Nya Levande Bibeln

1 Kungaboken 5

Förberedelser för tempelbygget

1Kung Hiram från Tyrus hade alltid varit en stor beundrare av David. När han fick höra att Davids son Salomo hade blivit Israels nye kung, sände han ambassadörer att gratulera Salomo och framföra välgångsönskningar.

2-3 I sitt svar sa Salomo:På grund av krig och hot från alla sidor kunde min far inte bygga ett tempel åt Herren förrän alla fiender kuvats.

Men nu har Herren min Gud gett Israel fred och lugn vid alla gränser, och jag har inga fiender inne i landet.

Därför planerar jag nu att bygga ett tempel åt Herren, min Gud, precis som han sa till min far att jag skulle göra: 'Din son ska bli din efterträdare på tronen och bygga ett tempel åt mig.'

Nu ber jag dig att hjälpa mig med detta projekt. Skicka dina skickligaste yrkesmän till Libanon för att hugga ner cedrar åt mig. Jag ska skicka dit män som kan arbeta tillsammans med dem. Jag ska betala vilken lön du än begär, för som du vet finns det ingen i Israel som är lika skicklig att hugga timmer som sidonierna.

Hiram kände sig mycket nöjd med Salomos meddelande. Pris ske Gud, som gett David en sådan vis son till kung över Israels folk, sa han.

Han svarade Salomo: Jag har tagit emot ditt meddelande, och jag ska göra allt som du har bett mig beträffande timret. Jag kan förse dig med både cedrar och cypresser.

Mina män ska föra virket från Libanon ner till havet för att sedan flotta det utmed kusten och leverera det dit du vill ha det. Vad beträffar ersättningen så kan du betala med livsmedel till mitt hushåll.

10 Hiram skaffade alltså Salomo allt det virke av ceder och cypress som han önskade,

11 och som betalning sände Salomo till hans hushåll 2.000 ton vete och 400.000 liter ren olivolja. Leveransen av detta pågick under flera år.

12 Herren uppfyllde sitt löfte och gav Salomo vishet. Och Hiram och Salomo undertecknade ett fredsavtal med varandra.

13 Salomo inkallade 30.000 arbetare från hela Israel till arbetet i Libanon.

14 Salomo lät dem arbeta i skift om 10.000 man, en månad i Libanon och två månader hemma. Adoniram övervakade arbetet.

15 Salomo hade ytterligare 70.000 arbetare, som var med som bärare och hantlangare, och 80.000 stenhuggare.

16 Ett antal av 3.300 förmän övervakade och ledde arbetet.

17 Till templets grund bröt man stora stenblock av yppersta kvalité.

18 Salomos och Hirams skickliga hantverkare och män från Gebal högg timret och avpassade virket och stenblocken för tempelbygget.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

3 Цар 5

Подготовка к строительству храма

1Когда Хирам, царь Тира, услышал о том, что Сулейман помазан в преемники своему отцу Давуду, он отправил к Сулейману послов, потому что Хирам всегда был другом Давуда. Сулейман же послал сказать Хираму:

«Ты знаешь, что из-за войн, что велись против моего отца Давуда со всех сторон, он не смог построить храм для поклонения Вечному, своему Богу, пока Вечный не положил его врагов ему под ноги. Но теперь Вечный, мой Бог, дал мне покой со всех сторон, и нет ни противника, ни бедствия. Поэтому я хочу построить храм для поклонения Вечному, моему Богу, как Вечный сказал моему отцу Давуду: „Твой сын, которого Я посажу на престол на твоё место, построит храм для поклонения Мне“. Так повели рубить для меня ливанские кедры. Мои люди будут работать вместе с твоими, и я буду платить тебе за твоих людей, сколько бы ты ни сказал. Ты знаешь, что у нас нет никого, кто умеет рубить деревья как сидоняне».

Выслушав слова Сулеймана, Хирам очень обрадовался и сказал:

– Хвала ныне Вечному, ведь Он даровал Давуду мудрого сына, чтобы править этим великим народом!

И Хирам послал сказать Сулейману:

«Я выслушал то, с чем ты ко мне посылал людей, и исполню твою просьбу относительно кедрового и кипарисового дерева. Мои люди свезут брёвна с Ливана к морю, и я сплавлю их плотами по морю, куда ты укажешь. Там я их разделю, и ты сможешь их забрать. А ты исполнишь моё желание, поставляя продовольствие для моего царского дома».

10 Так Хирам поставлял Сулейману кедровое и кипарисовое дерево, сколько тот хотел, 11 а Сулейман давал Хираму три с половиной тысячи тонн[a] пшеницы для его дома, не считая четырёх с половиной тысяч литров[b] оливкового масла. Сулейман поставлял это Хираму год за годом. 12 Вечный даровал Сулейману мудрость, как и обещал ему. Между Сулейманом и Хирамом был мир, и они заключили между собой союз.

13 Царь Сулейман набрал работников по всему Исраилу – тридцать тысяч человек. 14 Он посылал их на Ливан по очереди – десять тысяч человек в месяц. Один месяц они находились на Ливане и два месяца дома. Надсмотрщиком за подневольными рабочими был Адонирам. 15 У Сулеймана было семьдесят тысяч носильщиков и восемьдесят тысяч каменотёсов в горах, 16 а также три тысячи триста начальников, которые смотрели за строительством и распоряжались рабочими. 17 По повелению царя они добывали большие дорогие камни, чтобы заложить основание храма из тёсаного камня. 18 Ремесленники Сулеймана и Хирама и люди из Гевала рубили и обрабатывали дерево и камень для строительства храма.

Notas al pie

  1. 5:11 Букв.: «двадцать тысяч ко́ров».
  2. 5:11 Букв.: «двадцать тысяч батов». В других рукописях: «двадцать тысяч ко́ров» (4 400 килолитров), но см. 2 Лет. 2:10.