Nya Levande Bibeln

2 Johannesbrevet

Se upp för falska ledare

1-2 Från er äldste, Johannes, till den församling som är bland Guds utvalda, och till alla er, mina kära älskade barn i församlingen. Alla vi som känner sanningen älskar er. Den knyter oss samman med eviga band.

Gud, Fadern, och hans Son Jesus Kristus, ska välsigna oss med stor nåd och frid och med sanning och kärlek.

Jag är så glad över att jag har träffat några av er och förstått att ni lever som man bör och följer sanningen och lyder Guds bud.

Och nu, kära vänner, vill jag allvarligt påminna er om det bud som Gud gav oss redan från början, och som ni väl känner till. Låt oss inte glömma bort att älska varandra.

Om vi älskar Gud, kommer vi att göra allt vad han ber oss om. Och han har från början sagt till oss att älska varandra.

Se upp för falska ledare. Det finns många av dem, och de tror inte att Jesus Kristus kom till jorden som en mänsklig varelse, med en kropp som vår. Sådana människor är emot sanningen och emot Kristus.

Se till att ni inte blir lika dem och förlorar den lön som ni och jag har arbetat så hårt för att få. Se till att ni får er fulla belöning från Herren.

Om ni kommer bort från Kristi undervisning, förlorar ni nämligen gemenskapen med Gud, men om ni är trogna Kristi lära, så har ni gemenskap med både Fadern och Sonen.

10 Om någon kommer för att undervisa er och inte tror på det som Kristus lärde, bjud honom då inte ens in i era hem. Uppmuntra honom inte på något sätt.

11 Om ni gör det blir ni delaktiga i hans ondska.

Slutord

12 Jag skulle egentligen vilja säga mycket mer, men jag vill inte göra det i detta brev, för jag hoppas att snart kunna hälsa på er. Då kan vi tala vidare och glädjas över att vi får vara tillsammans.

13 Er systerförsamling och alla Guds barn här sänder tillsammans med mig sina hälsningar.Johannes

New International Reader's Version

2 John

I, the elder, am writing this letter.

I am sending it to the lady chosen by God and to her children. I love all of you because of the truth. I’m not the only one who loves you. So does everyone who knows the truth. I love you because of the truth that is alive in us. This truth will be with us forever.

God the Father and Jesus Christ his Son will give you grace, mercy and peace. These blessings will be with us because we love the truth.

It has given me great joy to find some of your children living by the truth. That’s just what the Father commanded us to do. Dear lady, I’m not writing you a new command. I’m writing a command we’ve had from the beginning. I’m asking that we love one another. The way we show our love is to obey God’s commands. He commands you to lead a life of love. That’s what you have heard from the beginning.

I say this because many people have tried to fool others. These people have gone out into the world. They don’t agree that Jesus Christ came in a human body. People like this try to trick others. These people are like the great enemy of Christ. Watch out that you don’t lose what we have worked for. Make sure that you get your full reward. Suppose someone thinks they know more than we do. So they don’t follow Christ’s teaching. Then that person doesn’t belong to God. But whoever follows Christ’s teaching belongs to the Father and the Son. 10 Suppose someone comes to you and doesn’t teach these truths. Then don’t take them into your house or welcome them. 11 Anyone who welcomes them shares in their evil work.

12 I have a lot to write to you. But I don’t want to use paper and ink. I hope I can visit you instead. Then I can talk with you face to face. That will make our joy complete.

13 The children of your sister, who is chosen by God, send their greetings.