Nya Levande Bibeln

Efesierbrevet 1

1Kära kristna vänner i Efesos, ni som alltid är trogna Herren!Detta brev kommer till er från Paulus, som är utvald av Gud till att vara Jesu Kristi budbärare.

Jag önskar er all välsignelse och frid från Gud, vår Far, och Jesus Kristus, vår Herre.

Guds oerhörda godhet

Vi tackar och lovprisar Gud, Herrens, Jesu Kristi, Far, som har gett oss himlens alla välsignelser, därför att vi tillhör Kristus.

För länge sedan, redan innan han skapade världen, valde Gud ut oss till att bli hans egendom. Vi skulle tillhöra honom och vara hans egna. I hans ögon skulle vi vara heliga och utan minsta fel och leva omslutna av hans kärlek.

Det har ända från början varit hans bestämda avsikt att göra oss till medlemmar i sin egen familj genom att sända Jesus Kristus till oss för att han skulle dö för oss. Och han gav sitt liv därför att han själv ville det!

Låt oss lovprisa Gud för hans underbara nåd mot oss, och för den kärlek som han alltid visar oss, därför att vi tillhör hans älskade Son.

Så gränslöst älskar han oss, att han har tagit bort alla våra synder genom sin Sons blod, och genom honom är vi frälsta.

Han har låtit sin nåds rikedom strömma ner över oss, och han förstår oss så väl och vet alltid vad som är bäst för oss.

Gud har för oss avslöjat sin hemliga plan att sända Kristus ? den plan som han av barmhärtighet fattade beslut om för länge sedan.

10 När tiden är inne ska han föra oss alla tillsammans var vi än befinner oss, i himlen eller på jorden, för att vara hos Kristus i evighet.

11 Vi är från början utvalda till att tillhöra Kristus i överensstämmelse med vad Gud redan för länge sedan bestämt. Vi är alltså Guds barn och ska ärva hans rikedomar.

12 Guds syfte med detta var att vi judar, som var de första att tro på Kristus, skulle lovprisa honom och ge honom äran för allt det underbara han gjort för oss.

13 Alla ni andra har också lyssnat till sanningens ord - de goda nyheterna om hur man blir frälst ? och ni tror på Kristus. Därför har Gud satt sin stämpel på er, som ett bevis på att ni tillhör Kristus. Det skedde när ni tog emot den helige Ande, som för länge sedan hade blivit lovad till alla kristna.

14 Hans närvaro inom oss är Guds garanti för att han verkligen ska ge oss allt som han har lovat. Andens stämpel på oss betyder att Gud redan har köpt oss, och att han garanterar att han ska föra oss hem till sig. Detta är ännu ett skäl för oss att lovprisa vår underbare Gud.

Paulus bön för de troende i Efesos

15-17 Sedan jag fått höra om er starka tro på Herren Jesus och om den kärlek ni har till alla de kristna har jag inte kunnat sluta att tacka Gud för er skull. Jag ber alltid för er, särskilt att Gud, Herrens, Jesu Kristi, underbare Far, ska ge er vishet, så att ni klart kan se och verkligen förstå vem Kristus är och allt det han har gjort för er.

18 Jag ber att ni ska vara öppna för hans vishet, så att ni kan se något av den framtid som han har kallat er till att dela med honom. Jag vill att ni ska förstå hur rika vi har blivit genom det som Kristus har gjort för oss.

19 Jag ber att ni ska inse hur otroligt stor hans makt är att hjälpa dem som tror på honom.

20 Det är samma mäktiga kraft som uppväckte Jesus från de döda och satte honom på hedersplatsen vid Guds högra sida i himlen,

21 högt över alla andra kungar och härskare, regeringar och ledare. Ja, mycket högre än någon annan, både i denna världen och i den som ska komma.

22 Allting är underställt honom, och Gud har gjort honom till överhuvud för församlingen, som

23 är hans kropp och som är uppfylld av honom själv. Han är skaparen och den som uppehåller allting i himlen och på jorden.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Эф 1

Приветствие

1От Павлуса, посланника Исо Масеха[a], избранного по воле Всевышнего.

