Swedish Contemporary Bible

Genesis 2

1Så blev himlen och jorden fullständiga med hela sin härskara. 2Gud avslutade på den sjunde dagen det verk han hade fullbordat och han vilade på den sjunde dagen från allt det verk han hade skapat. 3Gud välsignade denna sjunde dag och gjorde den helig, eftersom han denna dag vilade efter sitt skapelseverk.

Adam och Eva

4Här följer berättelsen[a] av händelserna då himlen och jorden skapades av Herren Gud.

5Först fanns det inga buskar och ingen ört hade spirat på jorden, för Herren Gud hade inte sänt något regn. Inte heller fanns det någon som kunde bruka jorden, 6men vatten bröt fram ur marken och vattnade jorden.

7Då formade Herren en människa[b] av markens jord och blåste in livsande genom hennes näsa[c]. Så blev människan en levande varelse.

Edens trädgård

8Herren Gud planterade en trädgård österut i Eden och satte där människan som han format.

9Herren Gud lät vackra träd av alla slag växa i trädgården, och de gav den mest utsökta frukt. Mitt i trädgården planterade han livets träd och kunskapens träd, det som ger kunskap om gott och ont. 10En flod rann upp i Eden. Den bevattnade trädgården och delade sig sedan i fyra floder. 11Den första heter Pishon, och den flyter runt hela Havilas land, där det finns guld. 12Det landets guld är gott och där finns också harts och onyxsten. 13Den andra floden kallas Gichon och flyter omkring hela landet Kush. 14Den tredje floden heter Tigris[d] och flyter öster om Assyrien. Den fjärde floden är Eufrat.

15Herren Gud satte mannen i Edens trädgård för att bruka och vårda den. 16Och Herren Gud gav mannen denna befallning: ”Du får äta av vilket träd som helst i trädgården, 17utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag[e] du äter av det kommer du sannerligen att dö.”

Eva skapas

18Sedan sa Herren Gud: ”Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag vill göra en medhjälpare åt honom, en sådan som passar honom.” 19Herren Gud hade format markens djur och alla slags fåglar av jord och förde dem nu till mannen för att se vad han skulle kalla de levande varelserna och det han kallade dem fick de heta. 20Så gav han alltså namn åt all boskap, alla himlens fåglar och alla vilda djur. Men fortfarande fanns det ingen lämplig hjälp för Adam[f]. 21Herren Gud lät då mannen falla i djup sömn och medan han sov, tog han ut ett av hans revben och slöt till stället där han hade tagit ut det med kött. 22Och Herren Gud gjorde en kvinna av revbenet och förde fram henne till mannen.

23Adam sa:

”Hon är mitt eget kött och mina egna ben!

Hon är tagen ur en man,

och hon ska kallas kvinna[g].”

24Det är därför en man lämnar sin far och mor och håller sig till sin hustru, så att de blir ett kött.

25Mannen och hans hustru var nakna, och de var inte blyga för varandra.

Notas al pie

 1. 2:4 Hebreiskans toledoth markerar övergång till ett nytt avsnitt (kanske en ny lertavla som man på den tiden skrev på). Ordet förekommer i 1 Mos också i 5:1; 6:9; 10:1; 11:10; 11:27; 25:12,19; 36:1; 37:2.
 2. 2:7 Människa heter på hebreiska adám och förknippas med adamá, mark, jord.
 3. 2:7 Ordagrant: näsborrar.
 4. 2:14 På hebreiska hiddekel.
 5. 2:17 Synden för med sig andlig död den dag den begås. Jfr Ef 2:1: ”Ni var döda i era överträdelser och synder.” Den fysiska döden kom många år senare till Adam och Eva och alla andra människor, men processen började den dag Adam och Eva var olydiga mot Gud (Rom 5:12).
 6. 2:20 Eller: mannenSe not till 2:7
 7. 2:23 Det hebreiska ordet för kvinna isha kommer från samma rot som man ish och betyder ungefär maninna.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Начало 2

1Так было завершено сотворение неба и земли и всего, что наполняет их.

