Swedish Contemporary Bible

2 Kings 1

Avslutningen av Elias uppdrag

Achasjas konfrontation med Elia

1När Achav var död, gjorde Moabs folk uppror mot Israel.

2En dag föll Achasja ner från sin sal på övre våningen i Samaria och skadade sig. Han sände bud till Baal Sebub, guden i Ekron, för att fråga om han skulle bli frisk igen.

3Men då kom en Herrens ängel och sa till Elia från Tishbe: ”Gå och möt sändebuden från kungen i Samaria och fråga dem om det är sant att det inte finns någon Gud i Israel, eftersom de går till Baal Sebub, guden i Ekron, för att fråga honom. 4Därför säger Herren: ’Du kommer inte att lämna sängen du ligger i, utan du ska dö.’ ” Så gick Elia.

5Sändebuden återvände genast till kungen.

”Varför är ni redan tillbaka?” undrade han. 6”Där var en man som kom fram till oss”, svarade de. ”Han sa till oss att gå tillbaka till kungen som sänt oss och säga: ’Så säger Herren: Finns det ingen Gud i Israel, eftersom du skickar bud för att fråga Baal Sebub, guden i Ekron, om råd? Därför kommer du aldrig att få lämna sängen du ligger i, utan du ska dö.’ ”

7”Vad var det för en man, som mötte er och sa detta?” frågade kungen. 8”Han hade en mantel av hår och ett läderbälte om höfterna”, svarade de. ”Det var Elia från Tishbe”, sa kungen.

9Han skickade genast en officer med femtio man till Elia. Denne kom upp till honom och fann Elia sittande högst uppe på en kulle. ”Du gudsman, kungen har befallt att du ska komma ner”, sa officeren till honom.

10”Om jag är en gudsman, så ska eld komma ner från himlen och utplåna dig och dina femtio man”, svarade Elia. Omedelbart slog blixten ner och dödade dem allesammans.

11Kungen skickade då ytterligare en officer med femtio man. ”Du gudsman”, ropade officeren till honom. ”Kungen säger att du omedelbart måste komma ner!”

12Men Elia svarade som förut: ”Om jag är en gudsman, så ska eld komma ner från himlen och döda dig och dina femtio man.” Och än en gång kom Guds eld från himlen, och han och hans femtio man förintades.

13För tredje gången skickade kungen iväg en officer med femtio man. Den här gången föll officeren på knä för Elia och vädjade till honom: ”Du gudsman, skona mitt liv och de här femtio männens, som är dina tjänare! 14Eld kom ner från himlen och förtärde de två första officerarna med deras män. Men skona nu mitt liv!”

15Då sa Herrens ängel till Elia: ”Var inte rädd utan följ med dem!” Elia lydde då ängeln och följde med dem till kungen.

16”Så säger Herren: Var det därför att det inte finns någon Gud i Israel som du kan fråga, som du skickade bud till Baal Sebub, guden i Ekron?” frågade Elia kungen. ”Därför ska du inte komma upp ur sängen du ligger i, utan du ska dö.”

17Achasja dog, precis som Herren hade förutsagt genom Elia, och hans bror Joram blev kung efter honom, eftersom Achasja inte hade någon son. Det här skedde under Jorams, Joshafats sons, andra regeringsår över Juda.

18Achasjas historia i övrigt, vad han gjorde, finns nedtecknat i Israels kungars krönika.

The Message

2 Kings 1

1After Ahab died, Moab rebelled against Israel.

One day Ahaziah fell through the balcony railing on the rooftop of his house in Samaria and was injured. He sent messengers off to consult Baal-Zebub, the god of Ekron, “Am I going to recover from this accident?”

3-4 God’s angel spoke to Elijah the Tishbite: “Up on your feet! Go out and meet the messengers of the king of Samaria with this word, ‘Is it because there’s no God in Israel that you’re running off to consult Baal-Zebub god of Ekron?’ Here’s a message from the God you’ve tried to bypass: ‘You’re not going to get out of that bed you’re in—you’re as good as dead already.’” Elijah delivered the message and was gone.

The messengers went back. The king said, “So why are you back so soon—what’s going on?”

They told him, “A man met us and said, ‘Turn around and go back to the king who sent you; tell him, God’s message: Is it because there’s no God in Israel that you’re running off to consult Baal-Zebub god of Ekron? You needn’t bother. You’re not going to get out of that bed you’re in—you’re as good as dead already.’”

The king said, “Tell me more about this man who met you and said these things to you. What was he like?”

“Shaggy,” they said, “and wearing a leather belt.”

He said, “That has to be Elijah the Tishbite!”

The king sent a captain with fifty men to Elijah. Meanwhile Elijah was sitting, big as life, on top of a hill. The captain said, “O Holy Man! King’s orders: Come down!”

10 Elijah answered the captain of the fifty, “If it’s true that I’m a ‘holy man,’ lightning strike you and your fifty men!” Out of the blue lightning struck and incinerated the captain and his fifty.

11 The king sent another captain with his fifty men, “O Holy Man! King’s orders: Come down. And right now!”

12 Elijah answered, “If it’s true that I’m a ‘holy man,’ lightning strike you and your fifty men!” Immediately a divine lightning bolt struck and incinerated the captain and his fifty.

13-14 The king then sent a third captain with his fifty men. For a third time, a captain with his fifty approached Elijah. This one fell on his knees in supplication: “O Holy Man, have respect for my life and the souls of these fifty men! Twice now lightning from out of the blue has struck and incinerated captains with their fifty men; please, I beg you, respect my life!”

15 The angel of God told Elijah, “Go ahead; and don’t be afraid.” Elijah got up and went down with him to the king.

16 Elijah told him, “God’s word: Because you sent messengers to consult Baal-Zebub the god of Ekron, as if there were no God in Israel to whom you could pray, you’ll never get out of that bed alive—already you’re as good as dead.”

17 And he died, exactly as God’s word spoken by Elijah had said.

Because Ahaziah had no son, his brother Joram became the next king. The succession took place in the second year of the reign of Jehoram son of Jehoshaphat king of Judah.

18 The rest of Ahaziah’s life is recorded in The Chronicles of the Kings of Israel.