Nya Levande Bibeln

2 Mosebok 22

1Om någon stjäl en oxe eller ett får, som han sedan slaktar eller säljer, ska han betala fem oxar för varje oxe han stulit och fyra får för varje stulet får.

Om en tjuv blir tagen på bar gärning och dödas, när han håller på att bryta sig in i ett hus, förklaras inte den som dödat honom skyldig om det hände i mörker.

Men om det sker i dagsljus, måste det betraktas som mord.Om en tjuv avslöjas ska han ge full ersättning, och om han inte har någonting att betala med, måste han säljas som slav för att så betala sin skuld.

Om ett stulet djur, vare sig det är en oxe, åsna eller ett får, hittas levande hos tjuven, ska han ge dubbel ersättning.

Om någon med flit låter sina djur gå lösa och beta på en annans åker eller släpper in dem i någon annans vingård, ska han betala för all skada genom att ge ägaren av åkern eller vingården det bästa av sin egen skörd.

Om elden kommer lös så att sädeskärvarna eller den oskurna säden bränns upp, ska den som vållat branden ge full ersättning.

Om någon överlämnar pengar eller varor till förvaring hos någon annan och det blir stulet, ska tjuven betala dubbel ersättning om man får fast honom.

Men om man inte får fast tjuven, ska den som fått hand om värdesakerna föras fram inför Gud, för att man ska få reda på om det är han själv som är tjuven.

Alltid när en oxe, en åsna, ett får, kläder eller något annat har förlorats, för att senare återfinnas hos någon som förnekar att han stulit det, ska båda parter föras fram inför Gud. Den som Gud förklarar skyldig ska betala det dubbla värdet till den andre.

10 Om någon ber sin granne att ta hand om en åsna, en oxe, ett får eller något annat djur som han äger, och detta dör, skadas eller försvinner och det inte finns några vittnen som kan tala om vad som hänt,

11 måste grannen avlägga en ed att han inte har stulit det, och ägaren måste tro honom. Ersättning ska inte betalas ut.

12 Men om djuret, eller vad slags tillhörighet det nu är, har stulits, ska den som haft ansvar för det betala ersättning till ägaren.

13 Om det är ett djur och det har rivits ihjäl, ska han kunna visa upp djurkroppen som bevis, och behöver då inte ersätta skadan.

14 Om någon lånar ett djur av en annan, och det blir skadat eller dödat och ägaren inte är där just då, måste mannen som lånat det betala full ersättning.

15 Men om ägaren är närvarande behöver han inte betala, och om han har hyrt det behöver han inte heller betala det. Ägaren får då stå för sådana risker.

Allmänna regler

16 Om någon förför en flicka som inte är förlovad och ligger med henne, ska han betala den vanliga brudgåvan för henne och ta henne till hustru.

17 Men om hennes far vägrar honom att gifta sig med henne, ska han ändå ge den penningsumma som man brukar få betala för en brud.

18 En häxa ska du inte låta leva.

19 Den som har sexuellt umgänge med ett djur ska straffas med döden.

20 Den som offrar till någon annan gud än Herren ska dödas.

21 Utlänningar ska ni inte förtrycka. Kom ihåg att ni själva har varit främlingar i Egypten.

22 Ni ska inte behandla änkor och föräldralösa illa.

23 Om ni gör det och de ber till mig om hjälp, ska jag hjälpa dem.

24 Min vrede kommer då att drabba er, och jag ska låta fienden döda er, så att era hustrur blir änkor och era barn faderlösa.

25 Om du lånar pengar till någon av dina medbröder som är fattig, så får du inte ta ut ränta av honom, som man gör i vanliga fall.

26 Om du har tagit din nästas mantel som pant för skulden, måste du lämna tillbaka den till honom före kvällen.

27 Den är troligen det enda täcke han har, och hur ska han kunna hålla sig varm utan den? Om du inte lämnar tillbaka den och han då ber till mig om hjälp, ska jag lyssna till hans bön och visa nåd mot honom på din bekostnad, för jag har medlidande med honom.

28 Du ska inte häda Gud, och över era domare och styresmän ska du inte uttala någon förbannelse.

29 Du ska vara noga med att ge mig en tiondel av din skörd och ditt vin och att ge lösesumma för din äldste son.

30 Beträffande det förstfödda av din boskap ska du göra så att du ger det till mig på den åttonde dagen, sedan det under sju dagar har varit tillsammans med modern.

31 Ni är heliga. Ni är mitt utvalda folk och ni ska inte äta kött av ett djur som dödats av rovdjur. Kasta det till hundarna.

Hoffnung für Alle

2 Mose 22

1Wenn ein Einbrecher bei Nacht auf frischer Tat ertappt und so geschlagen wird, dass er stirbt, dann ist der, der ihn getötet hat, kein Mörder. Wenn es aber schon hell war, gilt die Tat als Mord.

Ein Dieb muss das Gestohlene erstatten; besitzt er nichts, soll er als Sklave verkauft werden. Das Geld steht dem Bestohlenen als Entschädigung zu.

Wenn sich ein gestohlenes Tier – ob Rind, Esel, Schaf oder Ziege – noch lebend im Besitz des Diebes befindet, muss er doppelten Ersatz leisten.