К седьмому дню Всевышний закончил труд, который Он совершал, и на седьмой день Он отдыхал от всех Своих дел. Всевышний благословил седьмой день и освятил его, потому что в этот день Он отдыхал от Своего труда, который Он делал и завершил.

Адам и Ева в райском саду

Вот повествование о сотворении неба и земли. Когда Вечный[a] Бог сотворил землю и небо, на земле тогда ещё не было ни кустарника полевого, ни полевой травы, потому что Вечный Бог не посылал на землю дождя, и не было человека, чтобы обрабатывать почву, только пар поднимался от земли и орошал всю её поверхность. Тогда Вечный Бог сотворил человека из земного праха[b] и вдохнул ему в ноздри дыхание жизни[c], и человек стал живым существом.

Затем Вечный Бог посадил сад на востоке, в Эдеме, и поселил там человека, которого Он сотворил. Вечный Бог вырастил из земли все виды деревьев – приятных на вид и пригодных для пищи. Посреди же сада росли дерево жизни и дерево познания добра и зла[d].

10 Из Эдема вытекала река, орошавшая сад, а далее она разделялась на четыре потока. 11 Первый называется Фисон: он течёт вокруг всей земли Хавила, где есть золото. 12 (Золото в той земле хорошее, и ещё там есть ароматная смола и камень оникс.) 13 Вторая река называется Гихон: она течёт вокруг всей земли Куш. 14 Третья река называется Тигр: она течёт к востоку от Ашшура. А четвёртая река – это Евфрат.

15 Вечный Бог поселил человека в саду Эдем, чтобы он возделывал сад и заботился о нём. 16 Вечный Бог повелел человеку: «Можешь есть плоды с любого дерева в саду, 17 но не ешь с дерева познания добра и зла, потому что в день, когда ты съешь плод с этого дерева, ты непременно умрёшь[e]».

18 Вечный Бог сказал: «Нехорошо человеку быть одному. Я создам ему помощника под стать». 19 Вечный Бог сотворил из земли всех зверей полевых и всех птиц небесных. Затем Он привёл их к человеку, чтобы увидеть, как тот их назовёт; и как назвал человек каждое живое творение, так оно и стало называться. 20 Так человек дал имена всему скоту, всем птицам небесным и всем полевым зверям. Но для Адама[f] не нашлось подходящего помощника.

21 Тогда Вечный Бог погрузил человека в глубокий сон, и пока тот спал, взял одно из его рёбер и закрыл это место плотью. 22 Из ребра, которое Он вынул из человека, Вечный Бог сотворил женщину и привёл её к нему.

23 Человек сказал:

– Вот теперь это кость от костей моих и плоть от плоти моей: она будет называться «женщина»[g], потому что была взята от мужчины.

24 Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и они станут одной плотью.

25 И Адам, и его жена были наги, но не испытывали стыда.

Notas al pie

 1. 2:4 Вечный   – на языке оригинала: «Яхве». Это имя Всевышнего, переводимое как «Он есть», указывает на Его активное участие в жизни Своего народа и всего творения, говорит о Его вечном существовании и показывает неизменность Его природы и характера. Это и послужило причиной использования имени «Вечный» в данном переводе. Традиционный перевод: «Господь», «Сущий». См. Исх. 3:13-15.
 2. 2:7 На языке оригинала наблюдается игра слов: «человек» (адам) и «земля» (адама).
 3. 2:7 Или: «дух, дающий жизнь».
 4. 2:9 Познания добра и зла – т. е. способности различать добро и зло.
 5. 2:17 В Священном Писании слово «умереть» используется в двух значениях: 1) плотская смерть человека означает конец жизни человека в этом мире; 2) духовная смерть означает разрыв отношений человека с Создателем и отдаление от Него.
 6. 2:20 Здесь в первый раз слово адам используется как имя собственное.
 7. 2:23 На языке оригинала наблюдается игра слов: «мужчина» (иш) и «женщина» (ишша).