Swedish Contemporary Bible

Genesis 22

Gud prövar Abraham

1En tid senare prövade Gud Abraham. ”Abraham!” sa Gud. ”Här är jag”, svarade han. 2”Ta med dig din ende son, Isak, som du älskar, och gå till landet Moria och offra honom där som ett brännoffer på ett berg som jag ska visa dig!”

3Följande morgon steg Abraham upp tidigt och sadlade sin åsna. Han tog med sig två unga tjänare och sin son Isak, högg ved till brännoffret och började gå mot den plats som Gud hade sagt till honom. 4På resans tredje dag såg Abraham målet på avstånd.

5”Stanna här med åsnan”, sa Abraham till de unga männen, ”så ska jag och pojken gå vidare och tillbe, och sedan kommer vi tillbaka.[a]6Abraham lade veden till brännoffret på Isaks axlar, medan han själv bar elden och kniven. Tillsammans fortsatte de vidare.

7”Far”, sa Isak. ”Ja, min son”, svarade Abraham. Då frågade Isak: ”Vi har ved och eld, men var är lammet till offret?” 8”Gud ska utse ett offerlamm, min son”, svarade Abraham, medan de gick vidare.

9När de kom fram till platsen som Gud hade talat om för Abraham, byggde han ett altare och på det lade han i ordning veden. Sedan band han Isak och lade honom på altaret över veden. 10Så höjde Abraham kniven för att slakta sin son.

11Då ropade Herrens ängel från himlen: ”Abraham! Abraham!” ”Här är jag!” svarade han. 12”Rör inte pojken och skada inte honom på något sätt! Nu vet jag att du fruktar Gud, när du inte ens undanhållit från mig din son, din ende son.”

13Då lade Abraham märke till en bagge, som hade fastnat med hornen i en buske. Han gick och tog baggen och offrade den som ett brännoffer på altaret i stället för sin son. 14Abraham kallade platsen ”Herren utser”. I dag har det blivit till ett ordspråk: ”Herren utser[b] på sitt berg”.

15Sedan ropade Herrens ängel än en gång på Abraham från himlen 16och sa: ”Jag, Herren, svär vid mig själv att eftersom du har varit lydig och inte ens undanhållit mig din son, din ende son från mig, 17ska jag välsigna dig och göra dina efterkommande[c] så många att de blir lika omöjliga att räkna som stjärnorna på himlen eller som sanden på havsstranden. Dina efterkommande kommer att inta sina fienders städer. 18Genom din avkomma ska alla världens folk bli välsignade, eftersom du har varit lydig mot mig.”

19Sedan återvände Abraham till tjänarna och de reste tillbaka till Beer Sheva. Abraham bodde i Beer Sheva.

Isak

(22:20—25:11)

20En tid därefter fick Abraham ett meddelande om att även Milka, Abrahams bror Nachors hustru, hade fått söner. 21Den äldste hette Us. Sedan kom Bus, Kemuel, Arams far, 22Kesed, Haso, Pildash, Jidlaf och Betuel. 23Betuel blev far till Rebecka. Dessa åtta söner födde alltså Milka åt Abrahams bror Nachor.

24Med sin bihustru[d] Reuma hade Nachor också fyra andra barn, nämligen Tevach, Gacham, Tachash och Maaka.

Notas al pie

  1. 22:5 Abraham var övertygad om att de skulle komma tillbaka båda två. Se Heb 11:17-19.
  2. 22:14 Annan möjlig översättning: På berget där Herren blir sedd.
  3. 22:17 Bokstavligen din säd. Detta gäller på samtliga ställen i Bibeln med detta uttryck. Se vidare not till Gal 3:16
  4. 22:24 En bihustru var bunden till sin man, men hade inte en hustrus alla rättigheter. Se 16:2-3 och 30:3-6.

New Living Translation

Genesis 22

Abraham’s Faith Tested

1Some time later, God tested Abraham’s faith. “Abraham!” God called.

“Yes,” he replied. “Here I am.”

“Take your son, your only son—yes, Isaac, whom you love so much—and go to the land of Moriah. Go and sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains, which I will show you.”

The next morning Abraham got up early. He saddled his donkey and took two of his servants with him, along with his son, Isaac. Then he chopped wood for a fire for a burnt offering and set out for the place God had told him about. On the third day of their journey, Abraham looked up and saw the place in the distance. “Stay here with the donkey,” Abraham told the servants. “The boy and I will travel a little farther. We will worship there, and then we will come right back.”

So Abraham placed the wood for the burnt offering on Isaac’s shoulders, while he himself carried the fire and the knife. As the two of them walked on together, Isaac turned to Abraham and said, “Father?”

“Yes, my son?” Abraham replied.

“We have the fire and the wood,” the boy said, “but where is the sheep for the burnt offering?”

“God will provide a sheep for the burnt offering, my son,” Abraham answered. And they both walked on together.

When they arrived at the place where God had told him to go, Abraham built an altar and arranged the wood on it. Then he tied his son, Isaac, and laid him on the altar on top of the wood. 10 And Abraham picked up the knife to kill his son as a sacrifice. 11 At that moment the angel of the Lord called to him from heaven, “Abraham! Abraham!”

“Yes,” Abraham replied. “Here I am!”

12 “Don’t lay a hand on the boy!” the angel said. “Do not hurt him in any way, for now I know that you truly fear God. You have not withheld from me even your son, your only son.”

13 Then Abraham looked up and saw a ram caught by its horns in a thicket. So he took the ram and sacrificed it as a burnt offering in place of his son. 14 Abraham named the place Yahweh-Yireh (which means “the Lord will provide”). To this day, people still use that name as a proverb: “On the mountain of the Lord it will be provided.”

15 Then the angel of the Lord called again to Abraham from heaven. 16 “This is what the Lord says: Because you have obeyed me and have not withheld even your son, your only son, I swear by my own name that 17 I will certainly bless you. I will multiply your descendants[a] beyond number, like the stars in the sky and the sand on the seashore. Your descendants will conquer the cities of their enemies. 18 And through your descendants all the nations of the earth will be blessed—all because you have obeyed me.”

19 Then they returned to the servants and traveled back to Beersheba, where Abraham continued to live.

20 Soon after this, Abraham heard that Milcah, his brother Nahor’s wife, had borne Nahor eight sons. 21 The oldest was named Uz, the next oldest was Buz, followed by Kemuel (the ancestor of the Arameans), 22 Kesed, Hazo, Pildash, Jidlaph, and Bethuel. 23 (Bethuel became the father of Rebekah.) In addition to these eight sons from Milcah, 24 Nahor had four other children from his concubine Reumah. Their names were Tebah, Gaham, Tahash, and Maacah.

Notas al pie

  1. 22:17 Hebrew seed; also in 22:17b, 18.