Nya Levande Bibeln

Amos 1

Guds dom över Israels grannfolk

1Amos var herde och bodde i Tekoa. En dag talade Gud till honom i en syn och lät honom se vad som skulle hända med hans folk. Han fick denna syn två år före jordbävningen, när Ussia var kung i Juda och Joas son Jerobeam var kung i Israel.

Detta är vad han såg och hörde: Herren talade från templet på berget Sion, och det lät som när ett lejon ryter. Och plötsligt vissnade och torkade alla betesmarker på berget Karmel till herdarnas stora sorg.

Herren sa: Folket i Damaskus har syndat gång på gång, och jag kan inte glömma det. Jag ska inte längre avhålla mig från att straffa staden. Folket där har farit alltför hårt fram med mitt folk i Gilead. De har tröskat dem som säd med sitt förtryck av dem.

Därför ska jag låta kung Hasaels slott brinna ner och förstöra Ben-Hadads starka fästningar.

Jag ska bryta sönder bommen på Damaskus stadsport och döda kungarna i Aven, och Bet-Eden och Arams folk ska återvända till Kir som slavar. Herren har talat.

Herren säger: Gasa har syndat gång på gång, och jag tänker inte glömma det. Jag ska inte låta det bli ostraffat, för folket där skickade mitt folk i landsflykt och sålde dem som slavar i Edom.

Därför ska jag sätta eld på Gasas murar, och riva ner dess befästningar.

Jag tänker döda kungarna i Asdod och Askelon, och jag ska utplåna Ekron och filisteerna till sista man. Herren har talat.

Herren säger: Folket i Tyrus har begått så många brott att jag inte kan glömma det. Jag ska inte längre låta dem vara ostraffade, för de bröt överenskommelsen om vänskap med sin bror Israel. De anföll och besegrade honom och förde bort honom i slaveri till Edom.

10 Därför ska jag sätta eld på Tyrus murar, och stadens alla palats och befästningar ska brinna ner.

11 Herren säger: Edom har syndat gång på gång, och jag tänker inte glömma det. Jag ska inte låta honom gå ostraffad längre, för han jagade sin bror Israel med svärd. Han var obarmhärtig i sin grymhet.

12 Därför ska jag sätta eld på Teman och bränna ner Bosras alla fästningar.

13 Herren säger: Ammons folk har syndat gång på gång, och jag tänker inte glömma det. Jag ska inte längre låta dem förbli ostraffade.Under krigen i Gilead, då de ville utvidga sina gränser, begick de fruktansvärda brott. De sprättade upp havande kvinnor med sina svärd.

14 Därför ska jag sätta eld på Rabbas murar och bränna ner dess befästningar. Striderna ska bli hårda och skriken höras långt.

15 Rabbas kung och furstar måste gå i landsflykt. Herren har talat.

New International Version - UK

Amos 1

1The words of Amos, one of the shepherds of Tekoa – the vision he saw concerning Israel two years before the earthquake, when Uzziah was king of Judah and Jeroboam son of Jehoash[a] was king of Israel.

He said:

‘The Lord roars from Zion
    and thunders from Jerusalem;
the pastures of the shepherds dry up,
    and the top of Carmel withers.’

Judgment on Israel’s neighbours

This is what the Lord says:

‘For three sins of Damascus,
    even for four, I will not relent.
Because she threshed Gilead
    with sledges having iron teeth,
I will send fire on the house of Hazael
    that will consume the fortresses of Ben-Hadad.
I will break down the gate of Damascus;
    I will destroy the king who is in[b] the Valley of Aven[c]
and the one who holds the sceptre in Beth Eden.
    The people of Aram will go into exile to Kir,’
says the Lord.

This is what the Lord says:

‘For three sins of Gaza,
    even for four, I will not relent.
Because she took captive whole communities
    and sold them to Edom,
I will send fire on the walls of Gaza
    that will consume her fortresses.
I will destroy the king[d] of Ashdod
    and the one who holds the sceptre in Ashkelon.
I will turn my hand against Ekron,
    till the last of the Philistines are dead,’
says the Sovereign Lord.

This is what the Lord says:

‘For three sins of Tyre,
    even for four, I will not relent.
Because she sold whole communities of captives to Edom,
    disregarding a treaty of brotherhood,
10 I will send fire on the walls of Tyre
    that will consume her fortresses.’

11 This is what the Lord says:

‘For three sins of Edom,
    even for four, I will not relent.
Because he pursued his brother with a sword
    and slaughtered the women of the land,
because his anger raged continually
    and his fury flamed unchecked,
12 I will send fire on Teman
    that will consume the fortresses of Bozrah.’

13 This is what the Lord says:

‘For three sins of Ammon,
    even for four, I will not relent.
Because he ripped open the pregnant women of Gilead
    in order to extend his borders,
14 I will set fire to the walls of Rabbah
    that will consume her fortresses
amid war cries on the day of battle,
    amid violent winds on a stormy day.
15 Her king[e] will go into exile,
    he and his officials together,’
says the Lord.

Notas al pie

  1. Amos 1:1 Hebrew Joash, a variant of Jehoash
  2. Amos 1:5 Or the inhabitants of
  3. Amos 1:5 Aven means wickedness.
  4. Amos 1:8 Or inhabitants
  5. Amos 1:15 Or / Molek