Nya Levande Bibeln

Efesierbrevet 3

Guds plan inte längre hemlig

1Jag, Paulus, Kristi tjänare, sitter här i fängelset för er skull, därför att jag har predikat att ni som inte är judar också är en del av Guds hus.

2-3 Ni har säkert redan hört att Gud har gett mig i uppgift att berätta för alla folk att Gud älskar dem. Det har jag tidigare helt kort skrivit om i ett av mina brev. Gud själv har avslöjat denna hemliga plan för mig, som innebär att alla människor är inneslutna i hans nåd.

Om ni läser mitt brev så ska ni själva komma till klarhet om denna plan.

Förr lät Gud inte människor få del av den planen, men nu har han genom den helige Ande låtit sina apostlar och profeter förstå den.

Och detta är hemligheten: alla andra folk ska tillsammans med judarna helt och fullt få del i alla de rikedomar som Guds barn får ärva. Båda är välkomna att tillhöra hans församling, och alla Guds löften om välsignelser genom Kristus gäller dem båda, när de tar emot de goda nyheterna om Kristus och vad han har gjort för dem.

Gud har gett mig förmånen att få berätta för alla om denna plan, och han har gett mig sin kraft och särskilda utrustning, för att jag ska kunna göra det väl.

Tänk bara! Trots att jag inte hade gjort något för att förtjäna det, och fastän jag är sämre än den sämsta av alla kristna som finns, fick jag förtroende att förkunna för andra folk om de ofantliga rikedomar som finns hos Kristus.

Jag får också förklara för alla människor att Gud inte bara är judarnas utan alla folks Frälsare. Detta hade han som skapat allt planerat i hemlighet redan från världens början.

10 Vad var hans skäl till detta? Jo, att alla himlens makter skulle inse hur otroligt vis Gud är när de ser både judar och andra folk förenade tillsammans i hans församling.

11 På så sätt förverkligar nu Gud, genom Jesus Kristus, vår Herre, den plan han haft från början.

12 Nu kan vi frimodigt komma till Gud och veta att han med glädje hälsar oss välkomna, när vi kommer tillsammans med Kristus och tror på honom.

13 Tappa inte modet för att jag sitter fängslad. Det är för er som jag lider. Ni borde känna er hedrade och uppmuntrade eftersom det kommer er tillgodo.

Guds underbara plan

14-15 När jag tänker på storheten och visheten i Guds plan, faller jag ner på mina knän och ber till honom. Han är verkligen far till allt, och allt skapat i himlen och på jorden har honom att tacka för det liv de fått.

16 Därför ber jag till Gud att han av sina underbara, obegränsade resurser ska ge er den helige Andes mäktiga kraft till styrka för er inre människa.

17 Och jag ber att Kristus ska få allt större rum i era hjärtan och genom tron bo i er. Jag önskar att era rötter ska tränga djupt ner i Guds underbara kärleks mylla,

18-19 och att ni ska kunna känna och förstå ? precis som alla Guds barn borde ? hur l¦ngt Guds kärlek sträcker sig, och hur vid och djup och hög den verkligen är. Jag önskar att ni också ska få uppleva hans kärlek till er själva, fastän den är så stor att ni aldrig kommer att se dess slut eller helt känna eller förstå den. På så¦ sätt kommer ni till sist att bli helt uppfyllda av denna gudomliga kärlek.

20 Äran tillhör Gud, som kan göra mycket mer än vi någonsin skulle våga be eller ens drömma om. Ja, oändligt mycket mer än våra högsta önskningar, böner och tankar och mer än allt vi kan hoppas. Så stor är den kraft som verkar inom oss.

21 Därför vill vi i hela församlingen lovprisa Jesus Kristus i all evighet och för alla tider.