Nya Levande Bibeln

2 Mosebok 25

Folkets bidrag till tabernaklet

1Herren sa till Mose:

2-7 Säg till folket att var och en som i sitt hjärta känner sig manad till det får som offer ge mig något av detta:Guld, silver eller koppar, mörkblått, purpurrött, rosenrött eller vitt garn, fint linne, gethår, rödfärgade fårskinn och getskinn, akacieträ, olja till ljusstaken, kryddor till smörjelseoljan och till den välluktande rökelsen.Onyxstenar och infattningsstenar till efoden och bröstskölden.

Jag vill nämligen att Israels folk ska göra ett heligt tempel åt mig, där jag kan bo bland dem.

Denna helgedom ska vara ett tält, ett tabernakel. Jag ska visa er exakt hur det ska tillverkas och inredas.

Arken

10 Av akacieträ ska ni göra en kista, arken. Den ska vara 125 centimeter lång, 75 centimeter bred och 75 centimeter hög.

11 Drag över insidan och utsidan med rent guld och gör en rand av guld runt omkring den.

12 Sedan ska du gjuta fyra ringar av guld som du fäster vid kistans fötter, två på var sida.

13-14 Du ska göra stänger av akacieträ, överdragna med guld, som du ska skjuta in i ringarna på kistans sidor, så att man kan bära den med dem.

15 Stängerna ska sitta kvar i ringarna och får inte dras ut ur dem.

16 I arken ska du lägga stentavlorna med budorden, som jag ska ge dig.

17 Och du ska göra ett lock av rent guld, 125 centimeter långt och 75 centimeter brett. Detta är benådningsplatsen.

18 Gör sedan två keruber. Använd hamrat guld, och placera dem vid de båda ändarna av benådningsplatsen för era synder.

19 En kerub ska sitta vid den ena änden och en vid den andra, och du ska göra dem i ett stycke med locket.

20 Keruberna ska ha ansiktena vända mot varandra och se ner på benådningsplatsen, och de ska ha sina vingar utbredda över den.

21 Placera locket ovanpå kistan och lägg stentavlorna som jag ska ge dig i denna ark.

22 Detta ska bli vår mötesplats. Jag ska tala med dig från benådningsplatsen mellan keruberna. Och arken ska innehålla lagarna för mitt förbund. Där ska jag kungöra mina befallningar till Israels folk för dig.

Bordet

23 Gör sedan ett bord av akacieträ, en meter långt, en halv meter brett och 75 centimeter högt.

24 Det ska du dra över med rent guld och göra en guldkant runtom.

25 Och du ska göra en list som är tio centimeter bred runt bordet och överdra den med guld.

26-27 Gör sedan fyra ringar av rent guld och sätt dem i de fyra hörnen vid benen alldeles intill listen. Ringarna ska vara för stänger att bära bordet med.

28 Gör stängerna av akacieträ, överdragna med guld.

29 Gör också fat, skålar, bägare och kannor av rent guld för drickoffret,

30 och låt alltid skådebröden ligga synliga på bordet inför mig.

Ljusstaken

31 Gör också en ljusstake av rent, hamrat guld. Hela ljusstaken ska vara gjord i ett enda stycke: fot, stam, grenar och utsmyckningar med blad, knoppar och blommor.

32-33 Från stammen ska tre armar gå ut på vardera sidan. Varje arm ska dekoreras med tre mandelblommor.

34-35 Stammen ska dekoreras med fyra mandelblommor, en placerad under varje armpar och dessutom en överst på stammen.

36 Dessa dekorationer och armpar och själva ljusstaken ska vara gjorda i ett enda stycke av rent, hamrat guld.

37 Till dess armar ska du göra sju lamphållare för olja vända så att de lyser upp platsen framför dig.

38 Tänger för att trimma vekarna och brickor till dessa ska göras i rent guld.

39 Du kommer att behöva ungefär femtio kilo rent guld till detta.40Var noga med att göra allt detta efter de förebilder jag har visat dig på berget.

