Swedish Contemporary Bible

Numbers 33

Lägret på Moabs slätter

Israels väg till löfteslandet

1Här är de sträckor Israels folk vandrade från den stund då Mose och Aron ledde dem ut ur Egypten i ordnade härskaror. 2Herrens befallning skrev Mose ner varje uppbrott från en lägerplats till en annan, så som de vandrade sträcka för sträcka:

3De startade från Ramses i den första månaden, dagen efter påskhögtiden. De drog frimodigt iväg och helt öppet inför egypterna, 4medan dessa höll på att begrava sina förstfödda som Herren hade dödat. Då dömde Herren alla deras gudar.

5Sedan de lämnat Ramses slog de läger i Suckot.

6Nästa lägerplats efter uppbrottet från Suckot var Etam där öknen började.

7De lämnade Etam och vände tillbaka till Pi Hachirot öster om Baal Sefon där de slog läger nära Migdol.

8Därifrån fortsatte de genom Sävhavet och vidare tre dagar ut i Etams öken och slog läger i Mara.

9De lämnade Mara och kom till Elim där det fanns tolv källor med vatten och sjuttio palmer och slog läger där.

10När de bröt upp från Elim, drog de vidare för att så småningom slå läger vid Sävhavet.

11Nästa lägerplats efter Sävhavet blev i öknen Sin.

12Därefter slog de läger i Dofka 13och fortsatte sedan från Dofka till Alush och slog läger där.

14Från Alush drog de vidare till Refidim och slog läger, men där fanns det inte något vatten för folket att dricka.

15Från Refidim gick färden till Sinais öken som var nästa lägerplats 16och sedan drog de vidare till nästa i Kivrot Hattaava.

17Från Kivrot Hattaava färdades de till Haserot och slog läger där, sedan till lägerplatser enligt följande:

18från Haserot till Ritma,

19från Ritma till Rimmon Peres,

20från Rimmon Peres till Livna,

21från Livna till Rissa,

22från Rissa till Kehelata,

23från Kehelata till berget Shefer,

24från berget Shefer till Harada,

25från Harada till Makhelot,

26från Makhelot till Tachat,

27från Tachat till Terach,

28från Terach till Mitka,

29från Mitka till Hashmona,

30från Hashmona till Moserot,

31från Moserot till Bene Jaakan,

32från Bene Jaakan till Hor Haggidgad,

33från Hor Haggidgad till Jotvata,

34från Jotvata till Avrona,

35från Avrona till Esjon-Gever, 36därifrån till Sinöknen där de slog läger vid Kadesh och

37från Kadesh till berget Hor, på gränsen till Edoms land, där de också slog läger som de gjort på de tidigare ställena.

38Vid berget Hor gick prästen Aron på Herrens befallning upp på berget och däruppe dog han. Detta skedde under det fyrtionde året efter det att Israels folk hade lämnat Egypten, den första dagen i den femte månaden. 39Aron var 123 år gammal när han dog på berget Hor. 40Det var då som den kanaaneiske kungen i Arad som bodde i Negev i Kanaans land, fick höra att Israels folk närmade sig.

41De bröt upp från berget Hor och slog läger vid Salmona, 42sedan i Punon 43och därefter i Ovot 44och i Ije Haavarim vid Moabs gräns.

45Därifrån gick de till Divon Gad, 46vidare till Almon Divlatajma 47och därifrån till Avarimbergen framför Nebo och slog läger på alla dessa platser.

48Efter att ha brutit upp från Avarimbergen, slog de läger på Moabs hedar vid floden Jordan mitt emot Jeriko.

49Deras läger sträckte sig från Bet Hajshimot ända till Avel Hashittim på Moabs hedar.

50Herren talade till Mose på Moabs hedar vid Jordan mitt emot Jeriko:

51”Tala till israeliterna: ’När ni går över floden Jordan in i Kanaans land 52ska ni fördriva alla folk som bor där, förstöra deras avgudar och gjutna beläten och ödelägga deras offerplatser. 53Ta landet i besittning och bosätt er där, för det har jag gett er. 54Dela landområdena genom lottkastning i förhållande till stammarnas storlek. Ge de större områdena av landet till de större stammarna och de mindre områdena till de mindre stammarna. Det som lotten ger ska bli vars och ens del. Gör fördelningen efter era fädernestammar. 55Men om ni inte fördriver folket som bor där, kommer de att bli som törne i era ögon och taggar i era kroppar. De ska tränga er i landet där ni bor. 56Och då kommer jag att göra med er så som jag har planerat att göra med dem.’ ”