Nya Levande Bibeln

2 Timotheosbrevet 1

1Från Paulus, Jesu Kristi budbärare, som är utsänd av Gud för att berätta om det eviga liv som Gud har lovat alla dem som tror på Jesus Kristus.

Till Timotheos, min käre son.Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, vår Far, och Jesus, vår Herre.

Var trogen i din uppgift

Om du bara visste hur mycket jag tackar Gud för dig, Timotheos. Jag ber för dig dag och natt att Gud ska välsigna dig med sitt överflöd. Honom vill jag tjäna med allt jag är och har, precis som mina förfäder har gjort.

När jag tänker på dina tårar vid avskedet, längtar jag efter dig och det skulle glädja mig oerhört att få träffa dig igen.

Jag vet hur innerligt och uppriktigt du tror på Herren, precis som din mamma Eunike och din mormor Lois gör. Jag är övertygad om att din tro är lika stark nu som tidigare.

Därför uppmanar jag dig att låta den nådegåva som finns hos dig få blomma ut. Du fick den när jag lade händerna på dig och välsignade dig.

Den helige Ande, som är Guds gåva till oss, känner ingen rädsla utan fyller oss med kraft, kärlek och självövervinnelse.

Därför behöver du inte vara rädd eller blyg för att berätta för andra om Herren, eller skämmas för att jag som är din vän nu sitter i fängelse för Kristus. Du kommer att vara beredd att lida med mig för Herren, för han ska ge dig kraft.

Det är han som har frälst oss och valt ut oss för denna heliga uppgift, inte för att vi förtjänar det utan därför att det ingick i hans plan långt innan världen skapades. Han ville visa sin kärlek och nåd till oss genom Kristus.

10 Och nu när Jesus Kristus har kommit, har allt detta blivit klart för oss. Han bröt dödens makt och genom tron på honom blir vi odödliga och får del av det eviga livet.

11 Och Gud har valt ut mig att vara hans sändebud och gett mig i uppdrag att berätta och undervisa om dessa goda nyheter.

12 Det är därför som jag får lida här i fängelset. Men jag har inte tappat modet, för jag vet vem jag tror på, och jag är säker på att han helt och fullt kan skydda och bevara allt som han har anförtrott åt mig, ända tills han kommer tillbaka.

13 Håll fast vid det jag har lärt dig, särskilt i fråga om tron och kärleken i Jesus Kristus, och ta det som ett mönster för en sund undervisning.

14 Den helige Ande bor i oss. Bevara med hans hjälp den dyrbara gåva som han gav dig.

15 Som du vet har alla de kristna som kom hit från Asien, övergett mig. Till och med Fygelos och Hermogenes är borta.

16 Jag ber Herren välsigna Onesiforos och hela hans familj. Han har ofta besökt mig, och det har varit som en frisk fläkt här i fängelset. Han har aldrig skämts för att jag sitter här.

17 Tvärtom, när han kom till Rom letade han efter mig överallt och fann mig också till slut.

18 Jag ber att Herren ska ge honom en speciell välsignelse den dag när Kristus kommer tillbaka. Du vet ju bättre än någon annan till vilken hjälp han var i Efesos.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

2 Тим 1

Приветствие

1От Павлуса, посланника Исо Масеха[a], избранного по воле Всевышнего и посланного возвещать обещанную Им жизнь в единении с Исо Масехом.

Моему дорогому сыну Тиметею.

Благодать, милость и мир тебе от Небесного Отца и нашего Повелителя Исо Масеха.

Благодарность и ободрение

Я благодарю Всевышнего, Которому служу с чистой совестью, как это делали и мои праотцы, когда непрестанно вспоминаю о тебе в своих молитвах, которые я совершаю день и ночь. Я вспоминаю твои слёзы и очень хочу увидеть тебя: эта встреча крайне обрадовала бы меня. Я вспоминаю и о твоей искренней вере: так верили и твоя бабушка Лоида, и твоя мать Эвника, и убеждён, что эта же вера живёт и в тебе. По этой причине раздуй угольки твоего дара, который ты получил от Всевышнего через возложение моих рук. Ведь Всевышний не вселил в наши сердца страх, но дал нам силу, любовь и благоразумие.

Поэтому не бойся говорить о нашем Повелителе и не стыдись того, что я нахожусь в заключении за Него. Наоборот, раздели со мной страдания за Радостную Весть, положившись на силу Всевышнего. Всевышний спас нас и призвал нас Своим святым призывом не по нашим заслугам, но для исполнения Своей цели и по Своей благодати, данной нам через Исо Масеха ещё до начала времён. 10 И теперь мы увидели эту благодать, когда пришёл Спаситель наш Исо Масех, Который уничтожил смерть и через Радостную Весть показал новую жизнь и бессмертие. 11 И я был поставлен глашатаем, посланником Масеха и учителем этой Радостной Вести. 12 За это я и страдаю сейчас, но не стыжусь этого, потому что знаю, в Кого я поверил, и знаю, что Он способен сохранить то, что я доверил Ему[b] до дня Его возвращения.

13 Пусть образцом правильного учения будет для тебя то, что ты услышал от меня. Живи с верой и любовью в единении с Исо Масехом. 14 Пусть Святой Дух, живущий в нас, поможет тебе сберечь то доброе, что было тебе доверено.

15 Все в провинции Азия[c] оставили меня, включая Фигела и Гермогена; тебе это известно.

16 Пусть Повелитель проявит милость к дому Онисифора, ведь он так часто ободрял меня, не стыдясь того, что я нахожусь в цепях. 17 Напротив, когда он был в Риме, то старательно разыскивал меня и нашёл. 18 Пусть же Повелитель помилует его в день Своего возвращения. А как много он помог мне в Эфесе, ты хорошо знаешь.

Notas al pie

  1. 2 Тим 1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков.
  2. 2 Тим 1:12 Или: «то, что мне доверил».
  3. 2 Тим 1:15 Здесь имеется в виду не материк, а римская провинция на западе Малой Азии (часть современной территории Турции), которая позднее дала своё название материку.