Swedish Contemporary Bible

Genesis 11

Babels torn och språkförbistringen

1Alla människorna på jorden talade ett och samma språk. 2När de spred sig österut, upptäckte de en slätt i Shinar[a] och bosatte sig där. 3De sa till varandra: ”Låt oss tillverka bränt tegel.” Så använde de tegel som byggsten och beck som murbruk. 4Sedan sa de: ”Låt oss bygga en stad med ett torn som når upp till himlen och göra vårt namn känt, så att vi inte skingras över hela jorden.”

5Men när Herren kom ned för att se staden och tornet som de höll på att bygga, 6sa han: ”De är ett folk och har ett och samma språk. När de börjar så här kommer inget att bli omöjligt för dem! 7Kom, låt oss gå dit ner och ge dem olika språk, så att de blir förvirrade och inte kan förstå varandra!”

8Så skingrade Herren dem över hela jorden, och de slutade att bygga på staden. 9Det är därför som den kallas Babel[b], för det var där som Herren förvirrade dem genom språkförbistringen och skingrade dem därifrån över hela jorden.

Berättelsen om Sems släkt

(1 Krön 1:24-27)

10Detta är berättelsen om Sems släkt.

När Sem var 100 år gammal, föddes hans son Arpakshad två år efter floden. 11Efter Arpakshads födelse levde Sem ytterligare 500 år och fick söner och döttrar.

12När Arpakshad var 35 år gammal föddes hans son Shelach, 13och därefter levde han ytterligare 403 år och fick söner och döttrar.

14Shelach var 30 år gammal när hans son Ever föddes, 15och han levde därefter ytterligare 403 år och fick söner och döttrar.

16Ever var 34 år gammal när hans son Peleg föddes, 17och han levde därefter ytterligare 430 år och fick söner och döttrar.

18Peleg var 30 år gammal när hans son Regu föddes, 19och han levde därefter ytterligare 209 år och fick söner och döttrar.

20Regu var 32 år gammal när Serug föddes, 21och han levde därefter ytterligare 207 år och fick söner och döttrar.

22Serug var 30 år gammal när hans son Nachor föddes, 23och han levde därefter ytterligare 200 år och fick söner och döttrar.

24Nachor var 29 år gammal när hans son Terach föddes, 25och han levde därefter ytterligare 119 år och fick söner och döttrar.

26När Terach var 70 år gammal var han far till Abram, Nachor och Haran.

Från Terach till Abram

27Detta är berättelsen om Terachs släkt. Terach var far till Abram, Nachor och Haran, och Haran var far till Lot. 28Haran dog i det land där han föddes, i Ur i Kaldéen, medan hans far ännu levde.

29Både Abram och Nachor gifte sig. Abrams hustru hette Saraj, och Nachors hustru Milka, dotter till Haran som var far till både Milka och Jiska. 30Men Saraj kunde inte få några barn. 31Terach tog sin son Abram, sin sonson Lot, Harans son, och sin svärdotter Saraj och lämnade Ur i Kaldéen för att flytta till Kanaans land. Men de stannade och bosatte sig i staden Harran. 32Där dog Terach, 205 år gammal.

Notas al pie

  1. 11:2 Se not till 10:10.
  2. 11:9 Betyder förvirring.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Начало 11

Вавилонская башня

1Во всём мире был один язык и одно наречие. Двигаясь к востоку[a], люди вышли на равнину в Вавилонии и поселились там.

Они сказали друг другу:

– Давайте сделаем кирпичи и обожжём их получше.

Кирпичи у них были вместо камня, и смола вместо известкового раствора. Потом они сказали:

– Давайте построим себе город с башней до небес, чтобы прославить своё имя и не рассеяться по всей земле.

Вечный сошёл посмотреть на город и башню, которые строили люди, и сказал:

– Все люди – один народ и у них один язык; вот они и затеяли такое; теперь не будет для них ничего невозможного. Сойдём же и смешаем им язык, чтобы они перестали понимать друг друга.

И Вечный рассеял их оттуда по всему свету, и они перестали строить тот город. Вот почему он был назван Вавилоном («смешение»)[b] – ведь Вечный смешал там язык всего мира. Оттуда Он рассеял их по всей земле.

Потомки от Сима до Ибрама

10 Вот родословие Сима.

Симу было сто лет, когда у него родился Арфаксад, через два года после потопа. 11 После рождения Арфаксада, Сим жил пятьсот лет, и у него были ещё сыновья и дочери.

12 Когда Арфаксад прожил тридцать пять лет, у него родился Шелах. 13 После рождения Шелаха, Арфаксад жил четыреста три года, и у него были ещё сыновья и дочери.

14 Когда Шелах прожил тридцать лет, у него родился Евер. 15 После рождения Евера, Шелах жил четыреста три года, и у него были ещё сыновья и дочери.

16 Когда Евер прожил тридцать четыре года, у него родился Фалек. 17 После рождения Фалека, Евер жил четыреста тридцать лет, и у него были ещё сыновья и дочери.

18 Когда Фалек прожил тридцать лет, у него родился Реу. 19 После рождения Реу, Фалек жил двести девять лет, и у него были ещё сыновья и дочери.

20 Когда Реу прожил тридцать два года, у него родился Серуг. 21 После рождения Серуга, Реу жил двести семь лет, и у него были ещё сыновья и дочери.

22 Когда Серуг прожил тридцать лет, у него родился Нахор. 23 После рождения Нахора, Серуг жил двести лет, и у него были ещё сыновья и дочери.

24 Когда Нахор прожил двадцать девять лет, у него родился Терах. 25 После рождения Тераха, Нахор жил сто девятнадцать лет, и у него были ещё сыновья и дочери.

26 После того как Терах прожил семьдесят лет, у него родились Ибрам, Нахор и Аран.

Родословие Тераха и его переселение с Халдейской земли в Харран

27 Вот родословие Тераха.

У Тераха родились Ибрам, Нахор и Аран. У Арана родился Лут. 28 Когда его отец Терах был ещё жив, Аран умер в Уре Халдейском, в земле, где он родился. 29 Ибрам и Нахор взяли себе жён. Жену Ибрама звали Сара, а жену Нахора – Милка, она была дочерью Арана, отца Милки и Иски. 30 Сара была бесплодна, и у неё не было детей.

31 Терах взял своего сына Ибрама, своего внука Лута, сына Арана, и свою невестку Сару, жену Ибрама, и вместе они отправились из Ура Халдейского в Ханаан. Но дойдя до Харрана, они поселились там. 32 Терах жил двести пять лет и умер в Харране.

Notas al pie

  1. 11:2 Или: «с востока».
  2. 11:9 На языке оригинала наблюдается игра слов: вавилонское баб-или («ворота бога») созвучно с еврейским глаголом «смешивать» (балал).