Swedish Contemporary Bible

Genesis 34

Jakobs söner hämnas

1En dag gick Dina, den dotter Lea fött åt Jakob, för att besöka flickorna i trakten. 2När hivén Shekem, fursten Hamors son, fick se henne, tog han henne med sig. Han låg med henne och kränkte henne. 3Han blev djupt förälskad i henne och försökte vinna hennes kärlek. 4Sedan talade han med sin far Hamor om detta. ”Se till att jag får gifta mig med den där flickan.”

5Jakob fick snart veta att hans dotter blivit vanärad, men eftersom hans söner var ute på fälten med boskapen, höll han tyst om saken tills de återvänt hem. 6Under tiden gick fursten Hamor, Shekems far, till Jakob för att tala om saken. 7När Jakobs söner kom tillbaka från fälten, fick de höra om det inträffade. De blev förtvivlade och greps av vrede eftersom det var en skamlig gärning Shekem hade begått i Israel när han låg med Jakobs dotter. Sådant får inte ske.

8Hamor sa till dem: ”Min son Shekem är verkligen kär i er syster. Låt honom få gifta sig med henne! 9Gift in er här med oss. Låt era döttrar gifta sig med våra söner, så ska vi ge våra döttrar som hustrur åt era unga män. 10Ni kan slå er ner var ni än vill bland oss och skaffa er ägodelar och ägna er åt affärer och bli rika.”

11Sedan talade Shekem till Dinas far och bröder: ”Visa mig välvilja och låt mig få henne till hustru. Jag ska ge er vad ni än vill ha. 12Det spelar ingen roll vilken hemgift eller gåva ni kräver, för jag ska betala den, bara ni ger mig flickan till hustru.”

13Eftersom Shekem hade behandlat deras syster så illa, lurade Jakobs söner Shekem och hans far Hamor. 14De sa nämligen: ”Vi kan inte ge vår syster till en man som inte är omskuren[a]. Det skulle vara en skam för oss. 15Vi kan bara ge vårt samtycke på ett villkor, och det är att alla era män låter omskära sig och blir som vi. 16Då kan vi gifta bort våra döttrar och bo här och förena oss med er, så att vi kan bli ett folk. 17Men om ni inte vill låta omskära er, tar vi flickan med oss och flyttar härifrån.”

18Hamor och Shekem gick med på förslaget. 19Den unge mannen skyndade sig iväg för att göra som de hade föreslagit, för han var mycket kär i Jakobs dotter. Han var den mest ansedde i hela sin fars släkt. 20Hamor och Shekem framträdde därför i stadsporten inför stadens män och talade till dem.

21”Dessa män är våra vänner”, sa de. ”Låt oss inbjuda dem att bo här i landet och röra sig fritt här. Landet är ju stort nog att rymma dem och vi kan gifta oss med deras döttrar och de med våra. 22Men de tänker bara stanna här och bli ett folk med oss på ett villkor, och det är att vi alla låter omskära oss på samma sätt som de. 23Om vi gör det kommer all deras boskap, allt de äger och alla deras djur att bli vårt. Låt oss göra som de vill, så att de bosätter sig här ibland oss.”

24Alla män i staden gick med på Hamors och hans son Shekems förslag. Alla lät omskära sig, samtliga män i hela staden.

25Men tre dagar senare, när såren var ömma, tog Jakobs två söner, Simon och Levi, Dinas bröder, sina svärd och gick in i staden och dödade utan motstånd varenda man där, 26även Hamor och hans son Shekem. De tog med sig Dina från Shekems hus och gick sedan därifrån.

27Sedan gick alla Jakobs söner över de slagna in till staden och plundrade den, eftersom deras syster hade vanhedrats där. 28De tog alla får, kor och åsnor, allt som de kunde lägga beslag på, både inne i staden och ute på fälten. 29De tog all egendom, alla kvinnor och barn och allt som fanns i husen.