Святому народу Всевышнего в Эфесе, верным последователям Исо Масеха.

Благодать и мир вам[b] от Всевышнего, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Исо Масеха.

Духовные благословения для тех, кто в единении с Масехом

Хвала Богу и Отцу[c] Повелителя нашего Исо Масеха! Он благословил нас, объединившихся с Масехом, всеми духовными благословениями небес. Ведь Он избрал нас ещё до создания мира, чтобы нам, посредством нашего единения с Масехом, быть святыми и непорочными перед Ним. Он по Своей любви, по Своему доброму желанию и воле предопределил нам через Исо Масеха стать усыновлёнными Им детьми. В этом проявлена вся слава Его благодати, которую Он дал нам в Масехе, возлюбленном Им. В единении с Ним мы получили искупление Его кровью и прощение грехов по безграничной благодати Всевышнего, которой Он щедро наделил нас. Со всякой мудростью и знанием Он открыл нам тайну Своей воли. Он сделал это по Своему доброму желанию, изначально воплощённому в Масехе, 10 чтобы в определённое время объединить всё на небесах и на земле под властью Масеха.

11 В единении с Ним мы стали наследниками, как это и было предопределено замыслом Всевышнего, совершающего всё согласно Своей воле и Своим целям, 12 чтобы мы, первыми возложившие надежду на Масеха, послужили к восхвалению прославленного Бога.

13 Также и вы, услышав слово истины – Радостную Весть, несущую вам спасение, – и поверив в Масеха, были отмечены печатью Всевышнего – обещанным Святым Духом, 14 Который является залогом нашего будущего наследия и искупления тех, кто принадлежит Ему, для похвалы прославленного Бога.

Молитва Павлуса о верующих в Эфесе

15 Поэтому и я, услышав о вашей вере в Повелителя Исо и о вашей любви ко всему святому народу Всевышнего, 16 не перестаю благодарить за вас Всевышнего, вспоминая вас в своих молитвах. 17 Я молюсь, чтобы Бог нашего Повелителя Исо Масеха, прославленный Небесный Отец, дал вам Духа мудрости и откровения,[d] чтобы вы лучше познали Его. 18 Я молюсь и о том, чтобы Всевышний просветил ваши сердца, и вы увидели, что представляет собой та надежда, к которой Он вас призвал, сколь велико богатство славы, которую получит в наследство святой народ Всевышнего, 19 и каково безмерное величие Его могущества в нас, верующих под действием Его безграничной силы. 20 Этой же силой Всевышний произвёл действие и в Масехе, когда воскресил Его из мёртвых и посадил по правую руку[e] от Себя на небесах, 21 выше всяких начальств, властей, сил и господств духовного мира, и выше всякого звания, упоминаемого не только в этом веке, но и в будущем. 22 Всевышний всё покорил под ноги Масеха,[f] поставил Его, владыку всего, главой вселенской общины Его последователей[g]. 23 Они вместе являются Его телом, полнотой Масеха,[h] Который наполняет Собой всё и вся.

Notas al pie

  1. Эф 1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков.
  2. Эф 1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
  3. Эф 1:3 То, что Всевышний назван Отцом Исо Масеха, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности, когда на иудейский престол восходил новый монарх, Всевышний называл его Своим сыном (см. Заб. 2:6-7), а значит, царь мог бы, в свою очередь, называть Всевышнего своим Отцом (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 88:27). Ко времени Исо многие иудеи стали применять титул «Сын Всевышнего» по отношению к ожидаемому ими Масеху – Спасителю и Царю. Кроме того, термин «Отец Исо Масеха» говорит о вечных взаимоотношениях Всевышнего и Масеха, раскрывая сходство их характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
  4. Эф 1:17 Или: «дал вам духовную мудрость и откровение».
  5. Эф 1:20 См. Заб. 109:1.
  6. Эф 1:22 См. Заб. 8:7.
  7. Эф 1:22 Вселенская община последователей Масеха – имеется в виду совокупность всех последователей Исо Масеха: из всех народов и времён, ныне живые и уже умершие, пребывающие со Всевышним на небесах.
  8. Эф 1:23 Или: «наполненным Масехом».