Swedish Contemporary Bible

Numbers 10

Silvertrumpeterna

1Herren talade till Mose: 2”Gör två trumpeter av hamrat silver. De ska användas när folket ska sammankallas eller för att ge signal när lägret ska brytas. 3När båda trumpeterna ljuder, ska folket samlas vid ingången till uppenbarelsetältet. 4Men om man enbart blåser i den ena, är det bara ledarna för stammarna i Israel som ska komma till dig.

5Då första signalen för uppbrott ljuder, ska de som slagit läger på östra sidan om tältet ge sig av. 6Vid nästa signal är det dags för dem på södra sidan att gå. Vid tredje signalen ska lägren på västra sidan gå och vid fjärde lägren på norra sidan. Signalerna blåses alltså när lägren ska bryta upp. 7Men när församlingen sammankallas, ska ni blåsa på vanligt sätt, inte som signal.

8Det är Arons söner, prästerna, som ska blåsa i trumpeterna och detta är en bestående stadga som ska följas från generation till generation. 9När ni i ert eget land drar ut i strid mot era fiender som angriper er, ska Herren tänka på er och rädda er från era fiender när ni blåser en larmsignal med dessa trumpeter. 10Använd dem också under era fester och vid de årliga högtiderna och nymånadsfesterna. Ni ska blåsa i dem när ni kommer med era brännoffer och gemenskapsoffer och då ska Gud tänka på er. För jag är Herren, er Gud.”

Från Sinai till Kadesh

(10:11—20:13)

Folket klagar

11Molnet lyfte från förbundstecknets tält den tjugonde dagen i andra månaden under det andra året. 12Israeliterna lämnade då Sinai öken och följde molnet från plats till plats tills det stannade i öknen Paran. 13Detta var deras första förflyttning sedan de tagit emot befallningarna som Herren gett Mose.

En bra början

14Främst i ledet fanns Judas stam, ordnad i häravdelningar bakom sitt banér och anförd av Nachshon, Amminadavs son. 15Därefter kom Isaskar-stammens häravdelning, anförd av Netanel, Suars son, 16och Sebulon-stammens häravdelning, anförd av Eliav, Helons son.

17Sedan kom männen från gershoniterna och merariterna som bar den nedmonterade boningen på sina axlar. 18Rubens stam kom ordnad i häravdelningar bakom sitt banér och anförd av Elisur, Shedeurs son. 19Därefter kom Simon-stammens häravdelning, anförd av Shelumiel, Surishaddajs son, 20och Gad-stammens häravdelning, anförd av Eljasaf, Deguels son.

21Därnäst kom kehatiterna som bar på de heliga föremålen. Boningen skulle redan vara på sin nya plats när de kom fram. 22Efter dem kom Efraims stam ordnad i häravdelningar bakom sitt banér och anförd av Elishama, Ammihuds son; 23Manasse-stammens häravdelning anförd av Gamliel, Pedasurs son, 24och Benjamin-stammens häravdelning anförd av Avidan, Gidonis son. 25Sist av alla, ordnad i häravdelningar och med sitt banér i spetsen, kom Dans stam anförd av Achieser, Ammishaddajs son, 26Asher-stammens häravdelning anförd av Pagiel, Okrans son, 27och Naftali-stammens häravdelning anförd av Achira, Enans son. 28Det var i denna ordning Israels stammar avtågade, häravdelning för häravdelning.

29En dag sa Mose till sin svärfar Hovav, midjaniten Reguels son[a]: ”Äntligen är vi på väg till det land Herren utlovat åt oss! Kom med oss så ska vi behandla dig väl för Herren har gett Israel underbara löften!”

30Men han svarade: ”Nej, jag måste vända tillbaka hem till mitt eget land och min egen släkt.” 31”Stanna hos oss”, vädjade Mose. ”Du känner till lägerplatserna i öknen och kan visa oss vägen. 32Om du följer med, ska du få vara med och dela på allt det goda som Herren ger oss.”

33De bröt upp från Herrens berg och vandrade i tre dagar. Herrens ark gick före dem under de tre dagarna till nästa plats där de skulle stanna. 34Herrens moln gick före dem på dagen när de lämnade sin lägerplats. 35Varje gång arken bröt upp, utropade Mose:

”Stå upp, Herre,

och förskingra dina fiender!

Låt dina motståndare fly för dig!”

