Swedish Contemporary Bible

Deuteronomy 26

Böner till Herren inför särskilda tillfällen

1När du har kommit in i det land som Herren, din Gud, vill ge dig och du har intagit det och bosatt dig där, 2ska du ta en del av den första skörden du bärgat i landet som Herren, din Gud, ger dig. Lägg det i en korg och bär det till den plats som Herren, din Gud, väljer ut åt sig, den plats där han ska låta sitt namn bo. 3Gå till den tjänstgörande prästen och säg till honom: ”Idag bekräftar jag att Herren, din Gud, har fört mig till det land han med ed lovade våra förfäder att ge oss.” 4Prästen ska då ta korgen och ställa den framför Herrens, din Guds, altare. 5Sedan ska du säga inför Herren, din Gud: ”Min förfader var en kringvandrande aramé som flyttade ner till Egypten med en liten grupp människor. Där bodde de och växte till ett stort, mäktigt och talrikt folk. 6Egypterna behandlade oss illa, förtryckte oss och gjorde oss till slavar. 7Då ropade vi till Herren, våra fäders Gud. Han hörde oss och såg vårt lidande, vårt elände och vårt betryck 8och förde oss ut ur Egypten med sin fruktansvärda makt och stora kraft. Han gjorde tecken och under 9och han har lett oss till den här platsen och gett oss detta land som flyter av mjölk och honung. 10Nu, Herre, bär jag fram det första från min skörd på den mark som du har gett mig.” Ställ sedan korgen framför Herren, din Gud, och tillbe honom. 11Därefter ska du glädja dig över allt det goda som Herren, din Gud, har gett dig tillsammans med din familj och med de leviter och främlingar som bor hos dig.

12När du vart tredje år,[a] året för tiondegivandet, har samlat in allt ditt tionde av det du skördat och gett det till leviter, främlingar, faderlösa och änkor så att de kan få äta sig mätta i dina städer, 13ska du säga inför Herren, din Gud: ”Jag har tagit det heliga i mitt hus och gett till leviterna, främlingarna, de faderlösa och änkorna, precis som du har befallt. Jag har inte överträtt eller glömt ett enda av dina bud. 14Jag har inte ätit av tiondet när jag haft sorg, rört något av det när jag varit oren eller gett något av det till de döda. Jag har varit lydig mot Herren, min Gud, och gjort allt som du har befallt mig. 15Se nu ner från din heliga boning i himlen och välsigna ditt folk Israel och det land du har gett oss, ett land som flyter av mjölk och honung, så som du med ed lovade våra förfäder!”

Lyd alla Guds bud

16Herren, din Gud, befaller dig idag att lyda alla dessa lagar och föreskrifter. Du ska troget följa dem av hela ditt hjärta och av hela din själ. 17Du har idag förklarat att Herren är din Gud och du har lovat att följa och hålla hans lagar, bud och föreskrifter och lyda honom. 18Herren har idag förklarat att du är hans eget folk, hans egendom, så som han har lovat dig. Om du lyder alla hans bud, 19kommer han att upphöja dig över alla andra folk han har skapat och ge dig heder, ära och berömmelse. Du ska vara ett heligt folk avskilt för Herren, din Gud, så som han har lovat.

Notas al pie

  1. 26:12 Se 14:22-29.

New Living Translation

Deuteronomy 26

Harvest Offerings and Tithes

1“When you enter the land the Lord your God is giving you as a special possession and you have conquered it and settled there, put some of the first produce from each crop you harvest into a basket and bring it to the designated place of worship—the place the Lord your God chooses for his name to be honored. Go to the priest in charge at that time and say to him, ‘With this gift I acknowledge to the Lord your God that I have entered the land he swore to our ancestors he would give us.’ The priest will then take the basket from your hand and set it before the altar of the Lord your God.

“You must then say in the presence of the Lord your God, ‘My ancestor Jacob was a wandering Aramean who went to live as a foreigner in Egypt. His family arrived few in number, but in Egypt they became a large and mighty nation. When the Egyptians oppressed and humiliated us by making us their slaves, we cried out to the Lord, the God of our ancestors. He heard our cries and saw our hardship, toil, and oppression. So the Lord brought us out of Egypt with a strong hand and powerful arm, with overwhelming terror, and with miraculous signs and wonders. He brought us to this place and gave us this land flowing with milk and honey! 10 And now, O Lord, I have brought you the first portion of the harvest you have given me from the ground.’ Then place the produce before the Lord your God, and bow to the ground in worship before him. 11 Afterward you may go and celebrate because of all the good things the Lord your God has given to you and your household. Remember to include the Levites and the foreigners living among you in the celebration.

12 “Every third year you must offer a special tithe of your crops. In this year of the special tithe you must give your tithes to the Levites, foreigners, orphans, and widows, so that they will have enough to eat in your towns. 13 Then you must declare in the presence of the Lord your God, ‘I have taken the sacred gift from my house and have given it to the Levites, foreigners, orphans, and widows, just as you commanded me. I have not violated or forgotten any of your commands. 14 I have not eaten any of it while in mourning; I have not handled it while I was ceremonially unclean; and I have not offered any of it to the dead. I have obeyed the Lord my God and have done everything you commanded me. 15 Now look down from your holy dwelling place in heaven and bless your people Israel and the land you swore to our ancestors to give us—a land flowing with milk and honey.’

A Call to Obey the Lord’s Commands

16 “Today the Lord your God has commanded you to obey all these decrees and regulations. So be careful to obey them wholeheartedly. 17 You have declared today that the Lord is your God. And you have promised to walk in his ways, and to obey his decrees, commands, and regulations, and to do everything he tells you. 18 The Lord has declared today that you are his people, his own special treasure, just as he promised, and that you must obey all his commands. 19 And if you do, he will set you high above all the other nations he has made. Then you will receive praise, honor, and renown. You will be a nation that is holy to the Lord your God, just as he promised.”