Swedish Contemporary Bible

Genesis 19

Gud räddar Lot

1När de två änglarna samma kväll kom till Sodom, satt Lot i stadsporten. När han såg dem, reste han sig upp för att möta dem och han bugade sig med ansiktet mot marken. 2”Mina herrar”, sa han. ”Kom till mitt hem och stanna över natten, så att ni får tvätta era fötter. Sedan kan ni resa vidare i morgon bitti.” ”Nej”, svarade de. ”Vi stannar här ute på gatan över natten.”

3Men Lot var så angelägen att de slutligen gick med honom hem, och han bjöd dem på mat och nybakat, osyrat bröd, och de åt. 4Innan de hunnit lägga sig, omringades huset av stadens män. De hade kommit allesammans från alla håll i staden, både yngre och äldre. 5De skrek till Lot: ”Var är de där männen som kom till dig i kväll? För ut dem till oss, så att vi kan ligga med dem!”

6Lot gick då ut för att tala med dem och stängde dörren efter sig. 7Han bad dem: ”Mina vänner, gör inte något så ont. 8Jag har två döttrar, som är oskulder. Ni kan ta dem och göra vad ni vill med dem, men lämna dessa män i fred, för de har kommit för att få skydd under mitt tak.”

9”Flytta på dig”, skrek de. ”Denne har kommit hit som främling och nu vill han vara vår domare! Nu ska vi behandla dig mycket värre än vad vi tänkte behandla dem.” Så trängde de sig fram till Lot och började bryta sönder dörren.

10Men de två männen i huset sträckte sig ut efter Lot, drog in honom och låste dörren 11och förblindade dem som stod utanför, unga som gamla, så att de inte kunde hitta dörren.

12”Vilka släktingar har du här i staden?” frågade männen Lot. ”För ut dem härifrån allihop, mågar, söner, döttrar, vilka de än är! 13Vi ska nämligen utplåna staden. Herren har hört ett stort klagorop om staden och skickat oss hit för att förgöra den.”

14Då gick Lot ut för att berätta detta för sina blivande svärsöner: ”Skynda er, skynda er ut ur staden, för Herren tänker förgöra den!” Men svärsönerna trodde att han bara skämtade.

15Vid gryningen nästa morgon blev änglarna allt mer angelägna: ”Skynda dig”, sa de till Lot. ”Ta din hustru och dina döttrar som är här och ge dig av medan du kan, för annars kommer du att förgås med stadens synd.”

16När Lot fortfarande tvekade, tog männen honom och hans hustru och döttrar vid handen, eftersom Herren ville skona honom, och förde dem i säkerhet utanför staden. Där lämnade de dem.

17”Fly för livet”, sa han[a] medan de fördes ut. ”Och se dig inte tillbaka! Fly till bergen! Stanna inte här nere på slätten, för då kommer du att förintas.” 18”Nej, Herre[b]”, bad Lot. 19”Du har visat mig, din tjänare, den välviljan och den stora nåden att rädda mitt liv. Men jag hinner inte fly upp i bergen förrän olyckan är ifatt mig, och då dör jag. 20Staden där ligger så nära att jag kan fly dit och den är liten. Låt mig få gå dit i stället. Du ser väl hur liten den är! Då kommer mitt liv att räddas.”

21Han sa: ”Du ska få som du vill också den här gången. Jag ska inte förstöra staden du talar om. 22Men skynda dig dit, för jag kan inte göra något förrän du är där.” Så fick staden heta Soar[c].

23Solen var redan på väg upp över jorden, när Lot nådde fram till staden. 24Då lät Herren eld och flammande svavel regna ner från himlen, från Herren, över Sodom och Gomorra. 25Han förstörde dessa städer helt och hållet tillsammans med hela slätten och utplånade allt liv i dem, även vegetationen. 26Men Lots hustru såg sig om och blev förvandlad till en saltpelare.

27På morgonen var Abraham uppe tidigt och gick ut till platsen där han hade stått inför Herren. 28Han såg ut över slätten mot Sodom och Gomorra och såg röken från jorden stiga upp som från en brännugn. 29När Gud utplånade städerna på slätten, tänkte han på Abraham och förde ut Lot undan förödelsen som drabbade städerna där Lot bott.

Lots döttrar

30Efteråt lämnade Lot med sina döttrar Soar, för han var rädd för att bo där. Han bosatte sig i stället i en grotta i bergen tillsammans med sina två döttrar.

31En dag sa den äldre dottern till sin syster: ”Vår far är gammal, och det finns ingen man här i landet som skulle kunna komma till oss som man brukar göra överallt på jorden. 32Kom, så ger vi vår far vin att dricka, och sedan ligger vi med honom, så att vi får barn genom vår far.”

33Den kvällen såg de till att fadern blev berusad, och den äldre dottern gick in och låg med sin far. Men han visste varken när hon lade sig där eller gick upp.

34Följande dag sa hon till sin yngre syster: ”Jag låg med vår far i natt. Låt oss fylla honom med vin i kväll igen, och sedan går du in och ligger med honom så att vi får barn genom honom.” 35Också den kvällen fick de honom drucken, och den yngre dottern gick in och låg med honom, och inte heller nu märkte han när hon lade sig eller gick upp. 36På så sätt blev Lots båda döttrar med barn genom sin far.

37Den äldre dottern födde en son som hon gav namnet Moab[d]. Han blev stamfar till vår tids moabiter. 38Den yngre födde också en son som hon gav namnet Ben-Ammi[e]. Han blev stamfar till vår tids ammoniter.

