Swedish Contemporary Bible

Genesis 29

Jakob möter Rakel

1Jakob reste vidare och kom slutligen till Österlandet[a]. 2Han fick syn på en brunn på fältet och tre fårhjordar som låg nära brunnen där de brukade vattnas. Men en tung sten täckte brunnen. 3Seden var att stenen inte togs bort förrän alla hjordar fanns på plats. Efter det att man vattnat dem rullades stenen tillbaka över brunnens öppning.

4Jakob frågade herdarna: ”Mina bröder, var kommer ni ifrån?” ”Från Harran”, svarade de. 5”Känner ni någon som heter Laban, Nachors sonson?” De svarade: ”Visst gör vi det.” 6”Hur mår han?” ”Han har det bra. Där kommer hans dotter Rakel med fåren.”

7”Solen står ju fortfarande högt på himlen. Det är väl ännu inte tid att samla ihop flocken?” frågade Jakob. ”Varför inte vattna fåren och låta dem gå ut på bete igen?” 8”Vi kan inte göra det”, svarade de, ”förrän alla hjordarna är samlade och stenen bortrullad. Då vattnar vi fåren.”

9Medan Jakob fortfarande talade, kom Rakel med sin fars får, för hon tjänstgjorde också som herde. 10När Jakob fick se sin morbror Labans dotter Rakel komma med Labans får, gick han fram till brunnen och rullade bort stenen och gav sin morbror Labans fårhjord vatten. 11Sedan kysste Jakob Rakel och brast i gråt. 12Han förklarade att han var nära släkt med hennes far och son till Rebecka. Hon sprang genast och berättade det för sin far. 13Så snart Laban hörde om sin systerson Jakobs ankomst, skyndade han sig ut för att möta honom och han omfamnade och kysste honom och tog honom med sig hem. Sedan berättade Jakob sin historia för Laban.

14”Du är verkligen av samma kött och blod som jag”, sa Laban.

Rakel och Lea

När Jakob hade varit där ungefär en månad, 15sa Laban en dag till honom: ”Även om du är min släkting, ska du inte arbeta för mig utan betalning. Hur mycket vill du ha?”

16Laban hade två döttrar, Lea, som den äldre hette, och hennes yngre syster Rakel. 17Lea hade milda[b] ögon, men Rakel var välväxt och skön. 18Jakob älskade Rakel. Därför sa han: ”Om du ger mig din yngsta dotter Rakel till hustru, så ska jag arbeta för dig i sju år.” 19Laban svarade: ”Jag ger henne hellre till dig än till någon annan. Stanna du här.”

20Alltså arbetade Jakob de följande sju åren för att få Rakel. Tiden kändes lika kort som några dagar, för han älskade henne så. 21Sedan sa Jakob till Laban: ”Ge mig nu min hustru, min tid har ju gått, så att jag kan förenas med henne.”

22Då inbjöd Laban alla i trakten till en fest. 23På kvällen tog Laban sin dotter Lea och gav henne till Jakob, och han låg med henne. 24Laban gav Lea en av sina slavinnor som hette Silpa. 25På morgonen upptäckte Jakob att det var Lea. ”Vad är det du har gjort?” sa Jakob. ”Jag arbetade sju år för Rakel! Varför har du bedragit mig så här?” 26”Det är inte vår sed att gifta bort den yngre dottern före den äldre”, svarade Laban. 27”Fira nu denna bröllopsvecka, så kan du få Rakel också, om du lovar att arbeta för mig ytterligare sju år.”

28Jakob gick med på detta och när bröllopsveckan med Lea var över, gav Laban honom sin dotter Rakel till hustru. 29Laban gav Rakel sin slavinna Bilha som tjänsteflicka. 30Jakob låg också med Rakel, och han älskade henne mer än Lea. Sedan arbetade han för Laban i ytterligare sju år.

Jakobs söner

31Eftersom Herren såg att Lea inte var älskad, lät han henne få barn medan Rakel inte kunde få några. 32Lea blev alltså med barn och födde en son som hon gav namnet Ruben[c], för hon sa: ”Herren har sett mitt lidande, och nu kommer min make att älska mig.” 33Hon blev snart med barn igen och födde en son till. Då sa hon: ”Herren hörde att jag inte fick någon kärlek, och han gav mig ytterligare en son.” Hon gav honom namnet Simon. [d]34Åter blev hon med barn och födde en son. Nu sa hon: ”Nu kommer väl ändå min man att hålla sig till mig, eftersom jag har gett honom tre söner.” Därför gav hon denne son namnet Levi. [e]35Än en gång blev hon med barn och födde en son. Hon sa: ”Nu vill jag prisa Herren!” Hon gav honom namnet Juda.[f] Sedan fick hon inga fler barn.

Notas al pie

 1. 29:1 Kan kanske också tolkas som kadmonéernas land, om det hebreiska ordet för öster tänks syfta på befolkningen i det geografiska området i öst.
 2. 29:17 Kan också översättas utan glans.
 3. 29:32 Ruben betyder Se, en son!, men det liknar hebreiskans Han har sett mitt lidande.
 4. 29:33 Simon kommer från det hebreiska verbet för höra, han har hört.
 5. 29:34 Levi kommer från hebreiskans hålla sig till.
 6. 29:35 Juda kommer från hebreiskans prisa eller tacka.

