Swedish Contemporary Bible

Colossians 1

Hälsning

1Från Paulus, som genom Guds vilja är apostel[a] åt Kristus[b] Jesus, och från brodern Timotheos.

2Till de heliga, våra syskon i tron på Kristus i Kolossai.

Nåd och frid från Gud, vår Fader.

Paulus tackar Gud för församlingens tro

3Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristus Fader, när vi ber för er, 4för vi har hört om er tro på Kristus Jesus och om den kärlek ni visar alla de heliga, 5i hoppet om det som finns förberett för er i himlen. Det hoppet har ni tidigare hört om i det sanna budskapet, evangeliet, 6som nådde er och nu sprids över hela världen, växer och ger resultat, på samma sätt som det har gjort bland er alltsedan den dag ni fick höra det och förstod Guds nåd i all sanning. 7Det var av vår käre medarbetare Epafras som ni fick lära er det, han som troget tjänar Kristus för er[c] skull. 8Det var också han som berättade för oss om vilken kärlek Anden har gett er.

Paulus ber för församlingen

9Ända sedan vi först hörde talas om er har vi därför bett för er. Vi ber att ni ska fyllas av kunskapen om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt, 10så att ni kan leva på ett sätt som är värdigt Herren och på alla sätt behaga honom genom alla slags goda gärningar, medan ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. 11Hans härlighets makt ska styrka er med all kraft, så att ni kan vara uthålliga, tålmodiga och glada. 12Tacka alltid Fadern, som har gjort det möjligt för er att få del av det arv som väntar de heliga i ljuset. 13Han har räddat oss från mörkrets välde och fört oss till sin älskade Sons rike. 14Genom Sonen har vi köpts fria och fått förlåtelse för våra synder.

Jesus Kristus är Herre över allting

15Han är den osynliga Gudens avbild,

den förste före hela skapelsen,[d]

16för i honom skapades allt som finns i himlen och på jorden,

både det synliga och det osynliga,

troner och auktoriteter, härskare och makter.[e]

Allt är skapat genom honom och till honom.

17Han finns[f] till före allting,

och i honom hålls allting samman.

18Han är också huvudet för kroppen,

det vill säga församlingen.

Han är alltings början, den förste som uppväckts från de döda,[g]

och därför är han den främste i allting.

19Gud ville nämligen låta all sin fullhet[h] bo i honom,

20och genom hans blod på korset har Gud slutit fred

och försonat allting med sig,

både det som finns på jorden och det som finns i himlen.

21Ni, som förut var främmande för Gud och på grund av ert sinnelag och era onda gärningar hans fiender, 22också er har han nu försonat med sig genom att Kristus dog i sin fysiska kropp. Han ska låta er stå inför sig heliga, fläckfria och oklanderliga, 23om ni bara håller fast vid er tro, väl grundade i den, och inte låter någonting rubba det hopp i evangeliet som ni hört och som förkunnats för allt skapat under himlen och vars tjänare jag, Paulus, har blivit.

Paulus arbete för församlingen

24Nu är jag glad över att få lida för er skull. Och ännu återstår en del av Kristus lidande som jag ska få gå igenom i min kropp för församlingen, hans kropp. [i]25Gud har nämligen gett mig i uppdrag att vara dess tjänare för er skull och fullfölja förkunnelsen av Guds budskap. 26Det är den hemlighet[j] som har legat dold genom tidsåldrar och generationer men nu uppenbarats för hans heliga. 27Han har låtit dem förstå sin rika och härliga hemlighet bland hedningarna: att Kristus finns i er, härlighetens hopp.

28Vi förkunnar honom, vi förmanar alla människor och undervisar dem med all vishet, så att vi kan föra fram dem alla som fullkomliga i Kristus. 29Det är det målet jag arbetar och kämpar för, med den mäktiga kraft som han låter verka i mig.

