Swedish Contemporary Bible

Genesis 17

Förbundet mellan Gud och Abram

1När Abram var nittionio år gammal, visade sig Herren för honom och sa: ”Jag är Gud den Väldige[a]. Lev i gemenskap med mig och var oförvitlig! 2Jag ska upprätta ett förbund mellan oss och ge dig ett oräkneligt antal ättlingar.” 3Då föll Abram ned med ansiktet mot jorden, och Gud sa: 4”Detta är mitt förbund med dig: Du ska bli far till många folk. 5Du ska inte längre heta Abram[b], utan Abraham, för jag ska låta dig bli far till många folk. 6Jag ska göra dig mycket fruktsam, och folk och kungar ska härstamma från dig. 7Jag ska upprätta ett förbund mellan mig och dig och dina ättlingar, generation efter generation, ett evigt förbund: jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. 8Jag ska ge hela Kanaans land, där du nu lever som främling, till dig och till dina ättlingar för alltid, och jag ska vara deras Gud.”

9Gud sa vidare till Abraham: ”Du för din del ska hålla mitt förbund, du själv och dina efterkommande, generation efter generation. 10Detta förbund mellan mig och er och dina ättlingar innebär att varje manlig individ bland er blir omskuren. [c]11Ni ska skära bort förhuden som tecken på förbundet mellan mig och er. 12Varje pojke, i generation efter generation, ska omskäras på åttonde dagen efter sin födelse, likaså slavar, både de som är födda i ditt hushåll och de som du har köpt från något annat folk och som inte är av din släkt. 13Alla måste de omskäras, både de som är födda hos dig och de köpta. På kroppen kommer ni så att ha mitt eviga förbund. 14Den av manligt kön som inte fått förhuden bortskuren ska utrotas ur folket, för han har brutit mitt förbund.”

15Sedan tillade Gud: ”Din hustru Saraj ska inte längre heta Saraj, utan Sara [d]16och jag ska välsigna henne och ge dig en son med henne. Ja, jag ska välsigna henne och göra henne till mor för många folkslag. Även kungar ska finnas bland hennes ättlingar.”

17Då föll Abraham ner inför Herren, samtidigt som han skrattade till och sa för sig själv: ”Skulle en hundraåring bli far? Och skulle Sara få barn när hon är nittio år?” 18Men till Gud sa han: ”Bara du låter det gå bra för Ismael!”

19Gud svarade: ”Din hustru Sara ska få en son, och du ska kalla honom Isak.[e] Jag ska ingå mitt förbund med honom och hans ättlingar, och det ska gälla i evighet. 20Beträffande Ismael har jag hört dig. Jag ska välsigna honom också, låta honom bli fruktsam och föröka sig mycket. Tolv furstar ska finnas bland hans efterkommande. Jag ska göra honom till ett stort folk. 21Men mitt förbund upprättar jag med Isak, som ska födas åt dig och Sara nästa år vid den här tiden.”

22När Gud slutade samtalet med Abraham, lämnade han honom och steg upp igen. 23Sedan tog Abraham sin son Ismael och alla andra män, som var födda i hans familj eller köpta utifrån, och omskar dem samma dag, precis som Gud hade sagt till honom. 24Abraham var 99 år gammal när han omskars, 25och hans son Ismael var 13 år. 26Båda blev omskurna på samma dag 27tillsammans med alla andra män och pojkar i hushållet, slavar som var födda i hushållet och de som var köpta utifrån.

Notas al pie

  1. 17:1 Hebreiska: El Shaddaj. Den exakta betydelsen är oklar, men översätts ofta den Väldige. Se även 2 Mos 6:3.
  2. 17:5 Abram betyder upphöjd far; Abraham betyder far till många.
  3. 17:9,10 Omskärelsen blev ett outplånligt tecken på ens kropp att man tillhörde Herren och levde i förbund med honom. Omskärelse praktiserades också av andra folk vid den här tiden, men inget annat folk hade ingått förbund med Herren.
  4. 17:15 Sara betyder furstinna.
  5. 17:19 Isak är hebreiska för skratta, le; betyder han log.

New Living Translation

Genesis 17

Abram Is Named Abraham

1When Abram was ninety-nine years old, the Lord appeared to him and said, “I am El-Shaddai—‘God Almighty.’ Serve me faithfully and live a blameless life. I will make a covenant with you, by which I will guarantee to give you countless descendants.”

At this, Abram fell face down on the ground. Then God said to him, “This is my covenant with you: I will make you the father of a multitude of nations! What’s more, I am changing your name. It will no longer be Abram. Instead, you will be called Abraham,[a] for you will be the father of many nations. I will make you extremely fruitful. Your descendants will become many nations, and kings will be among them!

“I will confirm my covenant with you and your descendants[b] after you, from generation to generation. This is the everlasting covenant: I will always be your God and the God of your descendants after you. And I will give the entire land of Canaan, where you now live as a foreigner, to you and your descendants. It will be their possession forever, and I will be their God.”

The Mark of the Covenant

Then God said to Abraham, “Your responsibility is to obey the terms of the covenant. You and all your descendants have this continual responsibility. 10 This is the covenant that you and your descendants must keep: Each male among you must be circumcised. 11 You must cut off the flesh of your foreskin as a sign of the covenant between me and you. 12 From generation to generation, every male child must be circumcised on the eighth day after his birth. This applies not only to members of your family but also to the servants born in your household and the foreign-born servants whom you have purchased. 13 All must be circumcised. Your bodies will bear the mark of my everlasting covenant. 14 Any male who fails to be circumcised will be cut off from the covenant family for breaking the covenant.”

Sarai Is Named Sarah

15 Then God said to Abraham, “Regarding Sarai, your wife—her name will no longer be Sarai. From now on her name will be Sarah.[c] 16 And I will bless her and give you a son from her! Yes, I will bless her richly, and she will become the mother of many nations. Kings of nations will be among her descendants.”

17 Then Abraham bowed down to the ground, but he laughed to himself in disbelief. “How could I become a father at the age of 100?” he thought. “And how can Sarah have a baby when she is ninety years old?” 18 So Abraham said to God, “May Ishmael live under your special blessing!”

19 But God replied, “No—Sarah, your wife, will give birth to a son for you. You will name him Isaac,[d] and I will confirm my covenant with him and his descendants as an everlasting covenant. 20 As for Ishmael, I will bless him also, just as you have asked. I will make him extremely fruitful and multiply his descendants. He will become the father of twelve princes, and I will make him a great nation. 21 But my covenant will be confirmed with Isaac, who will be born to you and Sarah about this time next year.” 22 When God had finished speaking, he left Abraham.

23 On that very day Abraham took his son, Ishmael, and every male in his household, including those born there and those he had bought. Then he circumcised them, cutting off their foreskins, just as God had told him. 24 Abraham was ninety-nine years old when he was circumcised, 25 and Ishmael, his son, was thirteen. 26 Both Abraham and his son, Ishmael, were circumcised on that same day, 27 along with all the other men and boys of the household, whether they were born there or bought as servants. All were circumcised with him.

Notas al pie

  1. 17:5 Abram means “exalted father”; Abraham sounds like a Hebrew term that means “father of many.”
  2. 17:7 Hebrew seed; also in 17:7b, 8, 9, 10, 19.
  3. 17:15 Sarai and Sarah both mean “princess”; the change in spelling may reflect the difference in dialect between Ur and Canaan.
  4. 17:19 Isaac means “he laughs.”