New Living Translation

Genesis 29

Jacob Arrives at Paddan-Aram

1Then Jacob hurried on, finally arriving in the land of the east. He saw a well in the distance. Three flocks of sheep and goats lay in an open field beside it, waiting to be watered. But a heavy stone covered the mouth of the well.

It was the custom there to wait for all the flocks to arrive before removing the stone and watering the animals. Afterward the stone would be placed back over the mouth of the well. Jacob went over to the shepherds and asked, “Where are you from, my friends?”

“We are from Haran,” they answered.

“Do you know a man there named Laban, the grandson of Nahor?” he asked.

“Yes, we do,” they replied.

“Is he doing well?” Jacob asked.

“Yes, he’s well,” they answered. “Look, here comes his daughter Rachel with the flock now.”

Jacob said, “Look, it’s still broad daylight—too early to round up the animals. Why don’t you water the sheep and goats so they can get back out to pasture?”

“We can’t water the animals until all the flocks have arrived,” they replied. “Then the shepherds move the stone from the mouth of the well, and we water all the sheep and goats.”

Jacob was still talking with them when Rachel arrived with her father’s flock, for she was a shepherd. 10 And because Rachel was his cousin—the daughter of Laban, his mother’s brother—and because the sheep and goats belonged to his uncle Laban, Jacob went over to the well and moved the stone from its mouth and watered his uncle’s flock. 11 Then Jacob kissed Rachel, and he wept aloud. 12 He explained to Rachel that he was her cousin on her father’s side—the son of her aunt Rebekah. So Rachel quickly ran and told her father, Laban.

13 As soon as Laban heard that his nephew Jacob had arrived, he ran out to meet him. He embraced and kissed him and brought him home. When Jacob had told him his story, 14 Laban exclaimed, “You really are my own flesh and blood!”

Jacob Marries Leah and Rachel

After Jacob had stayed with Laban for about a month, 15 Laban said to him, “You shouldn’t work for me without pay just because we are relatives. Tell me how much your wages should be.”

16 Now Laban had two daughters. The older daughter was named Leah, and the younger one was Rachel. 17 There was no sparkle in Leah’s eyes,[a] but Rachel had a beautiful figure and a lovely face. 18 Since Jacob was in love with Rachel, he told her father, “I’ll work for you for seven years if you’ll give me Rachel, your younger daughter, as my wife.”

19 “Agreed!” Laban replied. “I’d rather give her to you than to anyone else. Stay and work with me.” 20 So Jacob worked seven years to pay for Rachel. But his love for her was so strong that it seemed to him but a few days.

21 Finally, the time came for him to marry her. “I have fulfilled my agreement,” Jacob said to Laban. “Now give me my wife so I can sleep with her.”

22 So Laban invited everyone in the neighborhood and prepared a wedding feast. 23 But that night, when it was dark, Laban took Leah to Jacob, and he slept with her. 24 (Laban had given Leah a servant, Zilpah, to be her maid.)

25 But when Jacob woke up in the morning—it was Leah! “What have you done to me?” Jacob raged at Laban. “I worked seven years for Rachel! Why have you tricked me?”

26 “It’s not our custom here to marry off a younger daughter ahead of the firstborn,” Laban replied. 27 “But wait until the bridal week is over; then we’ll give you Rachel, too—provided you promise to work another seven years for me.”

28 So Jacob agreed to work seven more years. A week after Jacob had married Leah, Laban gave him Rachel, too. 29 (Laban gave Rachel a servant, Bilhah, to be her maid.) 30 So Jacob slept with Rachel, too, and he loved her much more than Leah. He then stayed and worked for Laban the additional seven years.

Jacob’s Many Children

31 When the Lord saw that Leah was unloved, he enabled her to have children, but Rachel could not conceive. 32 So Leah became pregnant and gave birth to a son. She named him Reuben,[b] for she said, “The Lord has noticed my misery, and now my husband will love me.”

33 She soon became pregnant again and gave birth to another son. She named him Simeon,[c] for she said, “The Lord heard that I was unloved and has given me another son.”

34 Then she became pregnant a third time and gave birth to another son. He was named Levi,[d] for she said, “Surely this time my husband will feel affection for me, since I have given him three sons!”

35 Once again Leah became pregnant and gave birth to another son. She named him Judah,[e] for she said, “Now I will praise the Lord!” And then she stopped having children.

Notas al pie

 1. 29:17 Or Leah had dull eyes, or Leah had soft eyes. The meaning of the Hebrew is uncertain.
 2. 29:32 Reuben means “Look, a son!” It also sounds like the Hebrew for “He has seen my misery.”
 3. 29:33 Simeon probably means “one who hears.”
 4. 29:34 Levi sounds like a Hebrew term that means “being attached” or “feeling affection for.”
 5. 29:35 Judah is related to the Hebrew term for “praise.”