Swedish Contemporary Bible

3 John 1

Hälsningar

1Från den gamle.

Till min käre vän Gaius, som jag i sanning älskar.[a]

2Min käre vän, jag hoppas att allt står väl till med dig och att din kropp är lika frisk som din själ. 3Jag blev mycket glad när några församlingsmedlemmar som hade besökt dig vittnade om den sanning som finns hos dig och att du lever i sanningen. 4Inget gör mig gladare än att höra att mina barn lever i sanningen.

Beröm och tillrättavisning

5Min käre vän, du visar dig trogen i allt du gör för de troende, ja, även sådana som du inte känner. 6De har vittnat om din kärlek för församlingen här. Du gör väl när du, så som det är Gud värdigt, ger dem vad de behöver för sin fortsatta resa. 7Det är ju för Namnets[b] skull som de har gett sig ut, och de tar inte emot något från hedningarna. 8Därför bör vi stödja dem och på det sättet hjälpa till att sprida sanningen.

9Jag skrev ett brev till församlingen, men Diotrefes, som vill ta över ledningen där, vägrar att ha med oss att göra. 10När jag kommer, ska jag därför ta upp hans sätt att sprida onda rykten om oss. Men han nöjer sig inte bara med detta, han vägrar också att ta emot bröderna, och om någon annan vill ta emot dem så hindrar han dem och utesluter dem ur församlingen.

11Min käre vän, låt dig inte påverkas av det onda utan av det goda. Den som gör det goda är av Gud, men den som gör det onda har inte sett Gud.

12Alla vittnar gott om Demetrios, även sanningen själv. Också vi vittnar, och du vet att vårt vittnesbörd är sant.

Avslutning

13Jag har mycket att säga till dig, men jag vill inte göra det med bläck och penna. 14Jag hoppas att snart få träffa dig, så att vi kan talas vid personligen.

15Frid åt dig. Vännerna här hälsar till dig. Ge en personlig hälsning till var och en av vännerna.

Notas al pie

  1. 1:1 Jfr 2 Joh 1 med not.
  2. 1:7 Namnet syftar på Kristus, som i sin tur hade tagit på sig det heliga gudsnamnet (se t.ex. Joh 17:11).

New Living Translation

3 John

Greetings

This letter is from John, the elder.[a]

I am writing to Gaius, my dear friend, whom I love in the truth.

Dear friend, I hope all is well with you and that you are as healthy in body as you are strong in spirit. Some of the traveling teachers[b] recently returned and made me very happy by telling me about your faithfulness and that you are living according to the truth. I could have no greater joy than to hear that my children are following the truth.

Caring for the Lord’s Workers

Dear friend, you are being faithful to God when you care for the traveling teachers who pass through, even though they are strangers to you. They have told the church here of your loving friendship. Please continue providing for such teachers in a manner that pleases God. For they are traveling for the Lord,[c] and they accept nothing from people who are not believers.[d] So we ourselves should support them so that we can be their partners as they teach the truth.

I wrote to the church about this, but Diotrephes, who loves to be the leader, refuses to have anything to do with us. 10 When I come, I will report some of the things he is doing and the evil accusations he is making against us. Not only does he refuse to welcome the traveling teachers, he also tells others not to help them. And when they do help, he puts them out of the church.

11 Dear friend, don’t let this bad example influence you. Follow only what is good. Remember that those who do good prove that they are God’s children, and those who do evil prove that they do not know God.[e]

12 Everyone speaks highly of Demetrius, as does the truth itself. We ourselves can say the same for him, and you know we speak the truth.

Conclusion

13 I have much more to say to you, but I don’t want to write it with pen and ink. 14 For I hope to see you soon, and then we will talk face to face.

15 [f]Peace be with you.

Your friends here send you their greetings. Please give my personal greetings to each of our friends there.

Notas al pie

  1. 1 Greek From the elder.
  2. 3 Greek the brothers; also in verses 5 and 10.
  3. 7a Greek They went out on behalf of the Name.
  4. 7b Greek from Gentiles.
  5. 11 Greek they have not seen God.
  6. 15 Some English translations combine verses 14 and 15 into verse 14.