Nya Levande Bibeln

1 Petrusbrevet 1

1Från Petrus, utsänd av Jesus Kristus.Till de judiska kristna som har jagats bort från Jerusalem och som bor kringspridda i Pontos, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien och Bithynien.

Hoppet om evigt liv

Kära vänner, Gud vår Far utvalde er för länge sedan och visste att ni skulle bli hans barn. Och den helige Ande har varit verksam i er så att ni lyder Jesus Kristus, som har renat er med sitt blod. Jag ber att Gud ska ge er all den nåd och frid som ni behöver.

All ära tillhör Gud, vår Herres Jesu Kristi Far! Genom hans gränslösa godhet har vi fått förmånen att bli födda på nytt, så att vi nu är medlemmar i Guds egen familj. Nu lever vi i hoppet om ett evigt liv, eftersom Kristus uppstod från de döda.

Vi ska ärva ett evigt rike som aldrig kan förstöras eller blekna bort och det väntar på oss i himlen, utom räckhåll för all förstörelse.

Och Gud ska genom sin mäktiga kraft se till att ni tryggt och säkert kommer dit och kan ta emot hans frälsning, eftersom ni tror på honom. Den ska bli er vid tidens slut.

Gläd er därför och jubla! En underbar glädje ligger framför oss, även om vi för en tid kan få det svårt här nere.

Prövningar måste komma för att sätta er tro på prov och visa om den är tillräckligt stark och ren. På samma sätt som guldet renas av elden kommer er tro att prövas. För Gud är den mycket mer värd än guld. Om er tro överlever prövningens eld kommer den att ge er ära och härlighet den dag Jesus kommer tillbaka.

Ni älskar honom fast ni aldrig har sett honom. Och även om ni inte ser honom tror ni på honom och blir fyllda av en obeskrivlig, jublande och himmelsk glädje, när ni tänker på hans återkomst.

Då är ni vid målet för er tro och är räddade för all evighet.

10 Det var denna frälsning som profeterna inte helt kunde fatta. De ville så gärna förstå vad den nåd som de profeterade om egentligen betydde.

11 Kristi Ande inom dem förutsa vad som skulle komma. Jesus Kristus skulle först möta lidande och sedan härlighet. De undrade när allt detta skulle hända och hur världen då skulle se ut.

12 Gud lät dem då veta att detta inte skulle äga rum under deras egen livstid utan långt senare. Först nu har äntligen dessa goda nyheter nått er genom oss som har uppdraget att sprida dem. Den helige Ande, som blev sänd från himlen till vår hjälp, har med kraft talat genom oss. Vårt budskap är så underbart och fantastiskt att till och med änglarna i himlen längtar efter att få veta mer om det.

Ett heligt liv

13 Var alltså uppmärksamma och var på er vakt. Var förväntansfulla när ni tänker på vad Gud har i beredskap åt er, när Jesus Kristus kommer tillbaka.

14 Lyd Gud! Ni är hans barn och ska inte längre leva som på den tiden när ni gjorde det onda, därför att ni inte visste bättre.

15 Nu ska ni vara heliga i allt ni gör, precis som Herren är helig, han som tog emot er som sina barn.

16 Han har själv sagt: Ni måste vara heliga, för jag är helig.

17 Och kom ihåg att er himmelske Far, som ni ber till, inte har några favoriter när han dömer. Han ska med fullkomlig rättvisa döma er för allt ni har gjort. Lev därför med respekt för honom medan ni lever som främlingar här på jorden.

18 Gud betalade en lösensumma för att rädda er från det meningslösa liv som era förfäder levde. Den var inte av guld eller silver, som ni mycket väl vet,

19 utan han köpte er fria med Kristi eget dyrbara blod. Jesus var Guds syndfria och felfria lamm.

20 Gud utvalde honom till detta långt innan världen skapades, men det är först nu i dessa sista dagar, som hans frälsningsplan står klar för er.

21 Därför kan ni tro på Gud, som har uppväckt Kristus från de döda och tagit honom till sig. Nu kan er tro och ert hopp vila uteslutande på honom.

22 Ni har accepterat sanningen och därför kan ni nu ha en uppriktig kärlek till varandra. Ni har renats från själviskhet och hat genom er tro på att Kristus kan frälsa er. Se därför till att ni verkligen älskar varandra innerligt och helhjärtat.

23 Ni har ju blivit födda på nytt, inte till ett liv som era föräldrar skänkt er, utan till ett nytt och evigt liv. Och detta liv kommer från Kristus som är Guds levande ord som består.

24 Ja, vårt fysiska liv är som gräset, och all vår egen härlighet är som blommornas skönhet. Gräset vissnar och blommorna slokar och faller av.

