Swedish Contemporary Bible

Deuteronomy 12

1Detta är de lagar och föreskrifter som ni ska lyda i det land som Herren, dina förfäders Gud, har gett dig att ta i besittning för all framtid; följ dem så länge ni lever på jorden:

Bara en enda plats för gudstjänsten

2Förstör grundligt alla de platser där de folk ni fördriver tillber sina gudar på höga berg och kullar och under alla grönskande träd. 3Bryt ner deras altaren, slå sönder deras stenstoder, bränn upp deras asherapålar[a] och hugg ner deras avgudabilder! Lämna ingenting kvar som kan påminna om dem på dessa platser!

4Ni ska inte tillbe Herren, er Gud, på samma sätt som de. 5Istället ska ni samlas på en plats som Herren, er Gud, själv kommer att välja ut åt sig i någon av era stammar, en plats där hans namn ska bo. Dit ska du gå. 6Där ska ni bära fram era brännoffer och slaktoffer, ert tionde och era personliga gåvor, era löftesoffer, era frivilliga offer och de förstfödda djuren från er boskap och era hjordar. 7Där ska ni och era familjer äta[b] och fira högtid inför Herren, er Gud, och glädjas över resultatet av ert arbete och den välsignelse ni fått från Herren, er Gud.

8Ni ska inte längre göra som vi gör idag. Nu gör var och en som han själv vill, 9eftersom ni ännu inte har nått den viloplats som Herren, din Gud, vill ge dig. 10När ni har gått över Jordan och bosatt er i det land som Herren, er Gud, vill ger er och han har gett er ro för alla era fiender och ni lever i trygghet, 11då ska Herren, er Gud, utse en plats för sitt namns boning. Till den platsen ska ni bära fram de gåvor jag ger befallning om: era brännoffer och slaktoffer, ert tionde och era personliga gåvor, samt alla de utvalda löftesoffer ni lovat Herren. 12Där ska ni glädjas inför Herren med era söner och döttrar och slavar och slavinnor, likaså med leviterna som bor i era städer. De har ju inte fått något eget område i landet.

13Du ska inte offra dina brännoffer var som helst, 14utan bara på den plats som Herren väljer bland en av era stammar. Där ska du göra allt det som jag befaller dig.

15Om du däremot vill slakta och äta djur på vanligt sätt, då kan du slakta dem var som helst i dina städer. Ät så mycket kött du vill, för Herren ska välsigna dig med sådant. De som är orena[c] får också äta av det som man äter gasell eller hjort. 16Du får dock inte äta blodet. Häll ut det på marken som vatten.

17I dina städer får du inte äta vare sig tiondet av säden, vinet eller oljan eller det förstfödda från din boskap eller dina hjordar eller något du har lovat att ge och inte heller dina frivilliga offer eller personliga offer. 18Allt detta ska du, din son och dotter, din slav och slavinna och leviterna i dina städer äta inför Herren, din Gud, på den plats han väljer ut åt sig. Gläd dig inför Herren, din Gud, över resultatet av ditt arbete. 19Leviterna får du aldrig glömma bort så länge du lever i landet.

20När Herren, din Gud, har utvidgat dina gränser så som han har lovat och du får lust att äta kött, så ät så mycket du vill. 21Om den plats Herren väljer ut som sin ligger alltför långt bort från din boplats, kan du slakta kor och får som Herren har gett dig så som jag har befallt dig och äta dem där du bor så mycket du vill. 22Ät dem som du äter gasell och hjort. Även de som inte är rena kan äta dem. 23Det enda förbehållet är att du aldrig får äta blodet, för livet är i blodet och du får inte äta livet tillsammans med köttet. 24Ät alltså inte blodet. Häll ut blodet på marken som vatten. 25Ät det inte! Då kommer allt att gå väl för dig och dina barn, eftersom du gör det som är rätt inför Herren. 26Det är bara dina heliga gåvor och dina löftesoffer som du måste ta med dig till den plats Herren väljer ut. 27Dina brännoffer, köttet och blodet, ska du offra på Herrens, din Guds, altare. Blodet från offret ska du hälla ut över Herrens, din Guds, altare, men köttet får du äta.

28Var noga med att följa alla dessa föreskrifter. Om du gör det som är gott och rätt i Herrens, din Guds, ögon, kommer det alltid att gå väl för dig och dina barn.

29Herren, din Gud, ska förinta folken i det land dit du kommer och driva undan dem för dig. Men när du har drivit bort dem och bosatt dig i deras land, 30ska du inte vara nyfiken på deras gudar och gå i deras fälla som utrotades för din skull. Fråga inte: ”Hur tillbad de här folken sina gudar? Jag vill göra på samma sätt.” 31Du får inte tillbe Herren, din Gud, på det sättet. I sin tillbedjan har dessa folk gjort avskyvärda saker som Herren hatar. De har till och med bränt upp sina söner och döttrar som offer till sina gudar. 32Lyd alla de bud jag ger er! Lägg inte till något och dra inte heller bort något från dem.

