Swedish Contemporary Bible

Genesis 23

Abraham begraver Sara

1När Sara var 127 år gammal, 2dog hon i Kirjat-Arba, nuvarande Hebron, i Kanaans land. Abraham kom för att sörja Sara och begråta henne. 3Sedan lämnade han den döda och sa till hettiterna: 4”Jag bor här som gäst och främling hos er. Låt mig få köpa ett stycke mark som jag kan ha som gravplats, där jag kan begrava min döda.”

5Männen svarade: 6”Hör nu herre, du är en Guds furste här bland oss. Begrav din döda i den bästa av våra gravar. Ingen av oss ska vägra dig sin gravplats. Du kan begrava din döda i vilken som helst av dem.”

7Då böjde sig Abraham djupt inför landets folk, hettiterna, 8och sa: ”Om ni nu vill tillåta mig att begrava min döda här, så hör på mig och tala med Efron, Sochars son, 9om han vill sälja grottan i Makpela, som ligger vid slutet av hans åker. Jag ska naturligtvis betala fullt pris för den, och så får jag en egen familjegrav bland er.”

10Hettiten Efron satt där bland alla de andra och nu svarade han Abraham medan de andra hörde på inför alla som kommit till stadsporten[a]: 11”Min herre, hör på mig! Jag ger dig både åkern och grottan. Med folket som vittnen ger jag den härmed till dig. Gå och begrav din döda.”

12Abraham bugade sig än en gång inför landets folk 13och svarade Efron medan alla lyssnade: ”Nej, låt mig köpa den av dig. Låt mig få betala det fulla priset för åkern, och sedan ska jag begrava min döda.”

14Efron svarade Abraham: 15”Hör, herre! Ett land värt 400 siklar[b] silver – vad betyder det för dig och mig? Gå du och begrav din döda.”

16Då tog Abraham fasta på Efrons ord och vägde upp det pris Efron hade nämnt inför hettiterna – 400 siklar silver, enligt gängse affärspraxis. 17Efrons åker i Makpela, nära Mamre, grottan i änden på åkern och alla träden på åkern, blev så 18Abrahams egendom där vid stadsporten i närvaro av hettiterna. 19Och Abraham begravde sedan sin hustru Sara i grottan i Makpela, nära Mamre, i Hebron i Kanaans land. 20Så köpte Abraham åt sig åkern och grottan av hettiterna som begravningsplats.

Notas al pie

  1. 23:10 Stadsporten var en viktig samlingsplats, och där behandlades t.ex. rättsliga frågor och affärer gjordes upp.
  2. 23:15 Se not till 20:16.

New Living Translation

Genesis 23

The Burial of Sarah

1When Sarah was 127 years old, she died at Kiriath-arba (now called Hebron) in the land of Canaan. There Abraham mourned and wept for her.

Then, leaving her body, he said to the Hittite elders, “Here I am, a stranger and a foreigner among you. Please sell me a piece of land so I can give my wife a proper burial.”

The Hittites replied to Abraham, “Listen, my lord, you are an honored prince among us. Choose the finest of our tombs and bury her there. No one here will refuse to help you in this way.”

Then Abraham bowed low before the Hittites and said, “Since you are willing to help me in this way, be so kind as to ask Ephron son of Zohar to let me buy his cave at Machpelah, down at the end of his field. I will pay the full price in the presence of witnesses, so I will have a permanent burial place for my family.”

10 Ephron was sitting there among the others, and he answered Abraham as the others listened, speaking publicly before all the Hittite elders of the town. 11 “No, my lord,” he said to Abraham, “please listen to me. I will give you the field and the cave. Here in the presence of my people, I give it to you. Go and bury your dead.”

12 Abraham again bowed low before the citizens of the land, 13 and he replied to Ephron as everyone listened. “No, listen to me. I will buy it from you. Let me pay the full price for the field so I can bury my dead there.”

14 Ephron answered Abraham, 15 “My lord, please listen to me. The land is worth 400 pieces[a] of silver, but what is that between friends? Go ahead and bury your dead.”

16 So Abraham agreed to Ephron’s price and paid the amount he had suggested—400 pieces of silver, weighed according to the market standard. The Hittite elders witnessed the transaction.

17 So Abraham bought the plot of land belonging to Ephron at Machpelah, near Mamre. This included the field itself, the cave that was in it, and all the surrounding trees. 18 It was transferred to Abraham as his permanent possession in the presence of the Hittite elders at the city gate. 19 Then Abraham buried his wife, Sarah, there in Canaan, in the cave of Machpelah, near Mamre (also called Hebron). 20 So the field and the cave were transferred from the Hittites to Abraham for use as a permanent burial place.

Notas al pie

  1. 23:15 Hebrew 400 shekels, about 10 pounds or 4.6 kilograms in weight; also in 23:16.