Swedish Contemporary Bible

Philippians 1

Hälsning

1Från Paulus och Timotheos, Kristus[a] Jesus tjänare.

Till alla de heliga i Kristus Jesus i Filippi, och till ledarna och tjänarna.

2Nåd och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

Paulus ber för församlingen

3Jag tackar min Gud varje gång jag tänker på er, 4alltid, när jag ber för er alla. Jag ber för er med glädje, 5eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första början ända tills nu. 6Och jag är övertygad om att han ska slutföra det goda verk han har börjat i er, fram till Kristus Jesus dag.

7Det är med rätta jag tänker så om er alla, för ni finns i mitt hjärta. Både nu när jag sitter i fängelse, och när jag försvarar och befäster evangeliet, delar ni alla nåden med mig. 8Gud kan intyga att jag längtar efter er med en sådan ömhet som bara Kristus Jesus kan ge.

9Och jag ber att er kärlek ska växa och ge er alltmer insikt och förstånd, 10så att ni kan avgöra vad som är bäst och vara rena och klanderfria fram till Kristus dag, 11fyllda av den rättfärdighet som är resultatet av det verk som Jesus Kristus utfört i er, så att Gud blir ärad och hyllad.

Beredd att dö för Kristus

12Syskon, jag vill att ni ska veta att det som hänt mig faktiskt har bidragit till evangeliets framgång. 13Alla här – inklusive soldaterna från det kejserliga gardet – vet nu att jag sitter fängslad för Kristus skull. [b]14De flesta av de troende har också genom min fångenskap fått en ännu starkare tro på Herren och sprider nu budskapet från Gud utan minsta rädsla.

15En del förkunnar visserligen Kristus av avundsjuka och rivalitet. Men andra har rena motiv, 16och de gör det av kärlek, eftersom de vet att jag har fått i uppdrag att försvara evangeliet. 17De förstnämnda förkunnar Kristus av själviska, orena motiv, och tror att de kan göra det svårare för mig här i fängelset. 18Men vad spelar det för roll? Vilka motiv de nu än har – falska eller sanna – så sprids i alla fall budskapet om Kristus, och det gör mig glad.

Ja, jag tänker fortsätta att glädja mig, 19för jag vet att detta kommer att resultera i min räddning, tack vare era böner och hjälpen från Jesus Kristus Ande. 20Men jag förväntar mig och hoppas att jag aldrig ska behöva komma på skam, utan att jag frimodigt, nu som alltid, ska ära Kristus med min kropp, vare sig jag får leva eller måste dö. 21Livet är ju för mig Kristus och döden en vinst. 22Men om ett fortsatt liv i den här kroppen ger mig fler möjligheter till ett fruktbart arbete, då vet jag inte vad jag föredrar. 23Jag dras åt båda hållen: jag längtar efter att få bryta upp och vara hos Kristus, vilket vore bättre. 24Men för er är det viktigare att jag lever kvar här. 25Det är jag övertygad om, och därför vet jag också att jag ska stanna kvar hos er alla, så att ni kan växa och få ännu mer glädje i tron. 26När jag sedan kommer tillbaka till er, har ni ännu större skäl att vara stolta över Kristus Jesus för min skull.

Lev så som Kristus gjorde

27Lev nu bara på ett sätt som är värdigt evangeliet om Kristus. Antingen jag är på besök hos er eller är någon annanstans, vill jag höra att ni står fasta och är eniga i en och samma ande, så att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet. 28Var aldrig någonsin rädda för era motståndare. Det blir ett tecken för dem att de är på väg att gå förlorade, medan ni ska bli räddade av Gud. 29Ni har ju fått nåden inte bara att tro på Kristus, utan också att lida för honom. 30Ni och jag har samma kamp att utkämpa, som ni såg att jag hade och som jag fortfarande har.[c]

Notas al pie

  1. 1:1 Se not till Matt 1:1.
  2. 1:13 Paulus satt antagligen i husarrest i Rom och var vaktad av olika personer från ett garde med flera tusen soldater. Jfr Apg 28:16,30-31.
  3. 1:30 Paulus fick sitta i fängelse i Filippi. Jfr Apg 16:19-40.