Notas al pie

  1. 12:3 Se not till 2 Mos 34:13.
  2. 12:7 En del av offren var gemenskapsoffer där en gemensam måltid ingick. Se 3 Mos 7:11-34.
  3. 12:15 En person kunde bli rituellt oren och fick då inte delta i offermåltiderna. Se t.ex. 3 Mos 11–15.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Втор 12

О единственном месте для поклонения Всевышнему

1Вот установления и законы, которым вы должны старательно следовать все дни, пока вы будете жить на земле, которую Вечный, Бог ваших предков, отдал вам во владение. Полностью уничтожьте все места, где народы, которых вы выселяете, служат своим богам: на высоких горах, на холмах и под тенистыми деревьями. Разрушьте их жертвенники, расколите священные камни и сожгите в огне столбы Ашеры. Разбейте истуканы их богов и сотрите в тех местах всякую память о них.

Вы не должны служить Вечному, вашему Богу так, как они служат своим богам. Вы должны искать Вечного, вашего Бога, лишь на том месте, которое Он выберет среди всех ваших родов для поклонения Ему. Туда вы и должны приходить, туда приносите всесожжения и жертвы, десятины и особые дары, посвящённые по обету, добровольные приношения и первородное ваших стад и отар. Там, в присутствии Вечного, вашего Бога, вы и ваши семьи будете есть и радоваться всему, что сотворят ваши руки, потому что Вечный, ваш Бог, благословил вас.

Вы не должны поступать так, как мы поступаем сегодня, – каждый, как ему кажется верным, потому что вы ещё не достигли мест покоя и наследия, которое Вечный, ваш Бог, даёт вам. 10 Но вы перейдёте Иордан и поселитесь в земле, которую Вечный, ваш Бог, отдаёт вам в наследие, и Он даст вам покой от всех врагов вокруг вас, чтобы вы жили в безопасности.

11 Тогда к месту, которое Вечный, ваш Бог, выберет для поклонения Ему, вы должны приносить всё, что я повелеваю вам: всесожжения и жертвы, десятины и особые дары, всё лучшее из имущества, что вы посвятили Вечному по обету. 12 Веселитесь там перед Вечным, вашим Богом, вы, ваши сыновья и дочери, слуги и служанки, левиты из ваших городов, у которых нет ни собственного надела, ни наследия. 13 Берегитесь, не приносите всесожжения там, где вам заблагорассудится. 14 Приносите жертвы только в том месте, которое Вечный выберет в одном из ваших родов, и там соблюдайте всё, что я повелеваю вам.

Об употреблении мяса

15 Впрочем, вы можете закалывать скот в любом из городов и есть столько мяса, сколько вам хочется по благословению, которое Вечный, ваш Бог, даёт вам, как если бы это было мясо газели или оленя. Все люди, ритуально нечистые и чистые, могут есть его. 16 Но вы не должны есть кровь. Выливайте её на землю, как воду. 17 Вы не должны есть у себя в городах десятины от зерна, молодого вина и масла, первородное ваших стад и отар, добровольные приношения, особые дары или всё то, что вы посвятили по обету. 18 Всё это вы должны есть в присутствии Вечного, вашего Бога, на том месте, которое Вечный, ваш Бог, укажет вам – все вы, ваши сыновья и дочери, слуги и служанки, левиты из ваших городов – есть и радоваться перед Вечным, вашим Богом, всему, что сделали ваши руки. 19 Смотрите, не пренебрегайте левитами, когда будете жить в своей земле.

20 Когда Вечный, ваш Бог, расширит границы ваших земель, как Он и обещал вам, и вы захотите мясного и скажете: «Съем-ка я мяса», то тогда можете есть столько, сколько захотите. 21 Если место, которое Вечный, твой Бог, выберет для поклонения Ему, будет слишком далеко от вас – можете закалывать скот из стад и отар, которые дал вам Вечный, и есть столько, сколько захотите у себя в городах, как я повелел вам. 22 Ешьте их, как если бы это были газель или олень. И нечистый, и чистый человек может есть их.

Запрет употреблять в пищу кровь

23 Но не ешьте кровь, потому что кровь – это жизнь, и вы не должны есть жизнь вместе с мясом. 24 Вы не должны есть кровь; выливайте её на землю, как воду. 25 Не ешьте её, и тогда с вами и с вашими детьми всё будет благополучно, потому что это будет правильно в глазах Вечного.

26 Берите посвящённые вещи и то, что вы обещали отдать по обету, и приходите туда, куда укажет Вечный. 27 Приносите свои всесожжения – и мясо, и кровь – на жертвенник Вечного, своего Бога. Кровь жертв вы должны выливать у жертвенника[a] Вечного, вашего Бога, а мясо можете съесть. 28 Смотрите, следуйте всем установлениям, которые я даю вам, и тогда с вами и с вашими детьми всегда всё будет благополучно, потому что это правильно в глазах Вечного, вашего Бога.

Предупреждение об идолослужении

29 Вечный, ваш Бог, искоренит перед вами народы, которые вы собираетесь завоёвывать и выселять. Но когда вы прогоните их и поселитесь на их земле, 30 когда все они будут истреблены, тогда будьте осторожны и не угодите в западню, не интересуйтесь их богами и не говорите: «Как эти народы служат своим богам? Я буду делать точно так же». 31 Вы не должны служить Вечному, вашему Богу, так, как они служат своим богам, потому что они творят всевозможные мерзости, которые Вечный ненавидит. Они даже сжигают своих сыновей и дочерей в огне как жертву своим богам.

32 Смотрите, не делайте то, что я запрещаю вам. Не прибавляйте к этому ничего и ничего не убавляйте.

Notas al pie

  1. Втор 12:27 Или: «на жертвенник».