Swedish Contemporary Bible

1 Peter 1

Hälsning

1Från Petrus, som är apostel[a] åt Jesus Kristus[b].

Till de utvalda som bor utspridda i Pontos, Galatien, Kappadokien, Asien och Bithynien. 2Enligt Guds, vår Faders, plan är ni helgade i Anden och bestämda till lydnad inför Jesus Kristus och rening genom hans blod.

Nåd och frid åt er i rikaste mått!

Hoppet om evigt liv

3Välsignad är Gud, vår Herre Jesus Kristus Fader. I sin stora barmhärtighet lät han oss födas på nytt till ett levande hopp genom att Jesus Kristus uppstod från de döda, 4hoppet att en dag få ärva det som aldrig kan förstöras eller fläckas eller tyna bort och som är förvarat åt er i himlen. 5Med Guds kraft bevaras ni genom tron till den räddning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden.

6Var därför glada och jubla, även om ni nu för en kort tid måste gå igenom olika slags prövningar. 7Genom dessa förädlas er tro, så att bara det som är äkta blir kvar, det som är långt mer värt än guld som förädlas i eld men ändå förgås, det som blir till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig.

8Ni älskar honom trots att ni inte har sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar och fylls av en obeskrivlig, härlig glädje, 9eftersom ni snart ska nå målet för er tro, räddningen för era liv.

10Det var denna räddning som profeterna så ivrigt utforskade och försökte förstå, när de profeterade om den nåd som ni skulle få. 11De utforskade vad och vilken tid som Kristus Ande inom dem syftade på när han förutsade Kristus lidanden och den härlighet som skulle följa. 12Det uppenbarades för dem att de inte tjänade sig själva utan er med sitt budskap. Det har nu kungjorts för er av dem som, genom den heliga Anden som var utsänd från himlen, har förkunnat evangeliet för er – något som till och med änglarna önskar få en inblick i.

Håll er rena från synden

13Spänn därför bältet om livet och var nyktra. Sätt allt ert hopp till den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbaras. 14Som lydiga barn, låt er inte längre drivas av de begär som styrde er medan ni fortfarande var okunniga. 15Liksom han som har kallat er är helig, så ska ni också leva ett alltigenom heligt liv. 16Det står ju skrivet: ”Ni ska vara heliga, för jag är helig.”[c]

17Om ni kallar honom Fader när ni ber, han som utan att göra någon skillnad på människor dömer var och en efter hans gärningar, lev då i gudsfruktan under den tid av främlingskap som ni lever här. 18Ni vet själva att det inte var med något förgängligt som silver eller guld som ni köptes fria från det meningslösa liv som både ni och era förfäder levde. 19Nej, det var med Kristus dyrbara blod, ett lamm utan fläck eller fel. 20Han var utsedd redan innan världen skapades, men det var först nu vid tidens slut som han uppenbarades för er skull. 21Genom honom tror ni på Gud, som uppväckte honom från de döda och förhärligade honom, så att ni kan tro och hoppas på Gud.

22Ni har renat er själva genom att lyda sanningen och kan nu visa varandra en uppriktig syskonkärlek. Älska varandra av hela hjärtat. 23Ni har ju blivit födda på nytt, inte genom en förgänglig säd utan genom en oförgänglig, genom Guds levande och bestående ord. 24För

”Människan[d] är som gräset,

och all hennes prakt är som ängsblomman.

Gräset torkar och blomman faller av.

25Men Herrens ord består i evighet.”[e]

Och det är detta budskap som nu har förkunnats för er.

Notas al pie

 1. 1:1 Eller sändebud.
 2. 1:1 Se not till Matt 1:1.
 3. 1:16 Se 3 Mos 11:44-45; 19:2; 20:7.
 4. 1:24 Ordagrant: Allt kött
 5. 1:25 Se Jes 40:6-8.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Пет 1

Приветствие

1От Петруса, посланника Исо Масеха[a], скитальцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, провинции Азия[b] и Вифинии, избранным по предведению Небесного Отца, через освящение Духом, для повиновения Исо Масеху и окропления Его кровью.

Благодать вам и мир[c] да преумножатся.