New Living Translation

Philippians 1

Greetings from Paul

1This letter is from Paul and Timothy, slaves of Christ Jesus.

I am writing to all of God’s holy people in Philippi who belong to Christ Jesus, including the church leaders[a] and deacons.

May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.

Paul’s Thanksgiving and Prayer

Every time I think of you, I give thanks to my God. Whenever I pray, I make my requests for all of you with joy, for you have been my partners in spreading the Good News about Christ from the time you first heard it until now. And I am certain that God, who began the good work within you, will continue his work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns.

So it is right that I should feel as I do about all of you, for you have a special place in my heart. You share with me the special favor of God, both in my imprisonment and in defending and confirming the truth of the Good News. God knows how much I love you and long for you with the tender compassion of Christ Jesus.

I pray that your love will overflow more and more, and that you will keep on growing in knowledge and understanding. 10 For I want you to understand what really matters, so that you may live pure and blameless lives until the day of Christ’s return. 11 May you always be filled with the fruit of your salvation—the righteous character produced in your life by Jesus Christ[b]—for this will bring much glory and praise to God.

Paul’s Joy That Christ Is Preached

12 And I want you to know, my dear brothers and sisters,[c] that everything that has happened to me here has helped to spread the Good News. 13 For everyone here, including the whole palace guard,[d] knows that I am in chains because of Christ. 14 And because of my imprisonment, most of the believers[e] here have gained confidence and boldly speak God’s message[f] without fear.

15 It’s true that some are preaching out of jealousy and rivalry. But others preach about Christ with pure motives. 16 They preach because they love me, for they know I have been appointed to defend the Good News. 17 Those others do not have pure motives as they preach about Christ. They preach with selfish ambition, not sincerely, intending to make my chains more painful to me. 18 But that doesn’t matter. Whether their motives are false or genuine, the message about Christ is being preached either way, so I rejoice. And I will continue to rejoice. 19 For I know that as you pray for me and the Spirit of Jesus Christ helps me, this will lead to my deliverance.

Paul’s Life for Christ

20 For I fully expect and hope that I will never be ashamed, but that I will continue to be bold for Christ, as I have been in the past. And I trust that my life will bring honor to Christ, whether I live or die. 21 For to me, living means living for Christ, and dying is even better. 22 But if I live, I can do more fruitful work for Christ. So I really don’t know which is better. 23 I’m torn between two desires: I long to go and be with Christ, which would be far better for me. 24 But for your sakes, it is better that I continue to live.

25 Knowing this, I am convinced that I will remain alive so I can continue to help all of you grow and experience the joy of your faith. 26 And when I come to you again, you will have even more reason to take pride in Christ Jesus because of what he is doing through me.

Live as Citizens of Heaven

27 Above all, you must live as citizens of heaven, conducting yourselves in a manner worthy of the Good News about Christ. Then, whether I come and see you again or only hear about you, I will know that you are standing together with one spirit and one purpose, fighting together for the faith, which is the Good News. 28 Don’t be intimidated in any way by your enemies. This will be a sign to them that they are going to be destroyed, but that you are going to be saved, even by God himself. 29 For you have been given not only the privilege of trusting in Christ but also the privilege of suffering for him. 30 We are in this struggle together. You have seen my struggle in the past, and you know that I am still in the midst of it.

Notas al pie

  1. 1:1 Or overseers, or bishops.
  2. 1:11 Greek with the fruit of righteousness through Jesus Christ.
  3. 1:12 Greek brothers.
  4. 1:13 Greek including all the Praetorium.
  5. 1:14a Greek brothers in the Lord.
  6. 1:14b Some manuscripts read speak the message.