Swedish Contemporary Bible

Genesis 33

Bröderna sluter fred

1När Jakob på avstånd såg Esau komma med sina fyrahundra män, fördelade han barnen mellan Lea och Rakel och de två slavinnorna. 2De två slavinnorna och deras barn lät han gå först, sedan Lea och hennes barn och sist Rakel och Josef. 3Jakob gick framför dem och när han närmade sig brodern, bugade han sig djupt inför honom sju gånger. 4Då sprang Esau fram för att möta honom. Han kastade sig om halsen på honom och omfamnade honom och kysste honom och de grät båda.

5Sedan såg Esau på kvinnorna och barnen och frågade: ”Vilka är alla dessa som du har med dig?” ”Det är mina barn som Gud har gett mig, herre”, svarade Jakob. 6Då kom slavinnorna fram med sina barn och bugade sig djupt. 7Sedan kom Lea med sina barn och bugade sig, och slutligen kom Rakel och Josef och bugade sig.

8”Och varför skickade du hela den skara jag mötte?” frågade Esau. Jakob svarade: ”Det är min gåva till dig, min herre, för att du ska bli välvilligt stämd.” 9”Min bror, jag har tillräckligt”, sa Esau. ”Behåll du vad du har.”

10”Nej, om du ser på mig med välvilja, ta emot min gåva”, svarade Jakob, ”om jag har funnit nåd inför dig. Att se ditt ansikte är som att se Guds ansikte, nu när du har mött mig med välvilja. 11Ta därför emot min gåva som jag skickade till dig, för Gud har varit generös mot mig, och jag har tillräckligt.” Jakob stod alltså på sig, och till slut accepterade Esau gåvan.

12”Låt oss gå nu”, sa Esau. ”Jag följer med dig.” 13Men Jakob svarade: ”Min herre, som du ser är barnen små, och i mina hjordar finns ungar som får di. Om de drivs alltför hårt en enda dag kommer de att dö. 14Gå du före oss, min herre, så kommer vi efter i lugn och ro, i vår egen takt, allteftersom boskapen framför mig och barnen orkar med, tills jag kommer fram till dig, min herre, till Seir.”

15Esau sa: ”Låt mig åtminstone lämna kvar några av mina män.” ”Varför det?” svarade Jakob. ”Det är nog att du tar emot mig med välvilja, min herre.”

16Esau återvände då till Seir samma dag, 17men Jakob fortsatte till Suckot. Där byggde han sig ett hus och gjorde hyddor för hjordarna och boskapen. Det är därför som platsen kallas Suckot[a]. 18Jakob återvände välbehållen från Paddan Aram och kom till Shekem i Kanaan och slog läger utanför staden. 19Av Hamor, Shekems far, köpte han för hundra silverpengar det land som han slagit läger på[b]. 20Där reste han ett altare och kallade det för El Elohe Israel[c].

Notas al pie

  1. 33:17 Suckot betyder hyddor, skjul.
  2. 33:19 Hebreiskans kesita, en silverpeng vars värde är okänt.
  3. 33:20 El Elohe Israel betyder antingen Gud, Israels Gud eller El är Israels Gud.

New Living Translation

Genesis 33

Jacob and Esau Make Peace

1Then Jacob looked up and saw Esau coming with his 400 men. So he divided the children among Leah, Rachel, and his two servant wives. He put the servant wives and their children at the front, Leah and her children next, and Rachel and Joseph last. Then Jacob went on ahead. As he approached his brother, he bowed to the ground seven times before him. Then Esau ran to meet him and embraced him, threw his arms around his neck, and kissed him. And they both wept.

Then Esau looked at the women and children and asked, “Who are these people with you?”

“These are the children God has graciously given to me, your servant,” Jacob replied. Then the servant wives came forward with their children and bowed before him. Next came Leah with her children, and they bowed before him. Finally, Joseph and Rachel came forward and bowed before him.

“And what were all the flocks and herds I met as I came?” Esau asked.

Jacob replied, “They are a gift, my lord, to ensure your friendship.”

“My brother, I have plenty,” Esau answered. “Keep what you have for yourself.”

10 But Jacob insisted, “No, if I have found favor with you, please accept this gift from me. And what a relief to see your friendly smile. It is like seeing the face of God! 11 Please take this gift I have brought you, for God has been very gracious to me. I have more than enough.” And because Jacob insisted, Esau finally accepted the gift.

12 “Well,” Esau said, “let’s be going. I will lead the way.”

13 But Jacob replied, “You can see, my lord, that some of the children are very young, and the flocks and herds have their young, too. If they are driven too hard, even for one day, all the animals could die. 14 Please, my lord, go ahead of your servant. We will follow slowly, at a pace that is comfortable for the livestock and the children. I will meet you at Seir.”

15 “All right,” Esau said, “but at least let me assign some of my men to guide and protect you.”

Jacob responded, “That’s not necessary. It’s enough that you’ve received me warmly, my lord!”

16 So Esau turned around and started back to Seir that same day. 17 Jacob, on the other hand, traveled on to Succoth. There he built himself a house and made shelters for his livestock. That is why the place was named Succoth (which means “shelters”).

18 Later, having traveled all the way from Paddan-aram, Jacob arrived safely at the town of Shechem, in the land of Canaan. There he set up camp outside the town. 19 Jacob bought the plot of land where he camped from the family of Hamor, the father of Shechem, for 100 pieces of silver.[a] 20 And there he built an altar and named it El-Elohe-Israel.[b]

Notas al pie

  1. 33:19 Hebrew 100 kesitahs; the value or weight of the kesitah is no longer known.
  2. 33:20 El-Elohe-Israel means “God, the God of Israel.”