Swedish Contemporary Bible

2 Thessalonians 1

Hälsning

1Från Paulus, Silvanus[a] och Timotheos.

Till församlingen i Thessalonike som lever i Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus[b].

2Nåd och frid från Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus.

Uppmuntran under förföljelse

3Syskon, vi måste alltid tacka Gud för er, och det finns goda skäl till det, för er tro fortsätter att växa och er kärlek till varandra blir hela tiden större. 4Därför berättar vi med stolthet om er i Guds församlingar, om er uthållighet och er tro mitt under alla de förföljelser och lidanden som drabbar er.

5Men de är tecken på Guds rättvisa dom, så att ni kan anses värdiga Guds rike, som ni nu lider för. 6Gud är rättfärdig och ger tillbaka plåga åt dem som nu plågar er. 7Ni som nu lider ska få vila ut tillsammans med oss när Herren Jesus kommer tillbaka från himlen och visar sig med sina mäktiga änglar, 8i flammande eld, för att straffa dem som inte vill veta av Gud och som inte lyssnar till evangeliet om vår Herre Jesus. 9Dessa människor ska straffas med evigt fördärv och skiljas från Herrens närvaro och hans makt och härlighet, 10den dag han kommer för att förhärligas i sina heliga och hyllas bland alla som tror. Och ni har ju trott på vårt vittnesbörd.

11Därför ber vi alltid för er, att vår Gud ska anse er värdiga hans kallelse och med sin kraft genomföra allt det goda ni planerar och vill göra på grund av er tro. 12Så blir Herren Jesus förhärligad i er och ni i honom, tack vare nåden från vår Gud och Herre Jesus Kristus.

Notas al pie

  1. 1:1 Samma person kallas Silas i Apostlagärningarna.
  2. 1:1 Se not till Matt 1:1.

The Message

2 Thessalonians 1

11-2 I, Paul, together with Silas and Timothy, greet the church of the Thessalonian Christians in the name of God our Father and our Master, Jesus Christ. Our God gives you everything you need, makes you everything you’re to be.

Justice Is on the Way

3-4 You need to know, friends, that thanking God over and over for you is not only a pleasure; it’s a must. We have to do it. Your faith is growing phenomenally; your love for each other is developing wonderfully. Why, it’s only right that we give thanks. We’re so proud of you; you’re so steady and determined in your faith despite all the hard times that have come down on you. We tell everyone we meet in the churches all about you.

5-10 All this trouble is a clear sign that God has decided to make you fit for the kingdom. You’re suffering now, but justice is on the way. When the Master Jesus appears out of heaven in a blaze of fire with his strong angels, he’ll even up the score by settling accounts with those who gave you such a bad time. His coming will be the break we’ve been waiting for. Those who refuse to know God and refuse to obey the Message will pay for what they’ve done. Eternal exile from the presence of the Master and his splendid power is their sentence. But on that very same day when he comes, he will be exalted by his followers and celebrated by all who believe—and all because you believed what we told you.

11-12 Because we know that this extraordinary day is just ahead, we pray for you all the time—pray that our God will make you fit for what he’s called you to be, pray that he’ll fill your good ideas and acts of faith with his own energy so that it all amounts to something. If your life honors the name of Jesus, he will honor you. Grace is behind and through all of this, our God giving himself freely, the Master, Jesus Christ, giving himself freely.