Благодарность Всевышнему за живую надежду

Хвала Богу и Отцу[d] Повелителя нашего Исо Масеха! По Своей великой милости Он через воскресение Исо Масеха из мёртвых дал нам новую жизнь в живой надежде. Он дал нам нетленное, неосквернённое и неувядаемое наследие. Оно хранится на небесах для вас, защищённых через веру силой Всевышнего для спасения, которое готово явиться в конце времён.

Поэтому радуйтесь, даже если сейчас какое-то время вам и приходится страдать в различных испытаниях. Ведь через такие страдания доказывается подлинность вашей веры, что ценнее золота (которое хоть и испытывается огнём, но всё равно не вечно), чтобы она принесла вам похвалу, славу и честь, когда явится Исо Масех. Вы не видели Его, но уже любите Его, и сейчас, не видя Его, вы верите в Него и радуетесь неописуемой и славной радостью, достигая цели вашей веры – спасения душ ваших.

10 Этому спасению были посвящены поиски и исследования пророков, которые предсказывали ожидающую вас благодать. 11 Они старались понять, на какое время и на Кого им указывал[e] находившийся в них Дух Масеха, заранее свидетельствовавший о предназначенных Масеху страданиях и о последующей за ними славе. 12 Им было открыто, что они служили не для себя, а для вас, когда возвещали то, что ныне, в силе посланного с небес Святого Духа, проповедано вам теми, кто принёс Радостную Весть, то, во что даже ангелы жаждут заглянуть.

Призыв к святости

13 Поэтому приготовьте свой ум к действию. Храните самообладание, полностью надейтесь на благодать, которая будет вам дана в день явления Исо Масеха. 14 Как послушные дети Всевышнего не позволяйте управлять собой желаниям, жившим в вас, когда вы ещё пребывали в неведении. 15 Но будьте святы во всём, что бы вы ни делали, как свят Тот, Кто призвал вас, 16 так как написано: «Будьте святы, потому что Я свят».[f]

17 Если вы называете Отцом Того, Кто справедливо судит каждого по делам, то, будучи странниками на этой земле, проводите вашу жизнь в почтительном страхе перед Ним. 18 Ведь вы знаете, что не такими тленными вещами как серебро или золото вы были выкуплены от бессмысленной жизни, переданной вам по наследству предками, 19 но драгоценной кровью Масеха, как чистого и непорочного ягнёнка. 20 Он был предопределён ещё до создания мира, но ради вас был явлен в последние времена. 21 Через Него вы и верите во Всевышнего, воскресившего Его из мёртвых и прославившего Его, чтобы вы имели веру и надежду на Всевышнего.

22 Вы достаточно очистили ваши души послушанием истине, чтобы явить искреннюю взаимную любовь. Итак, глубоко любите друг друга, от чистого сердца. 23 Вы были заново рождены не от тленного семени, а от нетленного, живого и вечнопребывающего слова Всевышнего, 24 потому что написано:

«Все люди – как трава,
    и вся их слава – как полевые цветы.
Трава засыхает, и цветы опадают,
25     но слово Вечного Повелителя пребывает вовек»[g].

Это и есть слово возвещаемой вам Радостной Вести.

Notas al pie

 1. 1 Пет 1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков.
 2. 1 Пет 1:1 Здесь имеется в виду не материк, а римская провинция на западе Малой Азии (часть территории современной Турции), которая позднее дала своё название материку.
 3. 1 Пет 1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум». В Центральной Азии это выражение является только приветствием, но на Ближнем Востоке, как тогда, так и сейчас, люди желают друг другу мира и при встрече, и при прощании (см. 5:14).
 4. 1 Пет 1:3 То, что Всевышний назван Отцом Исо Масеха, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности, когда на иудейский престол восходил новый монарх, Всевышний называл его Своим сыном (см. Заб. 2:6-7), а значит, царь мог бы, в свою очередь, называть Всевышнего своим Отцом (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 88:27). Ко времени Исо многие иудеи стали применять титул «Сын Всевышнего» по отношению к ожидаемому ими Масеху – Спасителю и Царю. Кроме того, термин «Отец Исо Масеха» говорит о вечных взаимоотношениях Всевышнего и Масеха, раскрывая сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
 5. 1 Пет 1:11 Или: «…понять время и обстоятельства, на которые им указывал».
 6. 1 Пет 1:16 Лев. 11:44, 45; 19:2; 20:7.
 7. 1 Пет 1:25 Ис. 40:6-8.