Swedish Contemporary Bible

Galatians 1

Hälsning

1Från Paulus, en apostel[a] som inte är utsänd av människor, eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus[b] själv och av Gud Fadern som har uppväckt honom från de döda.

2Jag och alla de troende[c] här hälsar till församlingarna i Galatien.

3Nåd och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus, 4som offrade sig för våra synder för att rädda oss från den här onda tidsåldern, så som vår Gud och Fader ville. 5Härligheten tillhör honom i all evighet, amen.

Galaterna har övergett det sanna budskapet

6Jag är förvånad över att ni så snart överger honom som genom Kristus nåd kallade er och vänder er bort till ett annat ”evangelium”, 7trots att det inte finns något annat. Det är bara några som vill ställa till med förvirring bland er genom att förvränga evangeliet om Kristus.

8Men om någon, om det så vore vi själva eller en ängel från himlen, förkunnar ett annat ”evangelium” än det vi har förkunnat för er, så må han vara förbannad. 9Jag upprepar det jag redan tidigare har sagt: om någon förkunnar ett annat ”evangelium” än det ni har tagit emot, så må han vara förbannad.

10Försöker jag nu hålla mig väl med människor, eller med Gud? Är det människors gillande jag söker? Om jag nu fortfarande försökte hålla mig väl med människor skulle jag inte kunna tjäna Kristus.

Paulus budskap kommer från Jesus själv

11Syskon, jag försäkrar er att det evangelium som jag har förkunnat inte är något som människor har tänkt ut. 12Jag har inte heller fått eller lärt mig det genom någon människa, utan genom en uppenbarelse från Jesus Kristus själv.

13Ni har ju hört hurdan jag var förut, som en övertygad anhängare av den judiska religionen, hur jag förföljde Guds församling och gjorde allt för att utrota den. 14Jag gick längre i judendom än många jämnåriga i mitt folk och var ivrigare än de att följa alla de traditioner jag ärvt av mina förfäder.

15Men redan innan jag föddes hade Gud utsett mig, och han kallade mig genom sin nåd. 16Han lät sin Son visa sig för mig, för att jag skulle förkunna evangeliet om honom till hedningarna. Då sökte jag inte upp någon människa för att fråga om råd. 17Jag for inte upp till Jerusalem för att leta upp de män som var apostlar före mig. Jag begav mig istället till Arabien[d], och återvände sedan till Damaskus. [e]18Det dröjde hela tre år innan jag for upp till Jerusalem för att besöka Kefas[f], och jag stannade då hos honom i två veckor. 19Några andra apostlar träffade jag inte, förutom Jakob, Herrens bror. 20Vad jag skriver här är sant. Gud själv kan intyga att jag inte ljuger för er. 21Sedan fortsatte jag till Syrien och Kilikien. 22Jag var okänd för Kristus församlingar i Judeen. 23Det enda de hade hört var ett rykte: ”han som förut förföljde oss förkunnar nu själv den tro han ville utrota.” 24Och de hyllade Gud för min skull.

Notas al pie

 1. 1:1 Eller sändebud.
 2. 1:1 Se not till Matt 1:1.
 3. 1:2 Ordagrant: bröder. Ordet översätts även (tros)syskon.
 4. 1:17 Nabatéernas land söder om Damaskus och öster om Jordanfloden.
 5. 1:17 Paulus gick kanske ut i ödemarken för att meditera och återvände sedan till staden där han hade börjat tro på Kristus.
 6. 1:18 Kefas är det arameiska namnet för Petrus (grek.), och de båda betyder klippa.

New Living Translation

Galatians 1

Greetings from Paul

1This letter is from Paul, an apostle. I was not appointed by any group of people or any human authority, but by Jesus Christ himself and by God the Father, who raised Jesus from the dead.

All the brothers and sisters[a] here join me in sending this letter to the churches of Galatia.

May God the Father and our Lord Jesus Christ[b] give you grace and peace. Jesus gave his life for our sins, just as God our Father planned, in order to rescue us from this evil world in which we live. All glory to God forever and ever! Amen.

There Is Only One Good News

I am shocked that you are turning away so soon from God, who called you to himself through the loving mercy of Christ.[c] You are following a different way that pretends to be the Good News but is not the Good News at all. You are being fooled by those who deliberately twist the truth concerning Christ.

Let God’s curse fall on anyone, including us or even an angel from heaven, who preaches a different kind of Good News than the one we preached to you. I say again what we have said before: If anyone preaches any other Good News than the one you welcomed, let that person be cursed.

10 Obviously, I’m not trying to win the approval of people, but of God. If pleasing people were my goal, I would not be Christ’s servant.

Paul’s Message Comes from Christ

11 Dear brothers and sisters, I want you to understand that the gospel message I preach is not based on mere human reasoning. 12 I received my message from no human source, and no one taught me. Instead, I received it by direct revelation from Jesus Christ.[d]

13 You know what I was like when I followed the Jewish religion—how I violently persecuted God’s church. I did my best to destroy it. 14 I was far ahead of my fellow Jews in my zeal for the traditions of my ancestors.

15 But even before I was born, God chose me and called me by his marvelous grace. Then it pleased him 16 to reveal his Son to me[e] so that I would proclaim the Good News about Jesus to the Gentiles.

When this happened, I did not rush out to consult with any human being.[f] 17 Nor did I go up to Jerusalem to consult with those who were apostles before I was. Instead, I went away into Arabia, and later I returned to the city of Damascus.

18 Then three years later I went to Jerusalem to get to know Peter,[g] and I stayed with him for fifteen days. 19 The only other apostle I met at that time was James, the Lord’s brother. 20 I declare before God that what I am writing to you is not a lie.

21 After that visit I went north into the provinces of Syria and Cilicia. 22 And still the churches in Christ that are in Judea didn’t know me personally. 23 All they knew was that people were saying, “The one who used to persecute us is now preaching the very faith he tried to destroy!” 24 And they praised God because of me.

Notas al pie

 1. 1:2 Greek brothers; also in 1:11.
 2. 1:3 Some manuscripts read God our Father and the Lord Jesus Christ.
 3. 1:6 Some manuscripts read through loving mercy.
 4. 1:12 Or by the revelation of Jesus Christ.
 5. 1:16a Or in me.
 6. 1:16b Greek with flesh and blood.
 7. 1:18 Greek Cephas.