Nya Levande Bibeln

Amos 1

Guds dom över Israels grannfolk

1Amos var herde och bodde i Tekoa. En dag talade Gud till honom i en syn och lät honom se vad som skulle hända med hans folk. Han fick denna syn två år före jordbävningen, när Ussia var kung i Juda och Joas son Jerobeam var kung i Israel.

Detta är vad han såg och hörde: Herren talade från templet på berget Sion, och det lät som när ett lejon ryter. Och plötsligt vissnade och torkade alla betesmarker på berget Karmel till herdarnas stora sorg.

Herren sa: Folket i Damaskus har syndat gång på gång, och jag kan inte glömma det. Jag ska inte längre avhålla mig från att straffa staden. Folket där har farit alltför hårt fram med mitt folk i Gilead. De har tröskat dem som säd med sitt förtryck av dem.

Därför ska jag låta kung Hasaels slott brinna ner och förstöra Ben-Hadads starka fästningar.

Jag ska bryta sönder bommen på Damaskus stadsport och döda kungarna i Aven, och Bet-Eden och Arams folk ska återvända till Kir som slavar. Herren har talat.

Herren säger: Gasa har syndat gång på gång, och jag tänker inte glömma det. Jag ska inte låta det bli ostraffat, för folket där skickade mitt folk i landsflykt och sålde dem som slavar i Edom.

Därför ska jag sätta eld på Gasas murar, och riva ner dess befästningar.

Jag tänker döda kungarna i Asdod och Askelon, och jag ska utplåna Ekron och filisteerna till sista man. Herren har talat.

Herren säger: Folket i Tyrus har begått så många brott att jag inte kan glömma det. Jag ska inte längre låta dem vara ostraffade, för de bröt överenskommelsen om vänskap med sin bror Israel. De anföll och besegrade honom och förde bort honom i slaveri till Edom.

10 Därför ska jag sätta eld på Tyrus murar, och stadens alla palats och befästningar ska brinna ner.

11 Herren säger: Edom har syndat gång på gång, och jag tänker inte glömma det. Jag ska inte låta honom gå ostraffad längre, för han jagade sin bror Israel med svärd. Han var obarmhärtig i sin grymhet.

12 Därför ska jag sätta eld på Teman och bränna ner Bosras alla fästningar.

13 Herren säger: Ammons folk har syndat gång på gång, och jag tänker inte glömma det. Jag ska inte längre låta dem förbli ostraffade.Under krigen i Gilead, då de ville utvidga sina gränser, begick de fruktansvärda brott. De sprättade upp havande kvinnor med sina svärd.

14 Därför ska jag sätta eld på Rabbas murar och bränna ner dess befästningar. Striderna ska bli hårda och skriken höras långt.

15 Rabbas kung och furstar måste gå i landsflykt. Herren har talat.

Nueva Versión Internacional (Castilian)

Amós 1

1Éstas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa. Es la visión que recibió acerca de Israel dos años antes del terremoto, cuando Uzías era rey de Judá, y Jeroboán hijo de Joás era rey de Israel.

Amós dijo:

«Ruge el Señor desde Sión;
    truena su voz desde Jerusalén.
Los pastizales de los pastores quedan asolados,
    y se seca la cumbre del Carmelo.»

Juicio contra las naciones vecinas

Así dice el Señor:

«Los delitos de Damasco han llegado a su colmo;[a]
    por tanto, no revocaré su castigo:
Porque trillaron a Galaad
    con trillos de hierro,
yo enviaré fuego contra el palacio de Jazael,
    que consumirá las fortalezas de Ben Adad.
Romperé el cerrojo de la puerta de Damasco,
    destruiré al que reina en el valle de Avén[b]
    y al que empuña el cetro en Bet Edén.
Y el pueblo de Siria
    será desterrado a Quir»,
            dice el Señor.

Así dice el Señor:

«Los delitos de Gaza han llegado a su colmo;
    por tanto, no revocaré su castigo:
Porque desterraron a poblaciones enteras
    para venderlas a Edom,
yo enviaré fuego contra los muros de Gaza,
    que consumirá sus fortalezas.
Destruiré al que reina en Asdod
    y al que empuña el cetro en Ascalón.
Volveré mi mano contra Ecrón,
    y perecerá hasta el último de los filisteos»,
            dice el Señor omnipotente.

Así dice el Señor:

«Los delitos de Tiro han llegado a su colmo;
    por tanto, no revocaré su castigo:
Porque le vendieron a Edom poblaciones enteras de cautivos,
    olvidando así una alianza entre hermanos,
10 yo enviaré fuego contra los muros de Tiro,
    que consumirá sus fortalezas.»

11 Así dice el Señor:

«Los delitos de Edom han llegado a su colmo;
    por tanto, no revocaré su castigo:
Porque sin mostrar ninguna compasión
    persiguieron con espada a su hermano;
porque dieron rienda suelta a su ira
    y no dejaron de alimentar su enojo,
12 yo enviaré fuego contra Temán,
    que consumirá las fortalezas de Bosra.»

13 Así dice el Señor:

«Los delitos de Amón han llegado a su colmo;
    por tanto, no revocaré su castigo:
Porque, a fin de extender sus fronteras,
    a las mujeres encintas de la región de Galaad
les abrieron el vientre,
14     yo prenderé fuego a los muros de Rabá,
que consumirá sus fortalezas
    entre gritos de guerra en el día de la batalla,
    y en el rugir de la tormenta en un día de tempestad.
15 Su rey[c] marchará al destierro,
    junto con sus oficiales»,
            dice el Señor.

Notas al pie

  1. 1:3 Los delitos … su colmo. Lit. Por tres delitos de…, y por cuatro (hebraísmo que indica plenitud); también en 1:6,9,11,13; 2:1,4,6.
  2. 1:5 Avén. Alt. maldad.
  3. 1:15 Su rey. Alt. Milcón.