Nya Levande Bibeln

2 Krönikeboken 1

Salomo ber Gud om vishet

1Kung Davids son Salomo hade nu etablerat sig som suverän härskare över Israel, och Herren, hans Gud, hade gjort honom mycket mäktig.

2-3 Han kallade samman alla officerare i armén, alla domare och alla andra ledare. De gick till det gamla tabernaklet, det tält som Mose hade gjort i öknen, och som nu fanns uppe på höjden i Gibeon.

Det fanns ett senare iordningställt tält i Jerusalem, som kung David låtit bygga åt Guds ark när han flyttade den från Kirjat-Jearim.

5-6 Men kopparaltaret, som var gjort av Besalel, Uris son och Hurs sonson, stod fortfarande framför det gamla tabernaklet. Nu samlades Salomo och alla de inbjudna framför altaret, och där offrade han 1.000 brännoffer till Herren.

Den natten uppenbarade sig Gud för Salomo och sa: Be mig om vad du vill, så ska du få det!

Salomo svarade: Gud, du har varit så god och barmhärtig mot min far David, och nu har du gett mig riket.

Du har redan infriat ditt löfte till min far David och har gjort mig till kung över ett folk som består av lika många människor som jorden är full av gruskorn!

10 Men ge mig nu vishet och kunskap, så att jag kan regera över dem på rätt sätt, för vem kan av sig själv styra en så stor nation som denna?

11 Gud svarade: Därför att din största önskan är att hjälpa mitt folk, och därför att du inte har bett om personlig rikedom och ära eller ett långt liv, och inte heller bett mig om att förbanna dina fiender, utan om vishet och kunskap för att rätt kunna leda mitt folk -

12 ja, därför ska jag ge dig den vishet och kunskap som du har bett om. Men jag ska också ge dig mer rikedom och ära än någon kung någonsin haft före dig! Och det kommer aldrig mer att finnas en mäktigare kung i hela världen!

13 Sedan lämnade Salomo Herrens tält, gick tillbaka ner från höjden och återvände till Jerusalem för att regera över Israel.

14 Han byggde upp ett stort försvar med 1.400 vagnar och 12.000 ridhästar och förlade styrkorna dels i de städer där vagnarna fanns uppställda, dels i Jerusalem, nära kungen själv.

15 Under Salomos regering var silver och guld lika vanligt i Jerusalem som sten. Dyrbart cederträ användes som om det var billigt mullbärsfikonträ.

16 Salomos hästar köptes i Egypten.

17 Därifrån kunde man få en vagn för 600 siklar silver och en häst för 150 siklar. Många av dessa såldes sedan vidare till kungarna i Aram och till hetiternas kungar.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

2 Лет 1

Просьба Сулаймона о мудрости

1Сулаймон, сын Довуда, прочно утвердился на престоле, и Вечный[a], его Бог, был с ним и необыкновенно возвеличил его.

Сулаймон собрал весь Исроил: тысячников и сотников, судей и всех вождей всего Исроила, глав семейств. Во главе этого собрания Сулаймон отправился к святилищу в Гаваоне, потому что там находился шатёр встречи, который устроил в пустыне Мусо, раб Вечного. А Довуд уже перенёс сундук Всевышнего[b] из Кириат-Иеарима на место, которое он приготовил для него, поставив священный шатёр в Иерусалиме. Но бронзовый жертвенник, который сделал Бецалил, сын Ури, внук Хура,[c] находился в Гаваоне перед священным шатром Вечного, поэтому Сулаймон и все собравшиеся люди говорили там с Вечным. В присутствии Вечного Сулаймон поднялся к бронзовому жертвеннику, который был перед шатром встречи, и принёс на нём тысячу всесожжений.

В ту ночь Всевышний явился Сулаймону и сказал ему:

– Проси у Меня, чего хочешь.

Сулаймон ответил Всевышнему:

– Ты явил моему отцу Довуду великую милость и сделал меня царём вместо него. И теперь, Вечный Бог, пусть исполнится то, что Ты обещал моему отцу Довуду, ведь Ты сделал меня царём народа, который многочислен, как земная пыль. 10 Дай мне теперь мудрости и знаний, чтобы я мог вести этот народ, иначе кто способен править Твоим многочисленным народом?

11 Всевышний сказал Сулаймону:

– За то, что желание твоего сердца было таким, и ты не просил ни богатства, ни сокровищ, ни славы, ни смерти своим врагам, ни долгой жизни для себя, но лишь мудрости и знания, чтобы править Моим народом, царём которого Я тебя сделал, 12 тебе будут даны мудрость и знание. Более того, Я дам тебе богатства, сокровища и славу, каких не было ни у кого из царей до тебя и после тебя не будет.

13 Сулаймон ушёл из святилища в Гаваоне, из шатра встречи, и пришёл в Иерусалим, чтобы править Исроилом.

Сила и богатство Сулаймона

14 Сулаймон преумножал количество своих колесниц и коней. У него было тысяча четыреста колесниц и двенадцать тысяч коней[d], которые он держал в специально назначенных городах и у себя в Иерусалиме. 15 В его правление серебро и золото в Иерусалиме ценились не выше простых камней, а кедра было так же много, как тутовых деревьев в предгорьях Иудеи. 16 Кони Сулаймона поставлялись из Египта[e] и из Кувы – царские купцы покупали их в Куве. 17 Колесницу привозили из Египта за семь килограммов серебра, а коня – почти за два килограмма[f]. Так же, через царских купцов, их доставляли всем царям хеттов и сирийцев.

Notas al pie

  1. 2 Лет 1:1 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
  2. 2 Лет 1:4 Сундук Всевышнего – см. пояснительный словарь, а также Исх. 25:10-22.
  3. 2 Лет 1:5 См. Исх. 31:1-9; 38:1-7.
  4. 2 Лет 1:14 Или: «колесничих»; или: «всадников».
  5. 2 Лет 1:16 Или, возможно: «из Муцура». Муцур – область в Киликии, находившейся на севере от Исроила, на юге современной территории Турции. Также в ст. 17.
  6. 2 Лет 1:17 Букв.: «шестьсот… сто пятьдесят шекелей».