Swedish Contemporary Bible

3 John 1

Hälsningar

1Från den gamle.

Till min käre vän Gaius, som jag i sanning älskar.[a]

2Min käre vän, jag hoppas att allt står väl till med dig och att din kropp är lika frisk som din själ. 3Jag blev mycket glad när några församlingsmedlemmar som hade besökt dig vittnade om den sanning som finns hos dig och att du lever i sanningen. 4Inget gör mig gladare än att höra att mina barn lever i sanningen.

Beröm och tillrättavisning

5Min käre vän, du visar dig trogen i allt du gör för de troende, ja, även sådana som du inte känner. 6De har vittnat om din kärlek för församlingen här. Du gör väl när du, så som det är Gud värdigt, ger dem vad de behöver för sin fortsatta resa. 7Det är ju för Namnets[b] skull som de har gett sig ut, och de tar inte emot något från hedningarna. 8Därför bör vi stödja dem och på det sättet hjälpa till att sprida sanningen.

9Jag skrev ett brev till församlingen, men Diotrefes, som vill ta över ledningen där, vägrar att ha med oss att göra. 10När jag kommer, ska jag därför ta upp hans sätt att sprida onda rykten om oss. Men han nöjer sig inte bara med detta, han vägrar också att ta emot bröderna, och om någon annan vill ta emot dem så hindrar han dem och utesluter dem ur församlingen.

11Min käre vän, låt dig inte påverkas av det onda utan av det goda. Den som gör det goda är av Gud, men den som gör det onda har inte sett Gud.

12Alla vittnar gott om Demetrios, även sanningen själv. Också vi vittnar, och du vet att vårt vittnesbörd är sant.

Avslutning

13Jag har mycket att säga till dig, men jag vill inte göra det med bläck och penna. 14Jag hoppas att snart få träffa dig, så att vi kan talas vid personligen.

15Frid åt dig. Vännerna här hälsar till dig. Ge en personlig hälsning till var och en av vännerna.

Notas al pie

  1. 1:1 Jfr 2 Joh 1 med not.
  2. 1:7 Namnet syftar på Kristus, som i sin tur hade tagit på sig det heliga gudsnamnet (se t.ex. Joh 17:11).

Nádej pre kazdého

Tretí Jánov List

Ján, starší, milovanému Gájovi!

Môj milovaný, uisťujem ťa o svojej láske a modlím sa za teba, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý, ako je zdravá tvoja duša.

Nesmierne som sa zaradoval, keď mi niektorí bratia, čo sa u mňa zastavili, porozprávali, že svojím životom verne nasleduješ pravdu.

Nič ma tak nepoteší ako správa, že moje deti sa držia Kristovej pravdy.

Môj milovaný, konáš naozaj záslužnú a dobrú prácu, že sa staráš o bratov, ktorí navštívia váš zbor.

Všade rozprávajú o tvojej láske. Robíš dobre, keď ich vybavíš na ďalšiu cestu, ako sa patrí na Božích služobníkov.

Pracujú predsa pre Krista, a preto neprijímajú podporu od neveriacich.

Pre takých ľudí máme mať otvorené dvere, a tak prispievať k šíreniu pravdy.

Zlý príklad

Napísal som vášmu zboru list, ale Diotrefes, ktorý chce mať medzi vami vždy prvé aj posledné slovo, nás neuznáva.

10 Keď prídem k vám, budem ho volať na zodpovednosť za to, že nás tak nepekne ohovára, neprijíma našich bratov, ba dokonca bráni tým, ktorí sa ich ujímajú, a vylučuje ich zo zboru.

11 Môj milovaný, nespravuj sa podľa zlého, ale drž sa dobrého príkladu. Kto koná podľa Božej vôle, je jeho dieťaťom. Kto koná svojvoľne, Boha nepozná.

12 O Demetriovi vydávajú všetci dobré svedectvo i jeho príkladný život potvrdzuje Božiu pravdu. Aj my sa zaňho zaručujeme a vieš, že naše svedectvo je spoľahlivé.

13 Rád by som napísal ešte viac, ale je to zbytočné,

14 lebo dúfam, že sa čoskoro uvidíme a dôkladne sa o všetkom pozhovárame.

15 Nech ti srdce napĺňa pokoj. Pozdravujú ťa priatelia a aj ty pozdrav všetkých bratov.