Swedish Contemporary Bible

Ephesians 1

Hälsning

1Från Paulus, som genom Guds vilja är apostel[a] åt Kristus[b] Jesus.

Till de heliga i Efesos som är trogna i Kristus Jesus.

2Nåd och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

Inledande hyllning till Gud

3Välsignad är vår Herre Jesus Kristus Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse från den himmelska världen i Kristus, 4liksom han, innan världen skapades, utvalde oss att vara heliga och fläckfria inför sig i kärlek. 5Han har genom Jesus Kristus förutbestämt oss till att bli hans barn. Detta var hans vilja och beslut 6till pris och ära för den nåd han har skänkt oss i den Älskade. 7I honom är vi friköpta genom hans blod, och vi har fått förlåtelse för våra överträdelser på grund av den rika nåd 8som han lät flöda över oss, med vishet och insikt. 9Han avslöjade nämligen sin hemliga[c] plan för oss – det beslut om Kristus som han från början hade fattat. 10Det skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allting i Kristus, både i himlen och på jorden.

11I honom har vi också fått vårt arv, eftersom vi är förutbestämda till det av honom som genomför allting efter sin vilja och sitt beslut. 12Detta var för att vi som var de första att börja hoppas på Kristus, skulle hylla och ära Gud. 13Men i honom har också ni fått höra det sanna budskapet, evangeliet som kan rädda er. Och i honom har också ni, efter att ha kommit till tro, fått den heliga Anden som ett sigill. 14Anden är garantin för vårt arv, att Guds eget folk ska friköpas och Gud hyllas och äras.

Paulus tackar för församlingen och ber om andlig vishet

15Ända sedan jag fick höra om er tro på Herren Jesus och om er kärlek till alla de heliga 16har jag ständigt tackat Gud när jag har bett för er. 17Jag ber att vår Herre Jesus Kristus Gud, härlighetens Fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni lär känna honom mer. 18Jag ber att era hjärtan ska upplysas, så att ni inser vad det är för hopp han har kallat er till och vilka härliga rikedomar som han låter de heliga få ärva, 19och hur otroligt stark hans kraft är för oss som tror. Det är samma mäktiga kraft 20som han lät verka i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, [d]21högt över alla härskare, makter, krafter och auktoriteter,[e] över alla namn som kan nämnas, såväl i den här tidsåldern som i den kommande. 22Allt lade han under hans fötter[f], och honom som är huvud över allting gjorde han också till huvud för församlingen. 23Församlingen är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i allting.[g]

Notas al pie

 1. 1:1 Eller sändebud.
 2. 1:1 Se not till Matt 1:1.
 3. 1:9 Paulus använde ordet hemlig för att gå emot den religionsblandning som förekom i området och för vilken detta var en viktig term.
 4. 1:20 Jfr Ps 110:1.
 5. 1:21 Området där Efesos låg var känt för sin ängladyrkan, som benämningarna kan tänkas syfta på, och Paulus ville visa att änglarna står under Jesus.
 6. 1:22 Se Ps 8:7.
 7. 1:23 Jfr Jer 23:24.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Эф 1

Приветствие

1От Павлуса, посланника Исо Масеха[a], избранного по воле Всевышнего.

Святому народу Всевышнего в Эфесе, верным последователям Исо Масеха.

Благодать и мир вам[b] от Всевышнего, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Исо Масеха.

Духовные благословения для тех, кто в единении с Масехом

Хвала Богу и Отцу[c] Повелителя нашего Исо Масеха! Он благословил нас, объединившихся с Масехом, всеми духовными благословениями небес. Ведь Он избрал нас ещё до создания мира, чтобы нам, посредством нашего единения с Масехом, быть святыми и непорочными перед Ним. Он по Своей любви, по Своему доброму желанию и воле предопределил нам через Исо Масеха стать усыновлёнными Им детьми. В этом проявлена вся слава Его благодати, которую Он дал нам в Масехе, возлюбленном Им. В единении с Ним мы получили искупление Его кровью и прощение грехов по безграничной благодати Всевышнего, которой Он щедро наделил нас. Со всякой мудростью и знанием Он открыл нам тайну Своей воли. Он сделал это по Своему доброму желанию, изначально воплощённому в Масехе, 10 чтобы в определённое время объединить всё на небесах и на земле под властью Масеха.

11 В единении с Ним мы стали наследниками, как это и было предопределено замыслом Всевышнего, совершающего всё согласно Своей воле и Своим целям, 12 чтобы мы, первыми возложившие надежду на Масеха, послужили к восхвалению прославленного Бога.

13 Также и вы, услышав слово истины – Радостную Весть, несущую вам спасение, – и поверив в Масеха, были отмечены печатью Всевышнего – обещанным Святым Духом, 14 Который является залогом нашего будущего наследия и искупления тех, кто принадлежит Ему, для похвалы прославленного Бога.

Молитва Павлуса о верующих в Эфесе

15 Поэтому и я, услышав о вашей вере в Повелителя Исо и о вашей любви ко всему святому народу Всевышнего, 16 не перестаю благодарить за вас Всевышнего, вспоминая вас в своих молитвах. 17 Я молюсь, чтобы Бог нашего Повелителя Исо Масеха, прославленный Небесный Отец, дал вам Духа мудрости и откровения,[d] чтобы вы лучше познали Его. 18 Я молюсь и о том, чтобы Всевышний просветил ваши сердца, и вы увидели, что представляет собой та надежда, к которой Он вас призвал, сколь велико богатство славы, которую получит в наследство святой народ Всевышнего, 19 и каково безмерное величие Его могущества в нас, верующих под действием Его безграничной силы. 20 Этой же силой Всевышний произвёл действие и в Масехе, когда воскресил Его из мёртвых и посадил по правую руку[e] от Себя на небесах, 21 выше всяких начальств, властей, сил и господств духовного мира, и выше всякого звания, упоминаемого не только в этом веке, но и в будущем. 22 Всевышний всё покорил под ноги Масеха,[f] поставил Его, владыку всего, главой вселенской общины Его последователей[g]. 23 Они вместе являются Его телом, полнотой Масеха,[h] Который наполняет Собой всё и вся.

Notas al pie

 1. Эф 1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков.
 2. Эф 1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
 3. Эф 1:3 То, что Всевышний назван Отцом Исо Масеха, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности, когда на иудейский престол восходил новый монарх, Всевышний называл его Своим сыном (см. Заб. 2:6-7), а значит, царь мог бы, в свою очередь, называть Всевышнего своим Отцом (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 88:27). Ко времени Исо многие иудеи стали применять титул «Сын Всевышнего» по отношению к ожидаемому ими Масеху – Спасителю и Царю. Кроме того, термин «Отец Исо Масеха» говорит о вечных взаимоотношениях Всевышнего и Масеха, раскрывая сходство их характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
 4. Эф 1:17 Или: «дал вам духовную мудрость и откровение».
 5. Эф 1:20 См. Заб. 109:1.
 6. Эф 1:22 См. Заб. 8:7.
 7. Эф 1:22 Вселенская община последователей Масеха – имеется в виду совокупность всех последователей Исо Масеха: из всех народов и времён, ныне живые и уже умершие, пребывающие со Всевышним на небесах.
 8. Эф 1:23 Или: «наполненным Масехом».