25 Men kraften i Guds ord består i evighet. Det är de goda nyheter som predikats för er.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Пет 1

Приветствие

1От Петруса, посланника Исо Масеха[a], скитальцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, провинции Азия[b] и Вифинии, избранным по предведению Небесного Отца, через освящение Духом, для повиновения Исо Масеху и окропления Его кровью.

Благодать вам и мир[c] да преумножатся.

Благодарность Всевышнему за живую надежду

Хвала Богу и Отцу[d] Повелителя нашего Исо Масеха! По Своей великой милости Он через воскресение Исо Масеха из мёртвых дал нам новую жизнь в живой надежде. Он дал нам нетленное, неосквернённое и неувядаемое наследие. Оно хранится на небесах для вас, защищённых через веру силой Всевышнего для спасения, которое готово явиться в конце времён.

Поэтому радуйтесь, даже если сейчас какое-то время вам и приходится страдать в различных испытаниях. Ведь через такие страдания доказывается подлинность вашей веры, что ценнее золота (которое хоть и испытывается огнём, но всё равно не вечно), чтобы она принесла вам похвалу, славу и честь, когда явится Исо Масех. Вы не видели Его, но уже любите Его, и сейчас, не видя Его, вы верите в Него и радуетесь неописуемой и славной радостью, достигая цели вашей веры – спасения душ ваших.

10 Этому спасению были посвящены поиски и исследования пророков, которые предсказывали ожидающую вас благодать. 11 Они старались понять, на какое время и на Кого им указывал[e] находившийся в них Дух Масеха, заранее свидетельствовавший о предназначенных Масеху страданиях и о последующей за ними славе. 12 Им было открыто, что они служили не для себя, а для вас, когда возвещали то, что ныне, в силе посланного с небес Святого Духа, проповедано вам теми, кто принёс Радостную Весть, то, во что даже ангелы жаждут заглянуть.

Призыв к святости

13 Поэтому приготовьте свой ум к действию. Храните самообладание, полностью надейтесь на благодать, которая будет вам дана в день явления Исо Масеха. 14 Как послушные дети Всевышнего не позволяйте управлять собой желаниям, жившим в вас, когда вы ещё пребывали в неведении. 15 Но будьте святы во всём, что бы вы ни делали, как свят Тот, Кто призвал вас, 16 так как написано: «Будьте святы, потому что Я свят».[f]

17 Если вы называете Отцом Того, Кто справедливо судит каждого по делам, то, будучи странниками на этой земле, проводите вашу жизнь в почтительном страхе перед Ним. 18 Ведь вы знаете, что не такими тленными вещами как серебро или золото вы были выкуплены от бессмысленной жизни, переданной вам по наследству предками, 19 но драгоценной кровью Масеха, как чистого и непорочного ягнёнка. 20 Он был предопределён ещё до создания мира, но ради вас был явлен в последние времена. 21 Через Него вы и верите во Всевышнего, воскресившего Его из мёртвых и прославившего Его, чтобы вы имели веру и надежду на Всевышнего.

22 Вы достаточно очистили ваши души послушанием истине, чтобы явить искреннюю взаимную любовь. Итак, глубоко любите друг друга, от чистого сердца. 23 Вы были заново рождены не от тленного семени, а от нетленного, живого и вечнопребывающего слова Всевышнего, 24 потому что написано:

«Все люди – как трава,
    и вся их слава – как полевые цветы.
Трава засыхает, и цветы опадают,
25     но слово Вечного Повелителя пребывает вовек»[g].

Это и есть слово возвещаемой вам Радостной Вести.

Notas al pie

  1. 1 Пет 1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков.
  2. 1 Пет 1:1 Здесь имеется в виду не материк, а римская провинция на западе Малой Азии (часть территории современной Турции), которая позднее дала своё название материку.
  3. 1 Пет 1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум». В Центральной Азии это выражение является только приветствием, но на Ближнем Востоке, как тогда, так и сейчас, люди желают друг другу мира и при встрече, и при прощании (см. 5:14).
  4. 1 Пет 1:3 То, что Всевышний назван Отцом Исо Масеха, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности, когда на иудейский престол восходил новый монарх, Всевышний называл его Своим сыном (см. Заб. 2:6-7), а значит, царь мог бы, в свою очередь, называть Всевышнего своим Отцом (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 88:27). Ко времени Исо многие иудеи стали применять титул «Сын Всевышнего» по отношению к ожидаемому ими Масеху – Спасителю и Царю. Кроме того, термин «Отец Исо Масеха» говорит о вечных взаимоотношениях Всевышнего и Масеха, раскрывая сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
  5. 1 Пет 1:11 Или: «…понять время и обстоятельства, на которые им указывал».
  6. 1 Пет 1:16 Лев. 11:44, 45; 19:2; 20:7.
  7. 1 Пет 1:25 Ис. 40:6-8.