Swedish Contemporary Bible

2 Chronicles 4

Hirams skickliga hantverk

(1 Kung 7:23-40)

1Han gjorde sedan ett kopparaltare som var 10 meter långt, 10 meter brett och 5 meter högt. 2Han gjorde Havet av gjutgods, runt, 5 meter i diameter och hälften så högt, med en omkrets på 15 meter. 3Runt kanten, nertill, fanns ett mönster av oxar, tio på varje halvmeter, i två rader. De var gjutna i samma stycke som själva Havet. 4Havet stod på tolv oxar. Tre av dem var vända mot norr, tre mot väster, tre mot söder och tre mot öster. Havet vilade på dem, och deras bakdelar var vända inåt. 5Havet var en handsbredd tjockt, och kanten var formad som i en skål, så att den liknade en utslagen lilja. Det rymde 90 000 liter[a].

6Han lät också göra tio vattenfat och ställde fem på den högra sidan och fem på den vänstra. De skulle användas till tvättning, och i dem skulle man skölja det som hörde till brännoffren. Prästerna skulle tvätta sig i Havet.

7Sedan gjorde han enligt föreskrifterna tio lampställ av guld, som han placerade i templet, fem till höger och fem till vänster. 8Han gjorde tio bord och ställde fem till höger och fem till vänster. Han gjorde också 100 skålar av rent guld.

9Därefter gjorde han prästernas gård och den stora förgården med dess dörrar. Dörrarna belade han med koppar. 10Havet ställde han på högra sidan, åt sydost. 11Hiram gjorde också grytorna, skovlarna och offerskålarna.

Han fullbordade det arbete som han fått i uppdrag att göra åt kung Salomo i Guds hus:

12De två pelarna,

de skålliknande pelarhuvudena,

de två flätverken som dekorationer på pelarhuvudena,

13400 granatäpplen till de båda flätverken, två rader granatäpplen för varje flätverk, som dekorerade de skålformade pelarhuvudena,

14de tio ställen med tio fat,

15Havet och de tolv oxarna under det,

16grytorna, skovlarna och skålarna med alla tillhörande föremål.

Mäster Hiram tillverkade alla föremålen åt kung Salomo till Herrens hus i polerad koppar. 17Kungen lät gjuta dem i lerformar på Jordanslätten mellan Suckot och Saretan. 18Salomo gjorde så mycket av alla dessa ting att vikten av koppar inte kunde fastställas.

19Salomo gjorde alla föremålen i Guds hus,

det gyllene altaret och borden för skådebröden,

20lampställen med sina lampor av rent guld, som skulle tändas framför det inre rummet enligt föreskrifterna,

21blomsterdekorationerna, lamporna och tängerna av guld, ja, av renaste guld,

22vidare knivarna, skålarna, pannorna och fyrfaten av rent guld, liksom dörrarna till templet, de inre dörrarna till det allra heligaste, och till templets huvudingång. Allt detta gjordes alltså av guld.

Notas al pie

  1. 4:5 På hebreiska 3 000 (bat). 1 bat var lika med 1 efa, mellan 20 och 40 liter. Här är beräkningen gjord utifrån 30 liter.

New International Version - UK

2 Chronicles 4

The temple’s furnishings

1He made a bronze altar twenty cubits long, twenty cubits wide and ten cubits high.[a] He made the Sea of cast metal, circular in shape, measuring ten cubits from rim to rim and five cubits[b] high. It took a line of thirty cubits[c] to measure round it. Below the rim, figures of bulls encircled it – ten to a cubit.[d] The bulls were cast in two rows in one piece with the Sea.

The Sea stood on twelve bulls, three facing north, three facing west, three facing south and three facing east. The Sea rested on top of them, and their hindquarters were towards the centre. It was a handbreadth[e] in thickness, and its rim was like the rim of a cup, like a lily blossom. It held three thousand baths.[f]

He then made ten basins for washing and placed five on the south side and five on the north. In them the things to be used for the burnt offerings were rinsed, but the Sea was to be used by the priests for washing.

He made ten gold lampstands according to the specifications for them and placed them in the temple, five on the south side and five on the north.

He made ten tables and placed them in the temple, five on the south side and five on the north. He also made a hundred gold sprinkling bowls.

He made the courtyard of the priests, and the large court and the doors for the court, and overlaid the doors with bronze. 10 He placed the Sea on the south side, at the south-east corner.

11 And Huram also made the pots and shovels and sprinkling bowls.

So Huram finished the work he had undertaken for King Solomon in the temple of God:

12 the two pillars;

the two bowl-shaped capitals on top of the pillars;

the two sets of network decorating the two bowl-shaped capitals on top of the pillars;

13 the four hundred pomegranates for the two sets of network (two rows of pomegranates for each network, decorating the bowl-shaped capitals on top of the pillars);

14 the stands with their basins;

15 the Sea and the twelve bulls under it;

16 the pots, shovels, meat forks and all related articles.

All the objects that Huram-Abi made for King Solomon for the temple of the Lord were of polished bronze. 17 The king had them cast in clay moulds in the plain of the Jordan between Sukkoth and Zarethan.[g] 18 All these things that Solomon made amounted to so much that the weight of the bronze could not be calculated.

19 Solomon also made all the furnishings that were in God’s temple:

the golden altar;

the tables on which was the bread of the Presence;

20 the lampstands of pure gold with their lamps, to burn in front of the inner sanctuary as prescribed;

21 the gold floral work and lamps and tongs (they were solid gold);

22 the pure gold wick trimmers, sprinkling bowls, dishes and censers; and the gold doors of the temple: the inner doors to the Most Holy Place and the doors of the main hall.

Notas al pie

  1. 2 Chronicles 4:1 That is, about 9 metres long and wide and 4.5 metres high
  2. 2 Chronicles 4:2 That is, about 2.3 metres
  3. 2 Chronicles 4:2 That is, about 14 metres
  4. 2 Chronicles 4:3 That is, about 45 centimetres
  5. 2 Chronicles 4:5 That is, about 7.5 centimetres
  6. 2 Chronicles 4:5 That is, about 66,000 litres
  7. 2 Chronicles 4:17 Hebrew Zeredatha, a variant of Zarethan