Nya Levande Bibeln

Amos 1

Guds dom över Israels grannfolk

1Amos var herde och bodde i Tekoa. En dag talade Gud till honom i en syn och lät honom se vad som skulle hända med hans folk. Han fick denna syn två år före jordbävningen, när Ussia var kung i Juda och Joas son Jerobeam var kung i Israel.

Detta är vad han såg och hörde: Herren talade från templet på berget Sion, och det lät som när ett lejon ryter. Och plötsligt vissnade och torkade alla betesmarker på berget Karmel till herdarnas stora sorg.

Herren sa: Folket i Damaskus har syndat gång på gång, och jag kan inte glömma det. Jag ska inte längre avhålla mig från att straffa staden. Folket där har farit alltför hårt fram med mitt folk i Gilead. De har tröskat dem som säd med sitt förtryck av dem.

Därför ska jag låta kung Hasaels slott brinna ner och förstöra Ben-Hadads starka fästningar.

Jag ska bryta sönder bommen på Damaskus stadsport och döda kungarna i Aven, och Bet-Eden och Arams folk ska återvända till Kir som slavar. Herren har talat.

Herren säger: Gasa har syndat gång på gång, och jag tänker inte glömma det. Jag ska inte låta det bli ostraffat, för folket där skickade mitt folk i landsflykt och sålde dem som slavar i Edom.

Därför ska jag sätta eld på Gasas murar, och riva ner dess befästningar.

Jag tänker döda kungarna i Asdod och Askelon, och jag ska utplåna Ekron och filisteerna till sista man. Herren har talat.

Herren säger: Folket i Tyrus har begått så många brott att jag inte kan glömma det. Jag ska inte längre låta dem vara ostraffade, för de bröt överenskommelsen om vänskap med sin bror Israel. De anföll och besegrade honom och förde bort honom i slaveri till Edom.

10 Därför ska jag sätta eld på Tyrus murar, och stadens alla palats och befästningar ska brinna ner.

11 Herren säger: Edom har syndat gång på gång, och jag tänker inte glömma det. Jag ska inte låta honom gå ostraffad längre, för han jagade sin bror Israel med svärd. Han var obarmhärtig i sin grymhet.

12 Därför ska jag sätta eld på Teman och bränna ner Bosras alla fästningar.

13 Herren säger: Ammons folk har syndat gång på gång, och jag tänker inte glömma det. Jag ska inte längre låta dem förbli ostraffade.Under krigen i Gilead, då de ville utvidga sina gränser, begick de fruktansvärda brott. De sprättade upp havande kvinnor med sina svärd.

14 Därför ska jag sätta eld på Rabbas murar och bränna ner dess befästningar. Striderna ska bli hårda och skriken höras långt.

15 Rabbas kung och furstar måste gå i landsflykt. Herren har talat.

New American Standard Bible

Amos 1

Judgment on Neighbor Nations

1The words of Amos, who was among the sheepherders from Tekoa, which he [a]envisioned in visions concerning Israel in the days of Uzziah king of Judah, and in the days of Jeroboam son of Joash, king of Israel, two years before the earthquake.

He said,
“The Lord roars from Zion
And from Jerusalem He utters His voice;
And the shepherds’ pasture grounds mourn,
And the [b]summit of Carmel dries up.”

Thus says the Lord,
“For three transgressions of Damascus and for four
I will not [c]revoke its punishment,
Because they threshed Gilead with implements of sharp iron.
“So I will send fire upon the house of Hazael
And it will consume the citadels of Ben-hadad.
“I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the [d]valley of Aven,
And him who holds the scepter, from Beth-eden;
So the people of Aram will go exiled to Kir,”
Says the Lord.

Thus says the Lord,
“For three transgressions of Gaza and for four
I will not revoke its punishment,
Because they deported an entire population
To deliver it up to Edom.
“So I will send fire upon the wall of Gaza
And it will consume her citadels.
“I will also cut off the inhabitant from Ashdod,
And him who holds the scepter, from Ashkelon;
I will even [e]unleash My [f]power upon Ekron,
And the remnant of the Philistines will perish,”
Says the Lord [g]God.

Thus says the Lord,
“For three transgressions of Tyre and for four
I will not revoke its punishment,
Because they delivered up an entire population to Edom
And did not remember the covenant of [h]brotherhood.
10 “So I will send fire upon the wall of Tyre
And it will consume her citadels.”

11 Thus says the Lord,
“For three transgressions of Edom and for four
I will not revoke its punishment,
Because he pursued his brother with the sword,
While he [i]stifled his compassion;
His anger also tore continually,
And he maintained his fury forever.
12 “So I will send fire upon Teman
And it will consume the citadels of Bozrah.”

13 Thus says the Lord,
“For three transgressions of the sons of Ammon and for four
I will not revoke its punishment,
Because they ripped open the pregnant women of Gilead
In order to enlarge their borders.
14 “So I will kindle a fire on the wall of Rabbah
And it will consume her citadels
Amid [j]war cries on the day of battle,
And a storm on the day of tempest.
15 “Their king will go into exile,
He and his princes together,” says the Lord.

Notas al pie

  1. Amos 1:1 Lit saw concerning
  2. Amos 1:2 Lit head
  3. Amos 1:3 Lit cause it to turn back, and so throughout the ch
  4. Amos 1:5 Possibly, Baalbek
  5. Amos 1:8 Lit cause to return
  6. Amos 1:8 Lit hand
  7. Amos 1:8 Heb YHWH, usually rendered Lord
  8. Amos 1:9 Lit brothers
  9. Amos 1:11 Lit corrupted
  10. Amos 1:14 Or shouts