Wenn jemand sein Feld oder seinen Weinberg abweiden lässt und das Vieh nicht beaufsichtigt, so dass es das Feld eines anderen abgrast, soll er den Schaden ersetzen: Die besten Früchte seines Weinbergs und das beste Getreide von seinen Feldern muss er dem Geschädigten geben.

Entzündet sich durch ein Feuer Gestrüpp, und die Flammen greifen auf ein benachbartes Feld über und vernichten dort Garben, stehendes Getreide oder junge Ähren, dann muss der Schadensersatz leisten, der das Feuer angezündet hat.

Wenn jemand einem anderen Geld oder wertvolle Gegenstände zur Aufbewahrung anvertraut und sie aus dessen Haus gestohlen werden, soll der Dieb – falls er gefasst wird – das Gestohlene doppelt ersetzen. Wird der Dieb nicht gefasst, muss derjenige, der die Wertgegenstände aufbewahrte, vor mir, eurem Gott, erscheinen, damit herauskommt, ob er selbst die ihm anvertrauten Dinge unterschlagen hat.

Wenn sich zwei Leute um etwas Wertvolles streiten – ganz gleich ob um ein Rind, einen Esel, ein Schaf oder eine Ziege, um Kleider oder um etwas anderes – und jeder behauptet, dass es ihm gehört, dann soll ihr Streitfall vor mich gebracht werden. Wen ich für schuldig erkläre, der soll dem rechtmäßigen Besitzer sein Eigentum doppelt zurückerstatten.

Wenn jemand einem anderen Israeliten einen Esel, ein Rind, ein Schaf, eine Ziege oder sonst ein Tier anvertraut und es dort stirbt, sich verletzt oder gestohlen wird, ohne dass es Zeugen gibt, 10 dann soll der Streit zwischen beiden durch einen Eid vor mir, dem Herrn, geschlichtet werden: Der Beschuldigte soll schwören, dass er sich nicht selbst am Eigentum des anderen vergriffen hat. Der Besitzer muss diese Erklärung gelten lassen, und der Beschuldigte braucht keinen Ersatz zu leisten. 11 Wenn ihm das Tier aber nachweislich gestohlen wurde, soll er es dem Besitzer ersetzen. 12 Hat ein wildes Tier es gerissen, soll er die Überreste als Beweis herbringen; dann muss er keinen Schadensersatz leisten.

13 Wenn sich jemand ein Arbeitstier ausleiht, und es verletzt sich oder stirbt, muss er Schadensersatz leisten, sofern der Besitzer nicht dabei gewesen ist. 14 War der Besitzer dabei, braucht derjenige, der das Tier geliehen hat, keinen Ersatz zu leisten. Hatte er das Tier gemietet, so ist der Schaden mit dem Mietpreis abgegolten.«

Verführung eines Mädchens

15 »Wenn ein Mann ein Mädchen, das noch nicht verlobt ist, verführt und mit ihr schläft, muss er den Brautpreis für sie bezahlen und sie heiraten. 16 Falls sich ihr Vater aber weigert, sie ihm zur Frau zu geben, muss der Mann ihm dennoch den Brautpreis bezahlen, der einer Jungfrau angemessen ist.«

Vergehen, die mit dem Tod bestraft werden

17 »Eine Zauberin sollt ihr nicht am Leben lassen!

18 Jeder, der mit einem Tier verkehrt, muss mit dem Tod bestraft werden.

19 Wer anderen Göttern Opfer darbringt und nicht mir, dem Herrn, allein, der soll mir übereignet werden und sterben.«

Schutzbestimmungen für die Schwachen

20 »Unterdrückt die Fremden nicht und beutet sie nicht aus! Denn ihr selbst seid einmal Fremde in Ägypten gewesen.

21 Benachteiligt die Witwen und Waisen nicht! 22 Wenn ihr es doch tut und sie zu mir um Hilfe schreien, werde ich sie ganz sicher erhören. 23 Mein Zorn wird losbrechen, und ich lasse euch von euren Feinden töten. Dann werden eure Frauen Witwen sein und eure Kinder Waisen!

24 Wenn ihr einem Armen aus meinem Volk Geld leiht, sollt ihr euch nicht daran bereichern. Verlangt keine Zinsen von ihm!

25 Wenn ihr den Mantel eures Schuldners als Pfand nehmt, müsst ihr ihn vor Sonnenuntergang zurückgeben, 26 denn er ist seine einzige Decke für die Nacht. Womit soll er sich sonst zudecken? Wenn ihr den Mantel nicht zurückgebt und der Mann zu mir um Hilfe ruft, werde ich ihn erhören, denn ich bin barmherzig.«

Verpflichtungen gegenüber Gott

27 »Mich, euren Gott, sollt ihr nicht verhöhnen, und ein Oberhaupt aus eurem Volk sollt ihr nicht verfluchen!

28 Gebt mir rechtzeitig die Opfergaben vom Ertrag eurer Getreidefelder und Weingärten! Auch eure ältesten Söhne sollt ihr mir weihen. 29 Eure erstgeborenen männlichen Rinder, Schafe und Ziegen dürfen sieben Tage lang bei ihrer Mutter bleiben; am achten Tag sollt ihr sie mir als Opfer darbringen.

30 Heilige Menschen sollt ihr sein, die mir allein gehören. Esst darum kein Fleisch von einem Tier, das von Raubtieren gerissen wurde! Wenn ihr einen Kadaver findet, werft ihn den Hunden vor!«