Swedish Contemporary Bible

Ezra 1

Serubbabels grupp och byggandet av templet

(1:1—6:22)

Den första gruppen av återvändande

(1:1—2:70)

Kung Kyros låter folket återvända

(2 Krön 36:22-23)

1Under den persiske kungen Kyros första regeringsår ingav Herren Kyros tanken att sända ut en förordning som skulle förkunnas över hela hans rike både skriftligt och muntligt, detta för att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas:

2”Så säger Kyros, kung av Persien:

Herren, himlens Gud, har gett mig alla jordens riken, och han har befallt mig att bygga ett tempel åt honom i Jerusalem i Juda. 3Vem det än är bland er som tillhör hans folk – må hans Gud vara med honom – ska han nu bege sig till Jerusalem i Juda och bygga Herrens, Israels Guds, hus, som är i Jerusalem. 4Alla som finns kvar ska få hjälp av invånarna på de platser där de bor. De ska få silver och guld, gods och boskap och frivilliga gåvor till Guds hus i Jerusalem.’ ”

Återvändandet ur exilen med Sheshbassar

5Överhuvudena för Juda och Benjamin och prästerna och leviterna, alla, vilkas sinnen Gud hade påverkat, förberedde sig nu för att ge sig iväg och bygga Herrens hus i Jerusalem. 6Alla deras grannar bistod dem med föremål av silver, med guld, gods och boskap och dyrbara gåvor, utöver frivilliga gåvor.

7Kung Kyros lät också hämta de föremål från Herrens hus som Nebukadnessar hade fört bort från Jerusalem och ställt i sina egna gudars tempel. 8Kung Kyros av Persien överlämnade dem åt skattmästaren Mitredat, som redovisade dem för Sheshbassar, fursten av Juda.

9Antalet var:

30 kärl av guld,

1 000 av silver,

29 offerkärl[a],

1030 guldskålar,

410 andra skålar av silver

och 1 000 andra kärl.

11Totalt var det 5 400 guld- och silverföremål. Sheshbassar tog allt detta med sig när de deporterade kom från Babylonien till Jerusalem.

Notas al pie

  1. 1:9 Det hebreiska ordets betydelse är osäker.

New Living Translation

Ezra 1

Cyrus Allows the Exiles to Return

1In the first year of King Cyrus of Persia,[a] the Lord fulfilled the prophecy he had given through Jeremiah.[b] He stirred the heart of Cyrus to put this proclamation in writing and to send it throughout his kingdom:

“This is what King Cyrus of Persia says:

“The Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth. He has appointed me to build him a Temple at Jerusalem, which is in Judah. Any of you who are his people may go to Jerusalem in Judah to rebuild this Temple of the Lord, the God of Israel, who lives in Jerusalem. And may your God be with you! Wherever this Jewish remnant is found, let their neighbors contribute toward their expenses by giving them silver and gold, supplies for the journey, and livestock, as well as a voluntary offering for the Temple of God in Jerusalem.”

Then God stirred the hearts of the priests and Levites and the leaders of the tribes of Judah and Benjamin to go to Jerusalem to rebuild the Temple of the Lord. And all their neighbors assisted by giving them articles of silver and gold, supplies for the journey, and livestock. They gave them many valuable gifts in addition to all the voluntary offerings.

King Cyrus himself brought out the articles that King Nebuchadnezzar had taken from the Lord’s Temple in Jerusalem and had placed in the temple of his own gods. Cyrus directed Mithredath, the treasurer of Persia, to count these items and present them to Sheshbazzar, the leader of the exiles returning to Judah.[c] This is a list of the items that were returned:

gold basins30
silver basins1,000
silver incense burners[d]29
10 gold bowls30
silver bowls410
other items1,000

11 In all, there were 5,400 articles of gold and silver. Sheshbazzar brought all of these along when the exiles went from Babylon to Jerusalem.

Notas al pie

  1. 1:1a The first year of Cyrus’s reign over Babylon was 538 B.c.
  2. 1:1b See Jer 25:11-12; 29:10.
  3. 1:8 Hebrew Sheshbazzar, the prince of Judah.
  4. 1:9 The meaning of this Hebrew word is uncertain.