30Då sa Jakob till Simon och Levi: ”Ni har dragit olycka över mig och gjort så att alla hatar mig i hela landet, både kanaanéerna och perisséerna. Vi är så få. Om de bestämmer sig för att anfalla oss, kommer de att döda både mig och min familj.”

31”Skulle de då få behandla vår syster som en prostituerad?” svarade de.

Notas al pie

  1. 34:14 Se 1 Mos 17:9-14.

New Living Translation

Genesis 34

Revenge against Shechem

1One day Dinah, the daughter of Jacob and Leah, went to visit some of the young women who lived in the area. But when the local prince, Shechem son of Hamor the Hivite, saw Dinah, he seized her and raped her. But then he fell in love with her, and he tried to win her affection with tender words. He said to his father, Hamor, “Get me this young girl. I want to marry her.”

Soon Jacob heard that Shechem had defiled his daughter, Dinah. But since his sons were out in the fields herding his livestock, he said nothing until they returned. Hamor, Shechem’s father, came to discuss the matter with Jacob. Meanwhile, Jacob’s sons had come in from the field as soon as they heard what had happened. They were shocked and furious that their sister had been raped. Shechem had done a disgraceful thing against Jacob’s family,[a] something that should never be done.

Hamor tried to speak with Jacob and his sons. “My son Shechem is truly in love with your daughter,” he said. “Please let him marry her. In fact, let’s arrange other marriages, too. You give us your daughters for our sons, and we will give you our daughters for your sons. 10 And you may live among us; the land is open to you! Settle here and trade with us. And feel free to buy property in the area.”

11 Then Shechem himself spoke to Dinah’s father and brothers. “Please be kind to me, and let me marry her,” he begged. “I will give you whatever you ask. 12 No matter what dowry or gift you demand, I will gladly pay it—just give me the girl as my wife.”

13 But since Shechem had defiled their sister, Dinah, Jacob’s sons responded deceitfully to Shechem and his father, Hamor. 14 They said to them, “We couldn’t possibly allow this, because you’re not circumcised. It would be a disgrace for our sister to marry a man like you! 15 But here is a solution. If every man among you will be circumcised like we are, 16 then we will give you our daughters, and we’ll take your daughters for ourselves. We will live among you and become one people. 17 But if you don’t agree to be circumcised, we will take her and be on our way.”

18 Hamor and his son Shechem agreed to their proposal. 19 Shechem wasted no time in acting on this request, for he wanted Jacob’s daughter desperately. Shechem was a highly respected member of his family, 20 and he went with his father, Hamor, to present this proposal to the leaders at the town gate.

21 “These men are our friends,” they said. “Let’s invite them to live here among us and trade freely. Look, the land is large enough to hold them. We can take their daughters as wives and let them marry ours. 22 But they will consider staying here and becoming one people with us only if all of our men are circumcised, just as they are. 23 But if we do this, all their livestock and possessions will eventually be ours. Come, let’s agree to their terms and let them settle here among us.”

24 So all the men in the town council agreed with Hamor and Shechem, and every male in the town was circumcised. 25 But three days later, when their wounds were still sore, two of Jacob’s sons, Simeon and Levi, who were Dinah’s full brothers, took their swords and entered the town without opposition. Then they slaughtered every male there, 26 including Hamor and his son Shechem. They killed them with their swords, then took Dinah from Shechem’s house and returned to their camp.

27 Meanwhile, the rest of Jacob’s sons arrived. Finding the men slaughtered, they plundered the town because their sister had been defiled there. 28 They seized all the flocks and herds and donkeys—everything they could lay their hands on, both inside the town and outside in the fields. 29 They looted all their wealth and plundered their houses. They also took all their little children and wives and led them away as captives.

30 Afterward Jacob said to Simeon and Levi, “You have ruined me! You’ve made me stink among all the people of this land—among all the Canaanites and Perizzites. We are so few that they will join forces and crush us. I will be ruined, and my entire household will be wiped out!”

31 “But why should we let him treat our sister like a prostitute?” they retorted angrily.

Notas al pie

  1. 34:7 Hebrew a disgraceful thing in Israel.