Notas al pie

 1. 1:1 Eller sändebud.
 2. 1:1 Se not till Matt 1:1.
 3. 1:7 Enligt andra handskrifter: för vår skull.
 4. 1:15 Ordagrant: skapelsens förstfödde. I vanliga mänskliga relationer ärvde den förstfödde mer än sina bröder och stod över dem. Jesus är jämställd med Gud och Herre över skapelsen.
 5. 1:16 Området där Kolossai låg var känt för sin ängladyrkan, och Paulus kan här tänkas syfta på sådana andemakter och ville visa att änglarna står under Kristus.
 6. 1:17 Paulus använde presens-form, för att visa att Jesus är Gud och evig. Jfr 2 Mos 3:13-14, där Gud kallade sig Jag är.
 7. 1:18 Ordagrant: den förstfödde från de döda
 8. 1:19 Paulus använde ordet fullhet för att gå emot gnosticismen, en falsk lära som sa att ”den gudomliga fullheten” styr människors öde. Enligt gnosticismen var ”fullheten” summan av många mindre andemakter.
 9. 1:24 Jfr Apg 9:16.
 10. 1:26 Paulus använde ordet hemlighet för att gå emot den religionsblandning som förekom i området, och för vilken detta var en viktig term.

New Living Translation

Colossians 1

Greetings from Paul

1This letter is from Paul, chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus, and from our brother Timothy.

We are writing to God’s holy people in the city of Colosse, who are faithful brothers and sisters[a] in Christ.

May God our Father give you grace and peace.

Paul’s Thanksgiving and Prayer

We always pray for you, and we give thanks to God, the Father of our Lord Jesus Christ. For we have heard of your faith in Christ Jesus and your love for all of God’s people, which come from your confident hope of what God has reserved for you in heaven. You have had this expectation ever since you first heard the truth of the Good News.

This same Good News that came to you is going out all over the world. It is bearing fruit everywhere by changing lives, just as it changed your lives from the day you first heard and understood the truth about God’s wonderful grace.

You learned about the Good News from Epaphras, our beloved co-worker. He is Christ’s faithful servant, and he is helping us on your behalf.[b] He has told us about the love for others that the Holy Spirit has given you.

So we have not stopped praying for you since we first heard about you. We ask God to give you complete knowledge of his will and to give you spiritual wisdom and understanding. 10 Then the way you live will always honor and please the Lord, and your lives will produce every kind of good fruit. All the while, you will grow as you learn to know God better and better.

11 We also pray that you will be strengthened with all his glorious power so you will have all the endurance and patience you need. May you be filled with joy,[c] 12 always thanking the Father. He has enabled you to share in the inheritance that belongs to his people, who live in the light. 13 For he has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the Kingdom of his dear Son, 14 who purchased our freedom[d] and forgave our sins.

Christ Is Supreme

15 Christ is the visible image of the invisible God.
    He existed before anything was created and is supreme over all creation,[e]
16 for through him God created everything
    in the heavenly realms and on earth.
He made the things we can see
    and the things we can’t see—
such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities in the unseen world.
    Everything was created through him and for him.
17 He existed before anything else,
    and he holds all creation together.
18 Christ is also the head of the church,
    which is his body.
He is the beginning,
    supreme over all who rise from the dead.[f]
    So he is first in everything.
19 For God in all his fullness
    was pleased to live in Christ,
20 and through him God reconciled
    everything to himself.
He made peace with everything in heaven and on earth
    by means of Christ’s blood on the cross.

21 This includes you who were once far away from God. You were his enemies, separated from him by your evil thoughts and actions. 22 Yet now he has reconciled you to himself through the death of Christ in his physical body. As a result, he has brought you into his own presence, and you are holy and blameless as you stand before him without a single fault.

23 But you must continue to believe this truth and stand firmly in it. Don’t drift away from the assurance you received when you heard the Good News. The Good News has been preached all over the world, and I, Paul, have been appointed as God’s servant to proclaim it.

Paul’s Work for the Church

24 I am glad when I suffer for you in my body, for I am participating in the sufferings of Christ that continue for his body, the church. 25 God has given me the responsibility of serving his church by proclaiming his entire message to you. 26 This message was kept secret for centuries and generations past, but now it has been revealed to God’s people. 27 For God wanted them to know that the riches and glory of Christ are for you Gentiles, too. And this is the secret: Christ lives in you. This gives you assurance of sharing his glory.

28 So we tell others about Christ, warning everyone and teaching everyone with all the wisdom God has given us. We want to present them to God, perfect[g] in their relationship to Christ. 29 That’s why I work and struggle so hard, depending on Christ’s mighty power that works within me.

Notas al pie

 1. 1:2 Greek faithful brothers.
 2. 1:7 Or he is ministering on your behalf; some manuscripts read he is ministering on our behalf.
 3. 1:11 Or all the patience and endurance you need with joy.
 4. 1:14 Some manuscripts add with his blood.
 5. 1:15 Or He is the firstborn of all creation.
 6. 1:18 Or the firstborn from the dead.
 7. 1:28 Or mature.