda. Förlossningen blev mycket svår. 17Under den svåra förlossningen sa barnmorskan till henne: ”Var inte rädd! Du får en son till.” 18Men Rakel var döende, och i sin sista stund gav hon honom namnet Ben-Oni[e], men hans far kallade honom Benjamin[f].

19Rakel dog alltså och begravdes nära vägen till Efrata som numera kallas Betlehem. 20Jakob reste en minnessten vid hennes grav och den står där än i dag.

21Sedan reste Israel vidare och slog läger bortom Migdal-Eder. 22Medan han bodde där i landet, låg Ruben med Bilha, sin fars bihustru, och Israel fick veta det.

Jakobs söner

(1 Krön 2:1-2)

Jakob hade tolv söner:

23Leas söner: Ruben, Jakobs förstfödde, Simon, Levi, Juda, Isaskar och Sebulon.

24Rakels söner: Josef och Benjamin.

25Rakels slavinna Bilhas söner: Dan och Naftali.

26Leas slavinna Silpas söner: Gad och Asher.

Dessa var Jakobs söner, som föddes i Paddan Aram.

27Slutligen kom Jakob fram till sin far Isak vid Mamre i Kirjat-Arba, som nu kallas Hebron, där Abraham och Isak hade bott. 28Isak blev 180 år, 29sedan dog han och förenades med sina förfäder, gammal och mätt på livet. Hans söner Esau och Jakob begravde honom.

Notas al pie

  1. 35:4 Örhängen förknippades med hedniska kulter och användes ofta som amuletter.
  2. 35:4 Antagligen densamma som omnämns i 12:6.
  3. 35:7 Betyder Betels Gud, och Betel i sin tur betyder ”Guds hus”.
  4. 35:10 Se noter till 27:36 och 32:28.
  5. 35:18 Ben-Oni betyder min smärtas son eller min sorgs son.
  6. 35:18 Benjamin betyder lyckans son eller min högra hands son. Höger hand kan också stå för södern, och i så fall blir betydelsen söderns son, vilket möjligen kan tänkas som en förutsägelse om att Benjamin skulle komma att bli en av de sydliga stammarna.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Начало 35

Якуб возвращается в Вефиль

1Всевышний сказал Якубу:

– Пойди в Вефиль, поселись там и построй там жертвенник Всевышнему, Который явился тебе, когда ты бежал от своего брата Есава.

Якуб сказал своим домашним и всем, кто был с ним:

– Избавьтесь от всех идолов, которые у вас с собой, очиститесь и переоденьтесь. Потом соберитесь в дорогу, и мы отправимся в Вефиль, где я построю жертвенник Всевышнему, Который ответил мне в день бедствия и был со мной, куда бы я ни шёл.

Они отдали Якубу всех чужих богов, которые у них были, и серьги из ушей[a], и Якуб закопал их под дубом в Шехеме. Потом они отправились в путь, и ужас Всевышнего объял все города вокруг них, так что никто не преследовал детей Якуба.

Якуб и все, кто был с ним, пришли в Луз (то есть Вефиль) в земле Ханаана. Там он построил жертвенник и назвал то место Ил-Вефиль («Всевышний, явившийся в Вефиле»), потому что там Всевышний открылся ему, когда он бежал от своего брата.

Девора, кормилица Рабиги, умерла и была похоронена под дубом близ Вефиля. Поэтому он был назван Аллон-Бахут («дуб плача»).

Когда Якуб вернулся из Паддан-Арама, Всевышний вновь явился ему и благословил его. 10 Всевышний сказал ему:

– Твоё имя Якуб, но отныне ты не будешь называться Якубом: имя тебе будет Исраил.[b]

Так Он назвал его Исраилом.

11 Всевышний сказал ему:

– Я – Бог Всемогущий, плодись и умножайся. Народ и множество народов произойдут от тебя, и цари произойдут от твоих чресел[c]. 12 Землю, которую Я дал Ибрахиму и Исхаку, Я отдаю тебе, и отдам её твоим потомкам.

13 И Всевышний поднялся от него там, где Он говорил с ним.

14 Якуб поставил каменный столб на том месте, где Всевышний говорил с ним, и возлил на него вино как жертву возлияния и масло. 15 Якуб назвал место, где Всевышний говорил с ним, Вефиль («дом Всевышнего»).

Смерть Рахили

16 Они покинули Вефиль и были уже недалеко от Ефрафы, когда Рахиля начала рожать, и роды были очень трудные. 17 Она сильно мучилась при родах, и женщина, принимавшая роды, сказала ей:

– Не бойся – у тебя будет ещё один сын.

18 Умирая, Рахиля назвала сына Бен-Они («сын моей скорби»), но отец назвал его Вениамин («сын моей правой руки»). 19 Рахиля умерла и была похоронена на пути в Ефрафу (то есть Вифлеем). 20 Над её могилой Якуб поставил памятный камень; это тот камень, что стоит над могилой Рахили до сего дня.

21 Исраил продолжал путь и поставил шатёр за Мигдал-Едер. 22 Когда Исраил жил в той земле, Рувим лёг с наложницей отца Билхой, и Исраил узнал об этом.

Сыновья Якуба

У Якуба было двенадцать сыновей.

23 От Лии:

Рувим, первенец Якуба, Шимон, Леви, Иуда, Иссахар и Завулон.

24 От Рахили:

Юсуф и Вениамин.

25 От служанки Рахили Билхи:

Дан и Неффалим.

26 От Лииной служанки Зелфы:

Гад и Ашир.

Вот сыновья Якуба, рождённые ему в Паддан-Араме.

Возвращение Якуба к отцу и смерть Исхака

27 Якуб пришёл к своему отцу Исхаку в Мамре, что рядом с Кириат-Арбой (то есть Хевроном), где жили пришельцами Ибрахим и Исхак. 28 Всего дней жизни Исхака было сто восемьдесят лет; 29 и Исхак испустил дух, умер и отошёл к своим предкам, старым и насытившимся жизнью. Его сыновья Есав и Якуб похоронили его.

Notas al pie

  1. 35:4 По-видимому, это были амулеты, которые носили другие народы для защиты от злых духов. Всевышний запрещает носить такие амулеты, потому что Своих детей Он Сам защищает от злых духов.
  2. 35:10 См. 32:28.
  3. 35:11 Чресла   – бёдра, поясница.