Swedish Contemporary Bible

Genesis 22

Gud prövar Abraham

1En tid senare prövade Gud Abraham. ”Abraham!” sa Gud. ”Här är jag”, svarade han. 2”Ta med dig din ende son, Isak, som du älskar, och gå till landet Moria och offra honom där som ett brännoffer på ett berg som jag ska visa dig!”

3Följande morgon steg Abraham upp tidigt och sadlade sin åsna. Han tog med sig två unga tjänare och sin son Isak, högg ved till brännoffret och började gå mot den plats som Gud hade sagt till honom. 4På resans tredje dag såg Abraham målet på avstånd.

5”Stanna här med åsnan”, sa Abraham till de unga männen, ”så ska jag och pojken gå vidare och tillbe, och sedan kommer vi tillbaka.[a]6Abraham lade veden till brännoffret på Isaks axlar, medan han själv bar elden och kniven. Tillsammans fortsatte de vidare.

7”Far”, sa Isak. ”Ja, min son”, svarade Abraham. Då frågade Isak: ”Vi har ved och eld, men var är lammet till offret?” 8”Gud ska utse ett offerlamm, min son”, svarade Abraham, medan de gick vidare.

9När de kom fram till platsen som Gud hade talat om för Abraham, byggde han ett altare och på det lade han i ordning veden. Sedan band han Isak och lade honom på altaret över veden. 10Så höjde Abraham kniven för att slakta sin son.

11Då ropade Herrens ängel från himlen: ”Abraham! Abraham!” ”Här är jag!” svarade han. 12”Rör inte pojken och skada inte honom på något sätt! Nu vet jag att du fruktar Gud, när du inte ens undanhållit från mig din son, din ende son.”

13Då lade Abraham märke till en bagge, som hade fastnat med hornen i en buske. Han gick och tog baggen och offrade den som ett brännoffer på altaret i stället för sin son. 14Abraham kallade platsen ”Herren utser”. I dag har det blivit till ett ordspråk: ”Herren utser[b] på sitt berg”.

15Sedan ropade Herrens ängel än en gång på Abraham från himlen 16och sa: ”Jag, Herren, svär vid mig själv att eftersom du har varit lydig och inte ens undanhållit mig din son, din ende son från mig, 17ska jag välsigna dig och göra dina efterkommande[c] så många att de blir lika omöjliga att räkna som stjärnorna på himlen eller som sanden på havsstranden. Dina efterkommande kommer att inta sina fienders städer. 18Genom din avkomma ska alla världens folk bli välsignade, eftersom du har varit lydig mot mig.”

19Sedan återvände Abraham till tjänarna och de reste tillbaka till Beer Sheva. Abraham bodde i Beer Sheva.

Isak

(22:20—25:11)

20En tid därefter fick Abraham ett meddelande om att även Milka, Abrahams bror Nachors hustru, hade fått söner. 21Den äldste hette Us. Sedan kom Bus, Kemuel, Arams far, 22Kesed, Haso, Pildash, Jidlaf och Betuel. 23Betuel blev far till Rebecka. Dessa åtta söner födde alltså Milka åt Abrahams bror Nachor.

24Med sin bihustru[d] Reuma hade Nachor också fyra andra barn, nämligen Tevach, Gacham, Tachash och Maaka.

Notas al pie

 1. 22:5 Abraham var övertygad om att de skulle komma tillbaka båda två. Se Heb 11:17-19.
 2. 22:14 Annan möjlig översättning: På berget där Herren blir sedd.
 3. 22:17 Bokstavligen din säd. Detta gäller på samtliga ställen i Bibeln med detta uttryck. Se vidare not till Gal 3:16
 4. 22:24 En bihustru var bunden till sin man, men hade inte en hustrus alla rättigheter. Se 16:2-3 och 30:3-6.

New American Standard Bible

Genesis 22

The Offering of Isaac

1Now it came about after these things, that God tested Abraham, and said to him, “Abraham!” And he said, “Here I am.” He said, “Take now your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I will tell you.” So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey, and took two of his young men with him and Isaac his son; and he split wood for the burnt offering, and arose and went to the place of which God had told him. On the third day Abraham raised his eyes and saw the place from a distance. Abraham said to his young men, “Stay here with the donkey, and I and the lad will go over there; and we will worship and return to you.” Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son, and he took in his hand the fire and the knife. So the two of them walked on together. Isaac spoke to Abraham his father and said, “My father!” And he said, “Here I am, my son.” And he said, “Behold, the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering?” Abraham said, “God will [a]provide for Himself the lamb for the burnt offering, my son.” So the two of them walked on together.

Then they came to the place of which God had told him; and Abraham built the altar there and arranged the wood, and bound his son Isaac and laid him on the altar, on top of the wood. 10 Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. 11 But the angel of the Lord called to him from heaven and said, “Abraham, Abraham!” And he said, “Here I am.” 12 He said, “Do not stretch out your hand against the lad, and do nothing to him; for now I know that you [b]fear God, since you have not withheld your son, your only son, from Me.” 13 Then Abraham raised his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in the thicket by his horns; and Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the place of his son. 14 Abraham called the name of that place [c]The Lord Will Provide, as it is said to this day, “In the mount of the Lord it will [d]be provided.”

15 Then the angel of the Lord called to Abraham a second time from heaven, 16 and said, “By Myself I have sworn, declares the Lord, because you have done this thing and have not withheld your son, your only son, 17 indeed I will greatly bless you, and I will greatly multiply your [e]seed as the stars of the heavens and as the sand which is on the seashore; and your [f]seed shall possess the gate of [g]their enemies. 18 In your [h]seed all the nations of the earth shall [i]be blessed, because you have obeyed My voice.” 19 So Abraham returned to his young men, and they arose and went together to Beersheba; and Abraham lived at Beersheba.

20 Now it came about after these things, that it was told Abraham, saying, “Behold, Milcah [j]also has borne children to your brother Nahor: 21 Uz his firstborn and Buz his brother and Kemuel the father of Aram 22 and Chesed and Hazo and Pildash and Jidlaph and Bethuel.” 23 Bethuel [k]became the father of Rebekah; these eight Milcah bore to Nahor, Abraham’s brother. 24 His concubine, whose name was Reumah, [l]also bore Tebah and Gaham and Tahash and Maacah.

Notas al pie

 1. Genesis 22:8 Lit see
 2. Genesis 22:12 Or reverence; lit are a fearer of God
 3. Genesis 22:14 Heb YHWH-jireh
 4. Genesis 22:14 Lit be seen
 5. Genesis 22:17 Or descendants
 6. Genesis 22:17 Or descendants
 7. Genesis 22:17 Lit his
 8. Genesis 22:18 Or descendants
 9. Genesis 22:18 Or bless themselves
 10. Genesis 22:20 Lit she also
 11. Genesis 22:23 Lit begot
 12. Genesis 22:24 Lit she also