Swedish Contemporary Bible

Colossians 1

Hälsning

1Från Paulus, som genom Guds vilja är apostel[a] åt Kristus[b] Jesus, och från brodern Timotheos.

2Till de heliga, våra syskon i tron på Kristus i Kolossai.

Nåd och frid från Gud, vår Fader.

Paulus tackar Gud för församlingens tro

3Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristus Fader, när vi ber för er, 4för vi har hört om er tro på Kristus Jesus och om den kärlek ni visar alla de heliga, 5i hoppet om det som finns förberett för er i himlen. Det hoppet har ni tidigare hört om i det sanna budskapet, evangeliet, 6som nådde er och nu sprids över hela världen, växer och ger resultat, på samma sätt som det har gjort bland er alltsedan den dag ni fick höra det och förstod Guds nåd i all sanning. 7Det var av vår käre medarbetare Epafras som ni fick lära er det, han som troget tjänar Kristus för er[c] skull. 8Det var också han som berättade för oss om vilken kärlek Anden har gett er.

Paulus ber för församlingen

9Ända sedan vi först hörde talas om er har vi därför bett för er. Vi ber att ni ska fyllas av kunskapen om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt, 10så att ni kan leva på ett sätt som är värdigt Herren och på alla sätt behaga honom genom alla slags goda gärningar, medan ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. 11Hans härlighets makt ska styrka er med all kraft, så att ni kan vara uthålliga, tålmodiga och glada. 12Tacka alltid Fadern, som har gjort det möjligt för er att få del av det arv som väntar de heliga i ljuset. 13Han har räddat oss från mörkrets välde och fört oss till sin älskade Sons rike. 14Genom Sonen har vi köpts fria och fått förlåtelse för våra synder.

Jesus Kristus är Herre över allting

15Han är den osynliga Gudens avbild,

den förste före hela skapelsen,[d]

16för i honom skapades allt som finns i himlen och på jorden,

både det synliga och det osynliga,

troner och auktoriteter, härskare och makter.[e]

Allt är skapat genom honom och till honom.

17Han finns[f] till före allting,

och i honom hålls allting samman.

18Han är också huvudet för kroppen,

det vill säga församlingen.

Han är alltings början, den förste som uppväckts från de döda,[g]

och därför är han den främste i allting.

19Gud ville nämligen låta all sin fullhet[h] bo i honom,

20och genom hans blod på korset har Gud slutit fred

och försonat allting med sig,

både det som finns på jorden och det som finns i himlen.

21Ni, som förut var främmande för Gud och på grund av ert sinnelag och era onda gärningar hans fiender, 22också er har han nu försonat med sig genom att Kristus dog i sin fysiska kropp. Han ska låta er stå inför sig heliga, fläckfria och oklanderliga, 23om ni bara håller fast vid er tro, väl grundade i den, och inte låter någonting rubba det hopp i evangeliet som ni hört och som förkunnats för allt skapat under himlen och vars tjänare jag, Paulus, har blivit.

Paulus arbete för församlingen

24Nu är jag glad över att få lida för er skull. Och ännu återstår en del av Kristus lidande som jag ska få gå igenom i min kropp för församlingen, hans kropp. [i]25Gud har nämligen gett mig i uppdrag att vara dess tjänare för er skull och fullfölja förkunnelsen av Guds budskap. 26Det är den hemlighet[j] som har legat dold genom tidsåldrar och generationer men nu uppenbarats för hans heliga. 27Han har låtit dem förstå sin rika och härliga hemlighet bland hedningarna: att Kristus finns i er, härlighetens hopp.

28Vi förkunnar honom, vi förmanar alla människor och undervisar dem med all vishet, så att vi kan föra fram dem alla som fullkomliga i Kristus. 29Det är det målet jag arbetar och kämpar för, med den mäktiga kraft som han låter verka i mig.

Notas al pie

 1. 1:1 Eller sändebud.
 2. 1:1 Se not till Matt 1:1.
 3. 1:7 Enligt andra handskrifter: för vår skull.
 4. 1:15 Ordagrant: skapelsens förstfödde. I vanliga mänskliga relationer ärvde den förstfödde mer än sina bröder och stod över dem. Jesus är jämställd med Gud och Herre över skapelsen.
 5. 1:16 Området där Kolossai låg var känt för sin ängladyrkan, och Paulus kan här tänkas syfta på sådana andemakter och ville visa att änglarna står under Kristus.
 6. 1:17 Paulus använde presens-form, för att visa att Jesus är Gud och evig. Jfr 2 Mos 3:13-14, där Gud kallade sig Jag är.
 7. 1:18 Ordagrant: den förstfödde från de döda
 8. 1:19 Paulus använde ordet fullhet för att gå emot gnosticismen, en falsk lära som sa att ”den gudomliga fullheten” styr människors öde. Enligt gnosticismen var ”fullheten” summan av många mindre andemakter.
 9. 1:24 Jfr Apg 9:16.
 10. 1:26 Paulus använde ordet hemlighet för att gå emot den religionsblandning som förekom i området, och för vilken detta var en viktig term.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Колоссянам 1

Приветствие

1От Паула, посланника Исы Масиха[a], избранного по воле Всевышнего, и от брата Тиметея святому народу Всевышнего в Колоссах, верным братьям в Масихе.