Notas al pie

  1. 19:17 Det framkommer inte vem subjektet var, men uppenbarligen en av änglarna, snarare än Herren själv. Samtidigt är det dock Herren Lot åtminstone tidvis verkar tilltala här.
  2. 19:18 Eller: min herre eller: mina herrar
  3. 19:22 Namnet Soar kommer från hebreiskans ord för liten.
  4. 19:37 I hebreiskan anspelning på genom sin far
  5. 19:38 Betyder: son till mitt folk

New Living Translation

Genesis 19

Sodom and Gomorrah Destroyed

1That evening the two angels came to the entrance of the city of Sodom. Lot was sitting there, and when he saw them, he stood up to meet them. Then he welcomed them and bowed with his face to the ground. “My lords,” he said, “come to my home to wash your feet, and be my guests for the night. You may then get up early in the morning and be on your way again.”

“Oh no,” they replied. “We’ll just spend the night out here in the city square.”

But Lot insisted, so at last they went home with him. Lot prepared a feast for them, complete with fresh bread made without yeast, and they ate. But before they retired for the night, all the men of Sodom, young and old, came from all over the city and surrounded the house. They shouted to Lot, “Where are the men who came to spend the night with you? Bring them out to us so we can have sex with them!”

So Lot stepped outside to talk to them, shutting the door behind him. “Please, my brothers,” he begged, “don’t do such a wicked thing. Look, I have two virgin daughters. Let me bring them out to you, and you can do with them as you wish. But please, leave these men alone, for they are my guests and are under my protection.”

“Stand back!” they shouted. “This fellow came to town as an outsider, and now he’s acting like our judge! We’ll treat you far worse than those other men!” And they lunged toward Lot to break down the door.

10 But the two angels[a] reached out, pulled Lot into the house, and bolted the door. 11 Then they blinded all the men, young and old, who were at the door of the house, so they gave up trying to get inside.

12 Meanwhile, the angels questioned Lot. “Do you have any other relatives here in the city?” they asked. “Get them out of this place—your sons-in-law, sons, daughters, or anyone else. 13 For we are about to destroy this city completely. The outcry against this place is so great it has reached the Lord, and he has sent us to destroy it.”

14 So Lot rushed out to tell his daughters’ fiancés, “Quick, get out of the city! The Lord is about to destroy it.” But the young men thought he was only joking.

15 At dawn the next morning the angels became insistent. “Hurry,” they said to Lot. “Take your wife and your two daughters who are here. Get out right now, or you will be swept away in the destruction of the city!”

16 When Lot still hesitated, the angels seized his hand and the hands of his wife and two daughters and rushed them to safety outside the city, for the Lord was merciful. 17 When they were safely out of the city, one of the angels ordered, “Run for your lives! And don’t look back or stop anywhere in the valley! Escape to the mountains, or you will be swept away!”

18 “Oh no, my lord!” Lot begged. 19 “You have been so gracious to me and saved my life, and you have shown such great kindness. But I cannot go to the mountains. Disaster would catch up to me there, and I would soon die. 20 See, there is a small village nearby. Please let me go there instead; don’t you see how small it is? Then my life will be saved.”

21 “All right,” the angel said, “I will grant your request. I will not destroy the little village. 22 But hurry! Escape to it, for I can do nothing until you arrive there.” (This explains why that village was known as Zoar, which means “little place.”)

23 Lot reached the village just as the sun was rising over the horizon. 24 Then the Lord rained down fire and burning sulfur from the sky on Sodom and Gomorrah. 25 He utterly destroyed them, along with the other cities and villages of the plain, wiping out all the people and every bit of vegetation. 26 But Lot’s wife looked back as she was following behind him, and she turned into a pillar of salt.

27 Abraham got up early that morning and hurried out to the place where he had stood in the Lord’s presence. 28 He looked out across the plain toward Sodom and Gomorrah and watched as columns of smoke rose from the cities like smoke from a furnace.

29 But God had listened to Abraham’s request and kept Lot safe, removing him from the disaster that engulfed the cities on the plain.

Lot and His Daughters

30 Afterward Lot left Zoar because he was afraid of the people there, and he went to live in a cave in the mountains with his two daughters. 31 One day the older daughter said to her sister, “There are no men left anywhere in this entire area, so we can’t get married like everyone else. And our father will soon be too old to have children. 32 Come, let’s get him drunk with wine, and then we will have sex with him. That way we will preserve our family line through our father.”

33 So that night they got him drunk with wine, and the older daughter went in and had intercourse with her father. He was unaware of her lying down or getting up again.

34 The next morning the older daughter said to her younger sister, “I had sex with our father last night. Let’s get him drunk with wine again tonight, and you go in and have sex with him. That way we will preserve our family line through our father.” 35 So that night they got him drunk with wine again, and the younger daughter went in and had intercourse with him. As before, he was unaware of her lying down or getting up again.

36 As a result, both of Lot’s daughters became pregnant by their own father. 37 When the older daughter gave birth to a son, she named him Moab.[b] He became the ancestor of the nation now known as the Moabites. 38 When the younger daughter gave birth to a son, she named him Ben-ammi.[c] He became the ancestor of the nation now known as the Ammonites.

Notas al pie

  1. 19:10 Hebrew men; also in 19:12, 16.
  2. 19:37 Moab sounds like a Hebrew term that means “from father.”
  3. 19:38 Ben-ammi means “son of my kinsman.”