Swedish Contemporary Bible

2 Chronicles 1

Salomos regering

(1:1—9:31)

Salomo ber Gud om vishet

(1 Kung 3:4-15)

1Salomo, Davids son, hade nu etablerat sin kungamakt, och Herren, hans Gud, var med honom och gjorde honom mycket mäktig.

2Salomo talade till hela Israel, till både högre och lägre officerare, alla domare och alla ledare i Israel, familjeöverhuvuden. 3Salomo och hela församlingen gick till offerplatsen i Givon, där Guds uppenbarelsetält var, som Herrens tjänare Mose hade gjort i öknen. 4Men Guds ark hade David flyttat från Kirjat-Jearim till den plats han hade ställt i ordning åt den; han hade satt upp ett tält åt den i Jerusalem. 5Men kopparaltaret, som Besalel, Uris son och Hurs sonson, hade gjort, stod framför Herrens boning i Givon. Nu uppsökte Salomo och de församlade det. 6Salomo gick upp till kopparaltaret inför Herren i uppenbarelsetältet och offrade 1 000 brännoffer på det.

7Den natten uppenbarade sig Gud för Salomo och sa: ”Be mig om vad du vill, så ska du få det!”

8Salomo svarade Gud: ”Du har visat stor nåd mot min far David och gjort mig till kung efter honom. 9Herre Gud, uppfyll nu ditt löfte till min far David, för du har gjort mig till kung över ett folk som är lika talrikt som stoftet på jorden. 10Ge mig nu vishet och kunskap, så att jag kan leda detta folk, för vem kan styra ditt folk som är så stort?”

11Gud svarade Salomo: ”Därför att din största önskan var detta, och därför att du inte bad om rikedom, välfärd och ära eller dina fienders liv, och inte heller ett långt liv, utan om vishet och kunskap för att kunna leda mitt folk, som jag har gjort dig till kung över –  12därför ska jag ge dig vishet och kunskap. Jag ska också ge dig mer rikedom, välfärd och ära än någon kung någonsin haft före dig eller någonsin kommer att ha.”

13Sedan begav sig Salomo till Jerusalem från offerplatsen i Givon, från uppenbarelsetältet, och han regerade över Israel.

Salomos oerhörda rikedom

(1 Kung 10:26-29; 2 Krön 9:25-28)

14Salomo samlade också vagnar och hästar. Han hade 1 400 vagnar och 12 000 hästar, dels i vagnstäderna, dels hos kungen i Jerusalem. 15Silvret och guldet var tack vare Salomo lika vanligt i Jerusalem som sten, och cederträ lika vanligt som mullbärsfikonträ i Låglandet. 16Salomos hästar köptes i Egypten[a] och Kuve. Kungens uppköpare importerade dem från Kuve. 17Varje vagn som de importerade från Egypten kostade 600 siklar silver och en häst 150 siklar[b]. De exporterade dem också till hettiternas och araméernas kungar.

Notas al pie

 1. 1:16 Eller Musri, jfr 1 Kung 10:28 med not.
 2. 1:17 7,2 kilo … 1,6 kilo En sikel=12 gram.

New Living Translation

2 Chronicles 1

Solomon Asks for Wisdom

1Solomon son of David took firm control of his kingdom, for the Lord his God was with him and made him very powerful.

Solomon called together all the leaders of Israel—the generals and captains of the army,[a] the judges, and all the political and clan leaders. Then he led the entire assembly to the place of worship in Gibeon, for God’s Tabernacle[b] was located there. (This was the Tabernacle that Moses, the Lord’s servant, had made in the wilderness.)

David had already moved the Ark of God from Kiriath-jearim to the tent he had prepared for it in Jerusalem. But the bronze altar made by Bezalel son of Uri and grandson of Hur was there[c] at Gibeon in front of the Tabernacle of the Lord. So Solomon and the people gathered in front of it to consult the Lord.[d] There in front of the Tabernacle, Solomon went up to the bronze altar in the Lord’s presence and sacrificed 1,000 burnt offerings on it.

That night God appeared to Solomon and said, “What do you want? Ask, and I will give it to you!”

Solomon replied to God, “You showed great and faithful love to David, my father, and now you have made me king in his place. O Lord God, please continue to keep your promise to David my father, for you have made me king over a people as numerous as the dust of the earth! 10 Give me the wisdom and knowledge to lead them properly,[e] for who could possibly govern this great people of yours?”

11 God said to Solomon, “Because your greatest desire is to help your people, and you did not ask for wealth, riches, fame, or even the death of your enemies or a long life, but rather you asked for wisdom and knowledge to properly govern my people— 12 I will certainly give you the wisdom and knowledge you requested. But I will also give you wealth, riches, and fame such as no other king has had before you or will ever have in the future!”

13 Then Solomon returned to Jerusalem from the Tabernacle at the place of worship in Gibeon, and he reigned over Israel.

14 Solomon built up a huge force of chariots and horses.[f] He had 1,400 chariots and 12,000 horses. He stationed some of them in the chariot cities and some near him in Jerusalem. 15 The king made silver and gold as plentiful in Jerusalem as stone. And valuable cedar timber was as common as the sycamore-fig trees that grow in the foothills of Judah.[g] 16 Solomon’s horses were imported from Egypt[h] and from Cilicia[i]; the king’s traders acquired them from Cilicia at the standard price. 17 At that time chariots from Egypt could be purchased for 600 pieces of silver,[j] and horses for 150 pieces of silver.[k] They were then exported to the kings of the Hittites and the kings of Aram.

Notas al pie

 1. 1:2 Hebrew the commanders of thousands and of hundreds.
 2. 1:3 Hebrew Tent of Meeting; also in 1:6, 13.
 3. 1:5a As in Greek version and Latin Vulgate, and some Hebrew manuscripts; Masoretic Text reads he placed.
 4. 1:5b Hebrew to consult him.
 5. 1:10 Hebrew to go out and come in before this people.
 6. 1:14 Or charioteers; also in 1:14b.
 7. 1:15 Hebrew the Shephelah.
 8. 1:16a Possibly Muzur, a district near Cilicia; also in 1:17.
 9. 1:16b Hebrew Kue, probably another name for Cilicia.
 10. 1:17a Hebrew 600 [shekels] of silver, about 15 pounds or 6.8 kilograms in weight.
 11. 1:17b Hebrew 150 [shekels], about 3.8 pounds or 1.7 kilograms in weight.