Swedish Contemporary Bible

1 Timothy 1

Hälsning

1Från Paulus, som är apostel[a] åt Kristus[b] Jesus på uppdrag av Gud, vår Frälsare, och Kristus Jesus, vårt hopp.

2Till Timotheos, hans äkta barn i tron.

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och Kristus Jesus, vår Herre.

Varning för falska läror

3Jag vill att du stannar i Efesos, så som jag bad dig innan jag reste till Makedonien. Vissa personer i Efesos sprider nämligen falska läror, och jag vill att du förmanar dem så att de slutar med detta 4och inte fortsätter att forska i myter och ändlösa släktlistor. Sådant leder bara till oenighet och främjar inte Guds plan, som verkar genom tron. 5Målet för dina förmaningar ska vara kärlek från ett rent hjärta, ett gott samvete och en uppriktig tro. 6Vissa har helt lämnat detta och ägnar sig åt att tala om meningslösheter. 7De vill bli lärare i lagen, men förstår inte vad de själva säger eller vad de med en sådan självsäkerhet talar om.

8Vi vet att lagen är god, om den bara används rätt. 9Vi vet ju att den inte finns till för de rättfärdiga, utan för dem som struntar i den och bryter mot den, för ogudaktiga och syndiga människor, för oheliga och gudlösa, för sådana som slår sin far och mor, för mördare, [c]10för dem som lever i sexuell omoral eller homosexualitet, för kidnappare, för dem som ljuger eller vittnar falskt, och för alla andra som gör sådant som strider mot den sunda läran. 11Så är det i enlighet med evangeliet om den välsignade Gudens härlighet, det budskapet som har anförtrotts åt mig.

Paulus tackar Jesus för hans kärlek och förlåtelse

12Jag tackar Kristus Jesus, vår Herre, som har gett mig kraft, för att han ansåg mig värd förtroendet att bli hans tjänare, 13trots att jag tidigare hånade honom och var en våldsam förföljare. Men han förbarmade sig över mig, eftersom jag agerade i okunnighet och otro. 14Vår Herres nåd var överflödande, med tro och kärlek i Kristus Jesus.

15Detta budskap är tillförlitligt och i sin helhet värt att ta emot. Kristus Jesus kom ju hit till världen för att rädda syndare, och bland dem är jag den störste. 16Men jag fick förbarmande, för att Kristus skulle visa vilket oändligt tålamod han har med mig och göra mig till en förebild för dem som kommer till tro på honom och får evigt liv. 17Äran och härligheten tillhör evighetens Kung, den oförgänglige, den osynlige, den som ensam är Gud, i all evighet! Amen.

Timotheos uppdrag

18Timotheos, mitt barn, jag ger dig uppdraget att förmana, i enlighet med de profetior som uttalats om dig, så att du med deras hjälp kan kämpa den goda kampen, 19hålla fast vid tron och ha ett gott samvete. Vissa har struntat i sådant och lidit skeppsbrott i tron. 20Bland dem är Hymenaios och Alexandros, som jag har överlämnat åt Satan, för att de ska lära sig att inte häda.

Notas al pie

  1. 1:1 Eller sändebud.
  2. 1:1 Se not till Matt 1:1.
  3. 1:9 Eller: som mördar sina föräldrar eller andra människor.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Тим 1

Приветствие

1От Павлуса, посланника Исо Масеха[a], избранного по велению Всевышнего, нашего Спасителя, и Исо Масеха – нашей надежды.

Моему истинному сыну в вере Тиметею.

Благодать, милость, мир тебе от Небесного Отца и от Исо Масеха, Повелителя нашего.

Предостережение о ложных учениях

Отправляясь в Македонию, я настоятельно попросил тебя остаться в Эфесе и потребовать от некоторых людей не распространять ложных учений, не расточать своё время на всевозможные мифы и бесконечные родословные. Это лишь порождает споры, а не способствует успеху дела Всевышнего, которое строится на вере. Цель этого требования – любовь, которая исходит из чистого сердца, доброй совести и искренней веры. Но некоторые люди, оставив всё это, стали заниматься бессмысленными разговорами. Они хотят быть учителями Закона, но сами не разбираются ни в том, о чём говорят, ни в том, что так решительно утверждают.

Мы знаем, что Закон хорош, если им правильно пользоваться. Мы знаем также, что Закон существует не для праведных, а для его нарушителей и для непокорных, для нечестивых и грешных, для тех, кто не признаёт ничего святого, и для безбожников, для убийц своего отца или матери, или же других людей, 10 для развратников, гомосексуалистов, работорговцев, лжецов, клятвопреступников и всех, кто занимается тем, что противоречит здравому учению 11 и не соответствует доверенной мне славной Радостной Вести от Всевышнего, достойного всякой хвалы.

Благодарность за милость Всевышнего

12 Я благодарю Повелителя нашего Исо Масеха, давшего мне силы, за то, что Он счёл меня верным и поручил мне служение, 13 несмотря на то что я прежде был кощунником, гонителем и наглецом. Но ко мне была проявлена милость, потому что я действовал по незнанию и неверию. 14 Благодать же нашего Повелителя была проявлена во мне во всём её богатстве вместе с верой и любовью от Исо Масеха.

15 Правильно и достоверно изречение: Исо Масех пришёл в этот мир, чтобы спасти грешников, самый худший из которых – я. 16 Но для того ко мне и была проявлена такая милость, чтобы на мне, худшем из грешников, Исо Масех показал, как велико Его терпение и чтобы другие, видя это, тоже поверили и получили вечную жизнь. 17 Так пусть же вечному Царю, бессмертному, невидимому и единому Богу, будет честь и слава вовеки! Аминь.

Наставления Павлуса о сохранении веры

18 Тиметей, сын мой, я пишу тебе это наставление, помня о пророчествах, которые были сказаны о тебе. Я хочу, чтобы ты, следуя им, доблестно сражался, 19 сохраняя свою веру и чистую совесть. Некоторые её отвергли, и в результате их вера потерпела кораблекрушение. 20 Среди них Гименей и Искандар, которых я предал во власть сатаны,[b] чтобы они научились не кощунствовать.

Notas al pie

  1. 1 Тим 1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков.
  2. 1 Тим 1:20 Предал во власть сатаны – здесь говорится об отлучении согрешившего из общины верующих (ср. 1 Кор. 5:5, 13). В этом случае отлучённый выходит из-под защиты Всевышнего и подпадает под власть сатаны, князя этого греховного мира. Конечной целью отлучения грешников является их исправление.