36Och när arken sattes ner, sa han:

”Vänd tillbaka, Herre,

till Israels oräkneliga tusenden!”

Notas al pie

  1. 10:29 Eller: Hovav, son till hans svärfar midjaniten Reguel. Olika namn uppges för Moses svärfar (jfr 2 Mos 2:18).

New International Reader's Version

Numbers 10

The Silver Trumpets

1The Lord said to Moses, “Make two trumpets out of hammered silver. Blow them when you want the community to gather together. And blow them when you want the camps to start out. When both trumpets are blown, the whole community must gather in front of you. They must come to the entrance to the tent of meeting. Suppose only one trumpet is blown. Then the leaders must gather in front of you. They are the heads of the tribes of Israel. When a trumpet blast is blown, the tribes camped on the east side must start out. When the second blast is blown, the camps on the south side must start out. The blast will tell them when to start. Blow the trumpets to gather the people together. But do not use the same kind of blast.

“The sons of Aaron, the priests, must blow the trumpets. That is a law for you and your children after you for all time to come. Suppose you go into battle in your own land. And suppose it is against an enemy who is treating you badly. Then blow a blast on the trumpets. If you do, I will remember you. I will save you from your enemies. I am the Lord your God. 10 You must also blow the trumpets when you are happy. Blow them at your appointed feasts. Blow them at your New Moon feasts. Blow them when you sacrifice your burnt offerings. Blow them when you sacrifice your friendship offerings. They will remind me of you. I am the Lord your God.”

The Israelites Leave the Sinai Desert

11 It was the 20th day of the second month of the second year. On that day the cloud began to move. It went up from above the holy tent where the tablets of the covenant law were kept. 12 Then the Israelites started out from the Desert of Sinai. They traveled from place to place. They kept going until the cloud came to rest in the Desert of Paran. 13 The first time they started out, the Lord commanded Moses to tell them to do it. And they did it.

14 The groups of the camp of Judah went first. They marched out under their flag. Nahshon was their commander. He was the son of Amminadab. 15 Nethanel was over the group of the tribe of Issachar. Nethanel was the son of Zuar. 16 Eliab was over the group of the tribe of Zebulun. Eliab was the son of Helon. 17 The holy tent was taken down. The men of Gershon and Merari started out. They carried the tent.

18 The groups of the camp of Reuben went next. They marched out under their flag. Elizur was their commander. He was the son of Shedeur. 19 Shelumiel was over the group of the tribe of Simeon. Shelumiel was the son of Zurishaddai. 20 Eliasaph was over the group of the tribe of Gad. Eliasaph was the son of Deuel. 21 The men of Kohath started out. They carried the holy things. The holy tent had to be set up before they arrived.

22 The groups of the camp of Ephraim went next. They marched out under their flag. Elishama was their commander. He was the son of Ammihud. 23 Gamaliel was over the group of the tribe of Manasseh. Gamaliel was the son of Pedahzur. 24 Abidan was over the group of the tribe of Benjamin. Abidan was the son of Gideoni.

25 Finally, the groups of the camp of Dan started out. They marched out under their flag. They followed behind all the other groups and guarded them. Ahiezer was their commander. He was the son of Ammishaddai. 26 Pagiel was over the group of the tribe of Asher. Pagiel was the son of Okran. 27 Ahira was over the group of the tribe of Naphtali. Ahira was the son of Enan. 28 As the groups of Israel started out, that was the order they marched in.

29 Moses spoke to Hobab, the son of Reuel. Reuel was Moses’ father-in-law. Reuel was from Midian. Moses said to Hobab, “We’re starting out for the place the Lord promised to us. He said to us, ‘I will give it to you.’ So come with us. We’ll treat you well. The Lord has promised to give good things to Israel.”

30 Hobab answered, “No. I can’t go. I’m going back to my own land. I’m returning to my own people.”

31 But Moses said, “Please don’t leave us. You know where we should camp in the desert. You can be our guide. 32 So come with us. The Lord will give us good things. We’ll share them with you.”

33 So they started out from the mountain of the Lord. They traveled for three days. The ark of the covenant of the Lord went in front of them during those three days. It went ahead of them to find a place for them to rest. 34 They started out from the camp by day. And the cloud of the Lord was above them.

35 When the ark started out, Moses said,

Lord, rise up!
    Let your enemies be scattered.
    Let them run away from you.”

36 When the ark stopped, Moses said,

Lord, return.
    Return to the many thousands of people in Israel.”