Благодать и мир вам[b] от Всевышнего, нашего Небесного Отца.[c]

Благодарность Всевышнему и молитва за верующих в Колоссах

Мы всегда в молитвах благодарим за вас Всевышнего – Отца[d] нашего Повелителя Исы Масиха, потому что до нас доходят слухи о вашей вере в Ису Масиха и о вашей любви ко всему святому народу Всевышнего. Ваши вера и любовь порождены надеждой на то, что ожидает вас на небесах. Вы слышали об этой надежде раньше в слове истины – Радостной Вести, которая пришла и к вам. Эта Весть распространяется и приносит плоды по всему миру, как и у вас с того дня, когда вы впервые услышали её и познали истину о благодати Всевышнего. Вы узнали слово истины от Эпафраса, нашего любимого сотрудника, который верно служит Масиху ради вас[e]. Он и рассказал нам о любви, которую дал вам Дух Всевышнего.

Поэтому, с тех пор как мы о вас впервые услышали, мы постоянно о вас молимся и просим, чтобы Всевышний дал вам знание Его воли, мудрость и духовное понимание. 10 Мы молимся о том, чтобы вы жили достойно Повелителя и во всём угождали Ему, постоянно совершая добрые дела и всё больше узнавая Всевышнего, 11 чтобы вы укреплялись через Его силу и величие, становясь выносливыми, терпеливыми и радостными. 12 Благодарите Небесного Отца, Который сделал вас достойными получить часть в наследии Своего святого народа в Царстве света. 13 Он избавил нас от власти тьмы и ввёл нас в Царство Своего любимого (вечного) Сына, 14 через жертвенную смерть Которого мы обрели искупление, прощение грехов.

Иса Масих превыше всего творения

15 Он в Самом Себе открывает нам невидимого Бога,[f] и Он превыше[g] всего творения. 16 Через Него было сотворено всё на небе и на земле, всё видимое и невидимое: будь то престолы, господства, начальства или власти – всё было сотворено через Него и для Него. 17 Ещё до того, как всё было сотворено, Он уже существовал, и всё творение держится благодаря Ему. 18 Он – глава тела, то есть вселенской общины Его последователей[h]; Он начало всего, первый среди воскресших из мёртвых[i], чтобы во всём иметь первенство. 19 Всевышнему было угодно, чтобы в Масихе обитала вся полнота Всевышнего, 20 и чтобы через Него примирить с Собою всё, заключив благодаря Его крови, пролитой на кресте, мир со всем, что на небесах и на земле.

21 Когда-то вы были далеки от Всевышнего и враждебны Ему в своём разуме, направленном на злые дела. 22 Но сейчас Всевышний примирил вас с Собой через жертвенную смерть Масиха, когда Тот был ещё в Своём земном теле. Он поставит вас перед Собою как святых и непорочных, и не заслуживающих упрёка. 23 Но только вы должны стоять на твёрдом основании веры и не изменять надежде, которую вам дала услышанная вами Радостная Весть, возвещённая всем живущим под небесами. А я, Паул, – служитель этой Радостной Вести.

Жертвенное служение Паула общинам верующих

24 Теперь я радуюсь в моих страданиях за вас. Я в своём теле восполняю ту меру страданий Масиха, которая предназначена мне, ради Его тела, то есть ради вселенской общины Его последователей. 25 Я стал её служителем по поручению Всевышнего, чтобы представить вам во всей полноте Его слово, 26 которое оставалось тайной для людей из века в век и из поколения в поколение, а сейчас оно открывается Его святому народу. 27 Всевышний захотел открыть им, как велико и для язычников богатство славы этой тайны, которая заключается в том, что Масих живёт в вас, верующих из язычников! Он ваша надежда на будущую славу!

28 Мы возвещаем о Нём, наставляя и уча каждого человека. Мы используем всю мудрость, которую дал нам Всевышний, чтобы сделать каждого зрелым последователем Масиха. 29 Ради этого я, собственно, и тружусь, и борюсь, применяя силу, исходящую от Него, которая мощно действует во мне.

Notas al pie

 1. 1:1 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
 2. 1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
 3. 1:2 В некоторых рукописях присутствуют слова: «и от Повелителя Исы Масиха».
 4. 1:3 То, что Всевышний назван Отцом Исы Масиха, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности, когда на иудейский престол восходил новый монарх, Всевышний называл его Своим сыном (см. Заб. 2:6-7), а значит, царь мог бы, в свою очередь, называть Всевышнего своим Отцом (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 88:27). Ко времени Исы многие иудеи стали применять титул «Сын Всевышнего» по отношению к ожидаемому ими Масиху – Спасителю и Царю. Кроме того, термин «Отец Исы Масиха» говорит о вечных взаимоотношениях Всевышнего и Масиха, раскрывая сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
 5. 1:7 Или: «ради нас».
 6. 1:15 Букв.: «Он – образ невидимого Бога».
 7. 1:15 Букв.: «первородный». Иса имеет особое положение в глазах Всевышнего, как первенцы имели особое положение в исраильской семье (ср. Исх. 13:2-15; Заб. 88:28). На языке оригинала слово, стоящее здесь, также означает «источник».
 8. 1:18 Вселенская община последователей Масиха – имеется в виду совокупность всех последователей Исы Масиха: из всех народов и времён, ныне живые и уже умершие, пребывающие со Всевышним на небесах.
 9. 1:18 Те немногие, кто был воскрешён до Исы (см., напр., 4 Цар. 4:18-37; Мк. 5:35-43; Ин. 11:38-44), вновь умерли, но Иса воскрес, чтобы жить вечно (ср. сноску на Отк. 1:5).