Swedish Contemporary Bible

Genesis 15

Gud lovar Abram en son

1Något senare kom Herrens ord till Abram i en syn:

”Var inte rädd, Abram!

Jag är din sköld och ska ge dig rik belöning.”

2Men Abram svarade: ”Herre, Herre, vad kan du ge mig? Jag går ju bort barnlös. Min tjänare Elieser från Damaskus kommer att ärva mig.” [a]3Abram sa vidare: ”Du har ju inte gett mig några barn. Då blir det min tjänare som ärver mig.”

4Då kom Herrens ord till honom igen: ”Nej, din tjänare kommer inte att bli din arvinge, för du ska få en son som ska ärva dig.” 5Sedan förde Gud ut Abram och sa till honom: ”Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan. Så talrika ska dina efterkommande[b] bli.” 6Och Abram trodde Herren, och därför räknade Herren honom som rättfärdig.[c]

7Han sa till honom: ”Jag är Herren, som förde dig ut från Ur i Kaldéen för att ge dig detta land som egendom.” 8Men Abram svarade: ”Herre, Herre, hur kan jag veta att jag ska få det här?” 9Då sa Herren till honom att hämta en tre år gammal kviga, en tre år gammal get, en tre år gammal bagge, en turturduva och en ung duva. 10Abram hämtade djuren och styckade dem i två delar och lade delarna mitt emot varandra, men fåglarna delade han inte. [d]11Och när rovfåglar angrep de slaktade djuren, schasade Abram bort dem.

12När solen gick ner den kvällen föll en tung sömn över Abram, och ett fruktansvärt, skrämmande mörker kom över honom.

13Då sa Herren till Abram: ”Du ska veta att dina efterkommande ska bo i ett främmande land och bli slavar och förtryckas under fyrahundra år. 14Men jag ska döma det folk som gör dem till slavar, och efter det ska de gå därifrån med stora rikedomar. 15Själv kommer du att dö i frid och begravas hos dina fäder vid hög ålder. 16I den fjärde generationen ska dina ättlingar komma tillbaka hit, för amoréerna kommer inte att ha fyllt sina synders mått förrän då.”

17När solen gick ner och det blev mörkt, syntes ett rykande fyrfat och en flammande fackla som passerade mellan de slaktade djurhalvorna.[e]

18Den dagen upprättade Herren detta förbund med Abram: ”Jag ger detta land till dina ättlingar, ända från Egyptens flod till den stora floden Eufrat, 19kenitéernas, kenisséernas, kadmonéernas, 20hettiternas, perisséernas, refaéernas, 21amoréernas, kanaanéernas, girgashéernas och jevuséernas land.”

Notas al pie

  1. 15:2 Den sista satsen i versen är svåröversättlig och grundtextens innebörd osäker.
  2. 15:5 Ordagrant: din säd
  3. 15:6 Ordagrant: och han räknade honom det till rättfärdighet
  4. 15:10 Se not till 15:17.
  5. 15:17 Den flammande facklan är en symbol för Guds närvaro. Det var vanligt på den tiden att två parter som ville ingå förbund vandrade mellan två rader av slaktade djur. Innebörden var: ”Om jag bryter förbundet, ska det gå med mig på samma sätt”.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Начало 15

Всевышний заключает священное соглашение с Ибрамом

1После этого Вечный обратился к Ибраму в видении:

– Не бойся, Ибрам. Я – твой щит; награда твоя будет весьма велика.

Но Ибрам сказал:

– О Владыка Вечный, что Ты можешь мне дать, если я остаюсь бездетным, и моё имущество унаследует Элиезер из Дамаска?

Ибрам добавил:

– Ты не дал мне детей, и слуга моего дома станет моим наследником.

В ответ было ему слово Вечного:

– Он не станет твоим наследником; от семени твоего будет тебе наследник.

Вечный вывел его наружу и сказал:

– Взгляни на небеса и сосчитай звёзды, если можешь их сосчитать.

И сказал ему:

– Так многочисленно будет твоё потомство.

Ибрам поверил Вечному, и Он вменил ему это в праведность.

Ещё Он сказал ему:

– Я Вечный, Который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе во владение эту землю.

Но Ибрам спросил:

– О Владыка Вечный, как мне убедиться, что я буду владеть ею?

Вечный сказал ему:

– Приведи Мне трёхлетнюю телицу, трёхлетнюю козу и трёхлетнего барашка, а также принеси горлицу и молодого голубя.

10 Ибрам так и сделал. Он рассёк их пополам и разложил половины одну напротив другой; но птиц он не рассёк пополам. 11 Хищные птицы слетались на трупы, но Ибрам отгонял их. 12 Когда солнце начало садиться, Ибрама охватил глубокий сон; и тут кромешная тьма опустилась, и ужас объял его.

13 Вечный сказал ему:

– Знай же, что твои потомки будут странниками в чужой земле; они будут обращены в рабство и будут терпеть зло четыреста лет. 14 Но Я накажу народ, поработивший их, и тогда они выйдут оттуда с большим имуществом. 15 Ты отойдёшь к отцам своим в мире и будешь погребён в глубокой старости. 16 В четвёртом поколении[a] твои потомки вернутся сюда, потому что грех аморреев ещё не достиг полной меры.

17 Когда солнце село и стало темно, вдруг появились дымящаяся жаровня с пылающим факелом и прошли между рассечёнными кусками. 18 В тот день Вечный заключил священное соглашение с Ибрамом и сказал:

– Я отдаю твоим потомкам эту землю, от египетской реки[b] до великой реки Евфрата: 19 землю кенеев, кенезеев, кедмонеев, 20 хеттов, перизеев, рефаитов, 21 аморреев, хананеев, иевусеев и гиргашеев.

Notas al pie

  1. 15:16 То есть примерно через 400 лет.
  2. 15:18 От египетской реки – существует два толкования: большинство толкователей считают, что это пересыхающая летом река Вади аль-Ариш, граница между Ханааном и Египтом (см. Чис. 34:5; Иеш. 15:4), но другие думают, что речь здесь идёт о реке Ниле.