Swedish Contemporary Bible

Ezra 1

Serubbabels grupp och byggandet av templet

(1:1—6:22)

Den första gruppen av återvändande

(1:1—2:70)

Kung Kyros låter folket återvända

(2 Krön 36:22-23)

1Under den persiske kungen Kyros första regeringsår ingav Herren Kyros tanken att sända ut en förordning som skulle förkunnas över hela hans rike både skriftligt och muntligt, detta för att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas:

2”Så säger Kyros, kung av Persien:

Herren, himlens Gud, har gett mig alla jordens riken, och han har befallt mig att bygga ett tempel åt honom i Jerusalem i Juda. 3Vem det än är bland er som tillhör hans folk – må hans Gud vara med honom – ska han nu bege sig till Jerusalem i Juda och bygga Herrens, Israels Guds, hus, som är i Jerusalem. 4Alla som finns kvar ska få hjälp av invånarna på de platser där de bor. De ska få silver och guld, gods och boskap och frivilliga gåvor till Guds hus i Jerusalem.’ ”

Återvändandet ur exilen med Sheshbassar

5Överhuvudena för Juda och Benjamin och prästerna och leviterna, alla, vilkas sinnen Gud hade påverkat, förberedde sig nu för att ge sig iväg och bygga Herrens hus i Jerusalem. 6Alla deras grannar bistod dem med föremål av silver, med guld, gods och boskap och dyrbara gåvor, utöver frivilliga gåvor.

7Kung Kyros lät också hämta de föremål från Herrens hus som Nebukadnessar hade fört bort från Jerusalem och ställt i sina egna gudars tempel. 8Kung Kyros av Persien överlämnade dem åt skattmästaren Mitredat, som redovisade dem för Sheshbassar, fursten av Juda.

9Antalet var:

30 kärl av guld,

1 000 av silver,

29 offerkärl[a],

1030 guldskålar,

410 andra skålar av silver

och 1 000 andra kärl.

11Totalt var det 5 400 guld- och silverföremål. Sheshbassar tog allt detta med sig när de deporterade kom från Babylonien till Jerusalem.

Notas al pie

  1. 1:9 Det hebreiska ordets betydelse är osäker.

Amplified Bible

Ezra 1

Proclamation of Cyrus

1Now in the [a]first year of [b]Cyrus king of Persia [that is, the first year he ruled Babylon], in order to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah [the prophet], the Lord stirred up (put in motion) the spirit of Cyrus king of Persia, so that he sent a proclamation throughout all his kingdom, and also put it in writing, saying:

“Thus says Cyrus king of Persia, ‘The [c]Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth and He has appointed me to build Him a house at Jerusalem, which is in Judah. Whoever there is among you of all His people, may his God be with him! Let him go up to Jerusalem, which is in Judah and rebuild the house of the Lord, the God of Israel; He is God who is in Jerusalem. In any place where a survivor (Jewish exile) may live, let the men (Gentiles) of that place support him with silver and gold, with goods and cattle, together with freewill offerings for the house of God in Jerusalem.’”

Holy Articles Restored

Then the heads of the fathers’ households of Judah and Benjamin, and the priests and Levites, all those whose spirits God had stirred up, [d]arose to go up and rebuild the house of the Lord which is in Jerusalem. All those who were around them encouraged them with articles of silver, with gold, with goods, with cattle, and with valuable things, in addition to all that was given as a freewill offering. Also King Cyrus brought out the articles of the house of the Lord, which Nebuchadnezzar had carried away from Jerusalem [when he captured that city] and had put in the house of his gods. And Cyrus, king of Persia, had Mithredath the treasurer bring them out, and he counted them out to [e]Sheshbazzar, the governor (leader) of Judah. And they counted: 30 dishes (basins) of gold, 1,000 dishes of silver, 29 duplicates; 10 30 [small] gold bowls, 410 [small] silver bowls of a second kind, and 1,000 other articles. 11 All the articles of gold and of silver totaled 5,400. All these Sheshbazzar [the governor] brought up with the exiles who went from Babylon up to Jerusalem.

Notas al pie

  1. Ezra 1:1 Cyrus the Great captured Babylon in Oct 539 b.c. This was about seventy years after the first Hebrew captives were taken to Babylon.
  2. Ezra 1:1 Cyrus the Great established the Persian Empire and ruled from 559-530 b.c. His kingdom extended from Turkey in the west to the Indus River in the east, covering most of Southwest Asia and much of Central Asia. He was a great soldier as well as a wise and benevolent king, whose respect for religious freedom led to the return of the Hebrew captives to Jerusalem. Ancient historians report that the tomb assumed to be his was visited by Alexander the Great (356-323 b.c.) when he conquered Persepolis in 330 b.c. The tomb still exists among the ruins of Pasargadae in modern Iran.
  3. Ezra 1:2 It is remarkable that Cyrus actually used God’s special name, the tetragrammaton YHWH (traditionally rendered “Lord”). Certainly Cyrus recognized the true God, but he probably considered Him as one of a number of existing gods, as was typical for a polytheist. For Cyrus God of heaven probably meant just that, along with God of Israel and the God who is in Jerusalem (v 3).
  4. Ezra 1:5 The Hebrew verb “to stand” or “arise” is often an instruction to get ready to fulfill a command, somewhat similar to the military command “attention.”
  5. Ezra 1:8 There is occasionally a debate over the identities of Sheshbazzar and Zerubbabel. Sheshbazzar was an older Jewish official who was appointed by Cyrus and served in Judah (5:24). Zerubbabel was a younger man who was recognized as a political leader among the Jews. He was the son of Shealtiel and an ancestor of Jesus (5:2; Matt 1:12, 13).