Thai New Contemporary Bible

อพยพ 25

เครื่องถวายสำหรับพลับพลา

1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “จงสั่งชนอิสราเอลให้นำสิ่งของมาถวายเรา เจ้าจงรับของที่ทุกคนนำมาถวายเราด้วยความสมัครใจ เจ้าจงรับของถวายที่เขานำมามอบให้ได้แก่ ทองคำ เงิน และทองสัมฤทธิ์ ด้ายสีน้ำเงิน สีม่วง และสีแดง ผ้าลินินเนื้อดี ขนแพะ หนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดง หนังพะยูน ไม้กระถินเทศ น้ำมันมะกอกสำหรับจุดประทีป เครื่องเทศสำหรับปรุงน้ำมันเพื่อใช้เจิมและสำหรับเครื่องหอม โกเมนและอัญมณีอื่นๆ สำหรับฝังในเอโฟดและทับทรวง

“แล้วให้ประชากรอิสราเอลสร้างสถานนมัสการให้เรา และเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขา จงสร้างพลับพลาและทำอุปกรณ์ตกแต่งทุกอย่างตามรูปแบบที่เราจะสำแดงแก่เจ้า”

หีบพันธสัญญา

10 “จงให้พวกเขาทำหีบด้วยไม้กระถินเทศขนาดยาว 2.5 ศอก[a] กว้างและสูงเท่ากัน 1.5 ศอก[b] 11 หุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์ทั้งด้านในและด้านนอก และใช้ทองคำทำเป็นคิ้วทับโดยรอบ 12 จงหล่อห่วงทองคำสี่ห่วงติดไว้ที่มุมทั้งสี่ของขอบหีบ โดยมีสองห่วงอยู่ทางด้านหนึ่งและอีกสองห่วงอยู่อีกด้านหนึ่ง 13 จากนั้นจงทำคานหามสองอันจากไม้กระถินเทศหุ้มด้วยทองคำ 14 สอดคานลอดห่วงทั้งสองด้านของหีบไว้สำหรับหาม 15 อย่าชักคานนี้ออกจากห่วงเลย ให้คงไว้เช่นนั้นตลอดไป 16 แล้วนำแผ่นศิลาจารึกพันธสัญญาซึ่งเราจะให้แก่เจ้าใส่ไว้ในหีบนั้น

17 “และจงทำฝาหีบพันธสัญญา (คือพระที่นั่งกรุณา)[c] จากทองคำบริสุทธิ์ขนาดยาว 2.5 ศอก กว้าง 1.5 ศอก[d] 18 แล้วเคาะทองคำบริสุทธิ์เป็นเครูบสองตนที่ปลายทั้งสองด้านของพระที่นั่งกรุณา 19 เครูบทั้งสองนี้ติดเข้าเป็นเนื้อเดียวกับพระที่นั่งกรุณา 20 หันหน้าเข้าหากัน มองมายังพระที่นั่งกรุณา และคลี่ปีกจดกันเหนือพระที่นั่งกรุณา 21 จงตั้งพระที่นั่งกรุณานี้ไว้บนหีบ และจงบรรจุแผ่นศิลาซึ่งเราจะให้เจ้าไว้ในหีบ 22 เราจะมาพบเจ้าเหนือพระที่นั่งกรุณาระหว่างเครูบทั้งสองที่อยู่เหนือหีบพันธสัญญา และแจ้งคำบัญชาทั้งหมดของเราสำหรับประชากรอิสราเอลแก่เจ้า

