Swedish Contemporary Bible

2 John 1

Hälsningar

1Från den gamle.

Till den utvalda frun och hennes barn,[a] som jag i sanning älskar, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 2Det gör vi för sanningens skull, som förblir i oss och ska vara med oss för evigt.

3Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och från Jesus Kristus, Faderns Son, ska vara med oss i sanning och kärlek.

Kärlek och sanning

4Jag blev mycket glad när jag förstod att några av dina barn följer sanningen, precis som Fadern har befallt oss.

5Nu ber jag dig, min fru – inte för att skriva något nytt bud till dig, utan det som vi har haft redan från början: låt oss älska varandra. 6Kärlek är att vi lever efter hans bud. Det här är budet ni har hört från början, att ni ska leva i kärleken.

7Många bedragare har spridits ut över världen, och de erkänner inte att Jesus Kristus har blivit en verklig människa.[b] Varje sådan är en bedragare, en antikrist[c]. 8Se upp så att ni inte förlorar det som ni[d] har arbetat för, utan får full lön. 9Den som går sin egen väg och inte håller sig till Kristus undervisning har inte Gud med sig. Men den som förblir i hans undervisning har både Fadern och Sonen.

10Om någon kommer till er och vill undervisa om något annat än det här, så bjud inte hem honom och hälsa honom inte välkommen. 11Den som tar emot en sådan blir medskyldig till hans onda gärningar.

Avslutning

12Jag har mycket mer att säga till er, men jag vill inte göra det med papper och bläck. Jag hoppas i stället att snart kunna hälsa på er, så att vi kan prata med varandra och få uppleva fullständig glädje.

13Din utvalda systers barn hälsar dig.[e]

Notas al pie

 1. 1:1 den gamle kan syfta både på Johannes ålder och hans ställning som församlingsledare, och den utvalda frun och hennes barn på församlingen och dess medlemmar.
 2. 1:7 Se not till 1 Joh 4:2.
 3. 1:7 Jfr 2 Thess 2:3 och Upp 13:1 10.
 4. 1:8 Enligt en del handskrifter: vi.
 5. 1:13 Syftar på församlingsmedlemmar där Johannes befann sig, jfr v. 1 med not.

New Living Translation

2 John

Greetings

This letter is from John, the elder.[a]

I am writing to the chosen lady and to her children,[b] whom I love in the truth—as does everyone else who knows the truth— because the truth lives in us and will be with us forever.

Grace, mercy, and peace, which come from God the Father and from Jesus Christ—the Son of the Father—will continue to be with us who live in truth and love.

Live in the Truth

How happy I was to meet some of your children and find them living according to the truth, just as the Father commanded.

I am writing to remind you, dear friends,[c] that we should love one another. This is not a new commandment, but one we have had from the beginning. Love means doing what God has commanded us, and he has commanded us to love one another, just as you heard from the beginning.

I say this because many deceivers have gone out into the world. They deny that Jesus Christ came[d] in a real body. Such a person is a deceiver and an antichrist. Watch out that you do not lose what we[e] have worked so hard to achieve. Be diligent so that you receive your full reward. Anyone who wanders away from this teaching has no relationship with God. But anyone who remains in the teaching of Christ has a relationship with both the Father and the Son.

10 If anyone comes to your meeting and does not teach the truth about Christ, don’t invite that person into your home or give any kind of encouragement. 11 Anyone who encourages such people becomes a partner in their evil work.

Conclusion

12 I have much more to say to you, but I don’t want to do it with paper and ink. For I hope to visit you soon and talk with you face to face. Then our joy will be complete.

13 Greetings from the children of your sister,[f] chosen by God.

Notas al pie

 1. 1a Greek From the elder.
 2. 1b Or the church God has chosen and its members.
 3. 5 Greek I urge you, lady.
 4. 7 Or will come.
 5. 8 Some manuscripts read you.
 6. 13 Or from the members of your sister church.