Swedish Contemporary Bible

1 Thessalonians 1

Hälsning

1Från Paulus, Silvanus[a] och Timotheos.

Till församlingen i Thessalonike som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus[b].

Nåd och frid åt er.

Paulus tackar Gud för församlingens tro

2Vi tackar alltid Gud för er alla och ber ständigt för er, 3för vi tänker på allt ni gör i tron, hur ni arbetar i kärlek och håller fast vid hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför vår Gud och Fader.

4Vi vet, syskon[c], Guds älskade, att han har utvalt er. 5Det evangelium vi förkunnar kom inte till er bara med ord, utan med kraft och den heliga Anden och fullt övertygande. Ni vet ju vad vi gjorde bland er och för er. 6Ni följde vårt exempel, och därmed också Herrens exempel, genom att ni var villiga att lida, då ni nu tagit emot ordet med den glädje som den heliga Anden ger. 7På det sättet blev ni själva ett föredöme för alla de troende i Makedonien och Achaia[d], 8för ni har låtit Herrens ord höras, inte bara i Makedonien och Achaia, utan er tro har blivit känd överallt. Vi behöver inte säga någonting, 9för alla berättar själva om hur ni tog emot oss och vände er bort från avgudar för att tjäna den levande och sanna Guden 10och vänta på hans Son från himlen – Jesus, som Gud uppväckte från de döda och som räddar oss från den kommande vreden.

Notas al pie

  1. 1:1 Samma person kallas Silas i Apostlagärningarna.
  2. 1:1 Se not till Matt 1:1.
  3. 1:4 På grekiska: bröder. Samma tolkning används genom hela brevet.
  4. 1:7 Makedonien och Achaia var två romerska provinser i nuvarande Grekland.

New Living Translation

1 Thessalonians 1

Greetings from Paul

1This letter is from Paul, Silas,[a] and Timothy.

We are writing to the church in Thessalonica, to you who belong to God the Father and the Lord Jesus Christ.

May God give you grace and peace.

The Faith of the Thessalonian Believers

We always thank God for all of you and pray for you constantly. As we pray to our God and Father about you, we think of your faithful work, your loving deeds, and the enduring hope you have because of our Lord Jesus Christ.

We know, dear brothers and sisters,[b] that God loves you and has chosen you to be his own people. For when we brought you the Good News, it was not only with words but also with power, for the Holy Spirit gave you full assurance[c] that what we said was true. And you know of our concern for you from the way we lived when we were with you. So you received the message with joy from the Holy Spirit in spite of the severe suffering it brought you. In this way, you imitated both us and the Lord. As a result, you have become an example to all the believers in Greece—throughout both Macedonia and Achaia.[d]

And now the word of the Lord is ringing out from you to people everywhere, even beyond Macedonia and Achaia, for wherever we go we find people telling us about your faith in God. We don’t need to tell them about it, for they keep talking about the wonderful welcome you gave us and how you turned away from idols to serve the living and true God. 10 And they speak of how you are looking forward to the coming of God’s Son from heaven—Jesus, whom God raised from the dead. He is the one who has rescued us from the terrors of the coming judgment.

Notas al pie

  1. 1:1 Greek Silvanus, the Greek form of the name.
  2. 1:4 Greek brothers.
  3. 1:5 Or with the power of the Holy Spirit, so you can have full assurance.
  4. 1:7 Macedonia and Achaia were the northern and southern regions of Greece.