โต๊ะเครื่องถวายเบื้องพระพักตร์

23 “แล้วจงใช้ไม้กระถินเทศทำโต๊ะตัวหนึ่งขนาดยาว 2 ศอก กว้าง 1 ศอก และสูง 1.5 ศอก[e] 24 หุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์และใช้ทองคำทำเป็นคิ้วโดยรอบ 25 คิ้วรอบขอบโต๊ะนี้กว้างหนึ่งฝ่ามือ[f] และมีลวดลายเป็นทองคำทาบลงไปโดยรอบอีกครั้ง 26 จงทำห่วงทองคำสี่ห่วงติดไว้ที่มุมด้านนอกของขาโต๊ะทั้งสี่ขา 27 ห่วงเหล่านั้นจะอยู่ใกล้กับขอบบนสำหรับสอดคานเพื่อหามโต๊ะ 28 จงทำคานจากไม้กระถินเทศหุ้มด้วยทองคำเพื่อใช้หามโต๊ะ 29 แล้วจงทำภาชนะด้วยทองคำบริสุทธิ์ได้แก่ จานและชาม คนโทและอ่างสำหรับใช้เทเครื่องดื่มบูชา 30 และจงวางขนมปังเบื้องพระพักตร์บนโต๊ะนี้ต่อหน้าเราตลอดเวลา

คันประทีป

31 “จงทำคันประทีปอันหนึ่งจากทองคำบริสุทธิ์เคาะให้เป็นตัวคันประทีปและลวดลายทั้งหมดให้เป็นเนื้อเดียวกัน คือทั้งฐาน ลำคันประทีป ถ้วยรองตะเกียงลักษณะคล้ายดอกไม้ และดอกไม้ทั้งตูมและบาน 32 มีหกกิ่งแยกจากลำคันประทีป ข้างละสามกิ่งขนานกัน 33 ทำกิ่งแต่ละกิ่งคล้ายดอกอัลมอนด์ทั้งตูมและบานอย่างละสามดอก บนยอดของแต่ละกิ่งนั้นทำเป็นถ้วยรองตะเกียงมีลักษณะคล้ายดอกอัลมอนด์เช่นกัน 34 ลำคันประทีปทำเป็นดอกอัลมอนด์ทั้งตูมและบานอย่างละสี่ดอก บนยอดของลำคันประทีปทำเป็นถ้วยรองตะเกียงลักษณะคล้ายดอกอัลมอนด์เช่นกัน 35 ให้ทำดอกตูมดอกหนึ่งรองรับกิ่งขนานคู่แรก อีกดอกหนึ่งรองรับกิ่งขนานคู่ที่สอง และอีกดอกหนึ่งรองรับกิ่งขนานคู่ที่สาม 36 ลวดลายที่ตกแต่งทั้งหมดรวมทั้งกิ่งและตัวคันประทีปล้วนเป็นเนื้อเดียวกัน เคาะจากทองคำบริสุทธิ์

37 “แล้วจงทำตะเกียงเจ็ดดวงวางไว้บนถ้วยรองเหล่านั้นเพื่อให้ความสว่างหน้าคันประทีป 38 กรรไกรตัดไส้ตะเกียงและถาดรองทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ 39 จะต้องใช้ทองทั้งหมดหนักประมาณ 34 กิโลกรัม[g] สำหรับคันประทีปและเครื่องประกอบทั้งหมด 40 จงทำสิ่งเหล่านี้ตามแบบที่เราได้สำแดงแก่เจ้าบนภูเขานั้น

Notas al pie

  1. 25:10 คือ ยาวประมาณ 1.1 เมตร
  2. 25:10 คือ กว้างและสูงประมาณ 0.7 เมตร
  3. 25:17 คือ สถานลบบาป
  4. 25:17 คือ ยาวประมาณ 1.1 เมตร กว้างประมาณ 0.7 เมตร
  5. 25:23 คือ ยาวประมาณ 0.9 เมตร กว้างประมาณ 0.5 เมตร และสูงประมาณ 0.7 เมตร
  6. 25:25 คือ กว้างประมาณ 8 เซนติเมตร
  7. 25:39 ภาษาฮีบรูว่า 1 ตะลันต์