Swedish Contemporary Bible

2 John 1

Hälsningar

1Från den gamle.

Till den utvalda frun och hennes barn,[a] som jag i sanning älskar, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 2Det gör vi för sanningens skull, som förblir i oss och ska vara med oss för evigt.

3Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och från Jesus Kristus, Faderns Son, ska vara med oss i sanning och kärlek.

Kärlek och sanning

4Jag blev mycket glad när jag förstod att några av dina barn följer sanningen, precis som Fadern har befallt oss.

5Nu ber jag dig, min fru – inte för att skriva något nytt bud till dig, utan det som vi har haft redan från början: låt oss älska varandra. 6Kärlek är att vi lever efter hans bud. Det här är budet ni har hört från början, att ni ska leva i kärleken.

7Många bedragare har spridits ut över världen, och de erkänner inte att Jesus Kristus har blivit en verklig människa.[b] Varje sådan är en bedragare, en antikrist[c]. 8Se upp så att ni inte förlorar det som ni[d] har arbetat för, utan får full lön. 9Den som går sin egen väg och inte håller sig till Kristus undervisning har inte Gud med sig. Men den som förblir i hans undervisning har både Fadern och Sonen.

10Om någon kommer till er och vill undervisa om något annat än det här, så bjud inte hem honom och hälsa honom inte välkommen. 11Den som tar emot en sådan blir medskyldig till hans onda gärningar.

Avslutning

12Jag har mycket mer att säga till er, men jag vill inte göra det med papper och bläck. Jag hoppas i stället att snart kunna hälsa på er, så att vi kan prata med varandra och få uppleva fullständig glädje.

13Din utvalda systers barn hälsar dig.[e]

Notas al pie

  1. 1:1 den gamle kan syfta både på Johannes ålder och hans ställning som församlingsledare, och den utvalda frun och hennes barn på församlingen och dess medlemmar.
  2. 1:7 Se not till 1 Joh 4:2.
  3. 1:7 Jfr 2 Thess 2:3 och Upp 13:1 10.
  4. 1:8 Enligt en del handskrifter: vi.
  5. 1:13 Syftar på församlingsmedlemmar där Johannes befann sig, jfr v. 1 med not.

Amplified Bible

2 John

Walk According to His Commandments

The elder [of the church addresses this letter] to the elect (chosen) [a]lady and her children, whom I love in truth—and not only I, but also all who know and understand the truth— because of the truth which lives in our hearts and will be with us forever: Grace, mercy, and peace (inner calm, a sense of spiritual well-being) will be with us, from God the Father and from Jesus Christ, the Father’s Son, in truth and love.

I was greatly delighted to find some of your children walking in truth, just as we have been commanded by the Father. Now I ask you, lady, not as if I were writing to you a new commandment, but [simply reminding you of] the one which we have had from the beginning, that we [b]love and unselfishly seek the best for one another. And this is love: that we walk in accordance with His commandments and are guided continually by His precepts. This is the commandment, just as you have heard from the beginning, that you should [always] walk in love.

For many deceivers [heretics, posing as Christians] have gone out into the world, those who do not acknowledge and confess the coming of Jesus Christ in the flesh (bodily form). This [person, the kind who does this] is the deceiver and the [c]antichrist [that is, the antagonist of Christ]. Watch yourselves, so that you do not lose what we have accomplished together, but that you may receive a full and perfect reward [when He grants rewards to faithful believers]. Anyone who runs on ahead and does not remain in the doctrine of Christ [that is, one who is not content with what He taught], does not have God; but the one who continues to remain in the teaching [of Christ does have God], he has both the Father and the Son. 10 If anyone comes to you and does not bring this teaching [but diminishes or adds to the doctrine of Christ], do not receive or welcome him into your house, and do not give him a greeting or any encouragement; 11 for the one who gives him a greeting [who encourages him or wishes him success, unwittingly] participates in his evil deeds. 12 I have many things to write to you, but I prefer not to do so with paper (papyrus) and black (ink); but I hope to come to you and speak with you [d]face to face, so that [e]your joy may be complete.

13 The children of your elect (chosen) sister greet you.

Notas al pie

  1. 2 John 1:1 Many scholars believe the words “lady and her children” refer to a specific woman and her family; some others view the words “lady and her children” as the personification of a church and its members.
  2. 2 John 1:5 The key to understanding this and other statements about love is to know that this love (the Greek word agape) is not so much a matter of emotion as it is of doing things for the benefit of another person, that is, having an unselfish concern for another and a willingness to seek the best for another.
  3. 2 John 1:7 John is not referring to the Antichrist of Revelation, but is using the term generally of anyone who is opposed to the cause of Christ.
  4. 2 John 1:12 Lit mouth to mouth.
  5. 2 John 1:12 One early ms reads our.